Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
94,86 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946556–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946556–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
94,86 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
94,86 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 29/03/2018

Begin maart vonden de Italiaanse verkiezingen plaats. Deze zorgden oorspronkelijk voor beroering op de markt, waardoor de spreads aanzienlijk verbreedden. Nadat de verkiezingen achter de rug waren, versmalden de spreads echter. De berichtgeving over de dreigende handelsoorlog hield de beleggers sinds het midden van de maand bezig. Hoewel de EU op het laatste moment werd vrijgesteld van de heffingen op staal en aluminium, zette de mogelijkheid van een escalatie van het conflict rond de wereldhandel het sentiment onder druk. Transportbedrijven kregen het het hardst te verduren door de bezorgdheid over de publieke bedreigingen. In die context werden de vergaderingen van de centrale banken merkwaardig genoeg naar de achtergrond verdreven: de Amerikaanse Fed trok haar richtrente met 25 bp op naar 1,5-1,75%, terwijl de ECB haar QE-prognoses bijstuurde, wat steun bood aan de mening van de economen die uitgaan van een beëindiging van de netto activa-aankopen later dit jaar. Hoewel de economische indicatoren solide blijven, lijken zij ook aan te geven dat het momentum afkoelt. De PMI's van de eurozone vertraagden verder in maart en de samengestelde PMI daalde voor de tweede maand op rij. In die context steeg de duration, waarbij de Europese rente op 10 jaar met 16 basispunten daalde en de Amerikaanse rente op 10 jaar met 12 basispunten. Door de neutralisatie van de rente (rente-afdekking) in ons vast-naar vlottend segment daalde het rendement van het fonds met 30 basispunten. De spreads verbreedden zodra de primaire markt heropende. Dit weerspiegelt een conservatieve ingesteldheid van beleggers: toen de voorraad weer aantrok waren de marktdeelnemers niet van plan om bèta toe te voegen, dus in plaats daarvan verkochten ze op de secundaire markt en legden ze de nieuwe uitgiftepremie vast. Dit was vooral waar voor het segment beleggingskwaliteit in euro en de achtergestelde financials. De activiteit op de primaire markt lag wat lager in het hoogrentende segment in euro, maar desondanks verbreedden de spreads in maart (iBoxx HY index +24 basispunten naar 291 basispunten), en het rendement viel voor de tweede maand op rij negatief uit. Daarnaast deden alle segmenten van achtergestelde financials het minder goed in maart. Dat geldt vooral voor de verzekeringssector, waar de spreads met 40 basispunten stegen op eeuwigdurende uitgifte en de Tier 2's een rendement van -1,40% en -0,96% boekten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,61 %

0,65 %

-0,61 %

0,65 %

1 jaar

-0,15 %

0,79 %

-0,15 %

0,79 %

3 jaar

1,33 %

2,72 %

0,44 %

0,90 %

5 jaar

4,68 %

4,97 %

0,92 %

0,97 %

Sinds oprichting

30,69 %

27,43 %

1,77 %

1,60 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-0,61 %

0,65 %

-0,15 %

0,79 %

1,33 %

2,72 %

4,68 %

4,97 %

30,69 %

27,43 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-0,15 %

0,79 %

0,44 %

0,90 %

0,92 %

0,97 %

1,77 %

1,60 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/01/2003
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082946556
Nettovermogen (fonds)
261 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.