Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
97,55 CHF
Benjamine  NICKLAUS–LU1198873132–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1198873132–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
97,55 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
97,55 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een jaarlijks nettorendement dat 250 basispunten hoger ligt dan de 3-maands Euribor Index over een beleggingstermijn van 18 maanden, aan de hand van een portefeuille van schuldbewijzen en derivaten.

+ -

Commentaar 31/10/2018

In oktober zijn de kredietspreads aanzienlijk breder geworden, zowel in Europa als in de VS, en de maand was dan ook een van de slechtste van het jaar. Er was een sterke decompressie tussen de kredietspreads BBB en A. Het uitgiftevolume op de primaire markt bleef bescheiden in vergelijking met de rest van 2018, omdat veel emittenten vanwege de marktvolatiliteit besloten om een beter instapmoment af te wachten. De spreads van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit sloten de maand 10 basispunten hoger af in de VS, en 15 basispunten hoger in de eurozone. Wat de sectoren betreft, waren auto's de hekkensluiters in zowel de VS als Europa. Door de combinatie van bezorgdheid over een mogelijke handelsoorlog met China en de vrees voor een vertraging van de wereldwijde groei ontstonden bij de beleggers twijfels over de prognoses van de centrale banken. De waarschijnlijkheid van een renteverhoging in de VS in december daalde aan het eind van de maand naar 70% (tegen meer dan 90% in december). Wat de ECB betreft, bood de vergadering van oktober geen verrassingen. De depositorente bleef ongewijzigd op -0,4% en de beleidsprognoses werden opnieuw bevestigd. De spreads van Europese hoogrentende uitgiften verbreedden met 52 basispunten ten opzichte van overheidsobligaties, waardoor ze een maandverlies van -0,97% noteerden. In deze context deden obligaties met een lagere rating het veel minder goed dan BB's. Alle sectoren boekten negatieve resultaten, behalve de mediasector, die een totaalrendement van 0,3% boekte. Emittenten uit de periferie zogen de meeste aandacht naar zich toe tijdens de maand. De Italiaanse banken leden onder de onzekerheid over het schuldentraject van het land en de eerste, moeilijke gesprekken met de Europese Commissie over zijn begroting. De forse stijgingen van de Italiaanse rente op 10 jaar (tot niveaus die sinds 2014 niet meer waren meegemaakt) zorgden voor onrust onder de beleggers. De markt leek echter deels gerustgesteld door de beslissingen van de ratingbureaus: Moody's verlaagde de staatsrating van Italië met één rang, maar behield het stabiele vooruitzicht (Baa3 stabiel), terwijl S&P alleen zijn vooruitzicht verlaagde, naar negatief (BBB neg). Portugal is weer helemaal terug in de categorie van beleggingskwaliteit, nu Moody's als laatste ratingbureau de rating van het land heeft opgetrokken naar Baa3. Gezien het slappe klimaat waarmee emittenten in Italië en Spanje af te rekenen hebben, zijn de spreads verbreed. Ook de in zekere zin onbesliste brexitonderhandelingen en de handelsspanningen wogen op de markt. Vooral het verzekeringssegment bleef achter, met een verbreding van 44 basispunten voor de eeuwigdurende uitgiften van verzekeraars. De CoCo's in euro noteerden -1,39%, tegenover -1,03% voor de CoCo's in USD. Aan het einde van oktober was er echter een bescheiden opleving na de recente aankondigingen van de ratingbureaus. Het verslagseizoen werd afgetrapt met de resultaten van Scandinavische, Spaanse, Zwitserse en Britse banken. De winstcijfers waren beter dan verwacht voor Lloyds, UBS en Santander, maar stelden eerder teleur voor Deutsche Bank en Nordea. De primaire markt was vrij flets. Lloyds gaf AT1-obligaties met een coupon van 7,5% uit voor in totaal $ 1,5 miljard. Aegon (verzekeringen) stelde echter zijn Restricted Tier 1-uitgifte uit en wees daarvoor naar de ongunstige marktomstandigheden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

-1,04 %

1,75 %

-0,66 %

1,19 %

Sinds oprichting

-2,45 %

4,65 %

-0,59 %

1,08 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-CHF)

Benchmark

-2,45 %

4,65 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-CHF)

Benchmark

-1,04 %

1,75 %

-0,66 %

1,19 %

-0,59 %

1,08 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmark
1 jaar*2,80 %0,02 %2,80 %-0,02 %-0,89 %164,28 %
3 jaar*2,39 %0,45 %2,37 %0,12 %-0,69 %4,28 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmark
1 jaar*-4,78 %0,08 %-2,80 %
3 jaar*-6,16 %-0,10 %0,65 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,47 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,80 %
Deelnemingsrecht I-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,80 % 2,39 % 0,02 % 0,45 %
Tracking Error 2,80 % 2,37 %
Sharpe-ratio 164,28 % 4,28 %
Alpha 0,08 % -0,10 %
Correlatiecoëfficiënt -0,02 % 0,12 %
Informatieratio -0,89 % -0,69 %
Maximaal maandelijks verlies -1,80 %
Maximale maandelijkse winst 1,47 %
Maximale drawdown -4,78 % -6,16 %
Beta -2,80 % 0,65 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/03/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
LIBOR CHF 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
500000.00 CHF EQ EUR
ISIN-code
LU1198873132
Nettovermogen (fonds)
90 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,350 %
Toegepaste beheerkosten
0,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.