Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
91,55 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946556–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946556–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
91,55 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
91,55 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een jaarlijks nettorendement dat 250 basispunten hoger ligt dan de 3-maands Euribor Index over een beleggingstermijn van 18 maanden, aan de hand van een portefeuille van schuldbewijzen en derivaten.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De centrale banken zetten de afbouw van hun ultrasoepele beleid geleidelijk voort. In de VS is een renteverhoging in september duidelijk aangekondigd door de Fed en een tweede verhoging in december is al gedeeltelijk ingecalculeerd door de beleggers. Bij de Europese Centrale Bank viel in augustus geen specifiek nieuws te rapen en de beleggers keken vooral uit naar de vergadering van september. De ECB zal haar programma voor activa-aankopen vanaf september halveren (van EUR 30 miljard naar 15 miljard per maand). Na een aanzienlijke spreadversmalling in juli zijn de wereldwijde spreads van de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in augustus weer wat breder geworden vanwege heropflakkerende geopolitieke factoren (handelsspanningen tussen de VS en China, begrotingsonderhandelingen in Italië en vooral de valutacrisis in Turkije en Argentinië). Deze verbreding kwam er ondanks de solide kwartaalresultaten van de bedrijven en de relatieve rust op de primaire markt. De Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit boekten echter wel een positief rendement dankzij de daling van de referentierentevoeten. De Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit deden het daarbij tijdens de periode beter dan hun Europese tegenhangers. De spreads van de 10-jarige bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit werden 8 basispunten breder in de VS en 12 basispunten in de eurozone. De hoogrentende markt bleef vlak tijdens de maand, omdat het negatieve rendement van het krediet (waar de spreads 13 bp breder werden) werd gecompenseerd door dat van de onderliggende staatsobligatierentevoeten. De Xover-spread werd 18 basispunten breder en sloot de maand af op 300 bp. Het relatieve negatieve rendement van hoogrentend krediet was vooral gesitueerd in het BB-segment, dat -0,2% noteerde, terwijl de laagste ratings een redelijke winst boekten in augustus (+1,75% voor CCC en +0,6% voor B). Er waren grote verschillen tussen de sectoren: bouw & materialen en consumentengoederen verloren respectievelijk -2% en -0,9%, terwijl basismaterialen, technologie en industrie +0,8% stegen. De financiële resultaten van de hoogrentende bedrijven van het tweede kwartaal van 2018 waren globaal genomen goed, zonder negatieve uitschieters. Midden augustus raakten de beleggers door een artikel in de Financial Times bezorgd over de blootstelling van een aantal banken aan Turkije. In een eerste fase namen de spreads van de meest blootgestelde banken toe, maar later werd het hele segment van de financiële schulden getroffen. In Italië bleef het politieke risico wegen op de banken en verzekeraars, vanwege de onzekerheid rond de nieuwe begrotingsbesprekingen die in september van start gaan. In augustus bleven alle segmenten van de financiële schulden achter. De verzekeringsmaatschappijen werden het zwaarst getroffen, met een spreadverbreding van 34 bp (of een totaalrendement van -1,16% voor eeuwigdurende instrumenten en van -0,89% voor Tier 2). Bij de banken noteerde het Tier 2-segment een negatief rendement van -0,36%. In euro luidende coco's verloren -0,79%, terwijl die in USD licht positief bleven (+0,09%). In de loop van de maand overtroffen de resultaten van de financiële emittenten van het tweede kwartaal doorgaans de verwachtingen, waarbij de Franse banken een meevaller, maar hun Italiaanse collega's een tegenvaller waren, omdat hun kapitaalratio's daalden door de volatiliteit van de BTP. De primaire markt was zeer dynamisch, met bijna EUR 10 miljard uitgifte aan financiële schuld.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,44 %

1,60 %

0,25 %

1,38 %

0,46 %

1,18 %

Sinds oprichting

28,32 %

28,75 %

1,60 %

1,62 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

28,32 %

28,75 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-2,44 %

1,60 %

0,25 %

1,38 %

0,46 %

1,18 %

1,60 %

1,62 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*2,05 %0,27 %2,06 %0,01 %-1,75 %7,07 %
3 jaar*2,04 %0,62 %1,88 %0,39 %-0,48 %2,82 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-3,76 %-0,04 %0,09 %
3 jaar*-3,76 %-0,10 %1,27 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,73 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,13 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,05 % 2,04 % 0,27 % 0,62 %
Tracking Error 2,06 % 1,88 %
Sharpe-ratio 7,07 % 2,82 %
Alpha -0,04 % -0,10 %
Correlatiecoëfficiënt 0,01 % 0,39 %
Informatieratio -1,75 % -0,48 %
Maximaal maandelijks verlies -2,13 %
Maximale maandelijkse winst 1,73 %
Maximale drawdown -3,76 % -3,76 %
Beta 0,09 % 1,27 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/01/2003
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082946556
Nettovermogen (fonds)
154 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.