Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (08/11/2018)
98,46 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1781814832–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1781814832–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
98,46 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (08/11/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (08/11/2018)
98,46 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een jaarlijks nettorendement dat 250 basispunten hoger ligt dan de 3-maands Euribor Index over een beleggingstermijn van 18 maanden, aan de hand van een portefeuille van schuldbewijzen en derivaten.

+ -

Commentaar 28/09/2018

In september versmalden de kredietspreads over de hele lijn, aangezien de afzwakkende macro-economische zorgen en een opleving van de vraag zwaarder wogen dan de beleidsverstrakking van de Fed en het grote aanbod van bedrijfsobligaties. In deze context van risicobereidheid is het logisch dat schulden uit de categorie BBB het beter deden dan uitgiften met een hogere rating. Dat geldt voor zowel de Europese als de Amerikaanse markten van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Het positieve rendement van september vond plaats in een context van een aanzienlijk uitgiftevolume op de primaire markt (hoogste maandelijkse volume sinds het jaarbegin), wat wijst op de veerkracht van de kredietspreads. De spreads van de Amerikaanse uitgiften van beleggingskwaliteit versmalden met 10 basispunten op de looptijden van 7 tot 10 jaar, terwijl die in euro met 7 basispunten versmalden. Energie, transport en financials waren de koplopers in Europa, terwijl telecom, metalen & mijnbouw en media dat waren in de VS. De ECB hield haar depositorente ongewijzigd, maar Mario Draghi gaf na de vergadering aan dat hij een “relatief sterke opleving van de inflatie” vaststelt, wat het standpunt versterkt dat de ECB in de herfst van 2019 zou kunnen beginnen met het optrekken van haar rente. Ook de vergadering van de Fed bood geen verrassingen, en de rente werd voor de derde maal dit jaar verhoogd met 0,25%. De Bank of Japan, tot slot, hield haar beleidsrente ongewijzigd. Zij voerde ook de eerste verlaging in voor de aankoopschijven van obligaties op meer dan één jaar sinds augustus 2017. Ondanks het oplaaien van de handelsspanningen door de aankondiging van een invoerheffing van 10% op nog eens 200 miljard USD aan Chinese goederen en de afwachtende houding van de beleggers vanwege de onderhandelingen over de Italiaanse begroting, presteerde de Europese hoogrentende markt vrij goed met een versmalling van 25 basispunten van de Xover index. De High Yield Cash bonds Index boekte een totaalrendement van 0,25% voor de maand dankzij een spreadversmalling van 14 basispunten, met een outperformance van de categorie BB ten opzichte van de categorieën B en CCC. In september heropende de primaire markt met uitgiften van onder andere Jaguar, IGT, Refinitiv, Getlink en Guala Closures. Wat de financiële schuld betreft, versmalden de spreads, aangedreven door de verwachtingen van een Italiaanse begroting in lijn met de Europese normen. De beleggers reageerden teleurgesteld toen eind september werd bekendgemaakt dat het Italiaanse begrotingstekort -2,4% van het bbp zou bedragen, waardoor een deel van de winst van de maand werd weggevaagd. Desondanks lieten de meeste segmenten een positief resultaat optekenen. De verzekeringssector, vooral eeuwigdurende uitgiften (+0,46%) en in euro luidende CoCo's (+0,45%), deed het bijzonder goed. Ook de sterke resultaten van Tier 2-bankuitgiften (+0,49%) zijn het vermelden waard. Er werden verschillende witwasonderzoeken geopend naar de activiteiten van de Estse dochtermaatschappij van Danske Bank tussen 2007 en 2015. De obligaties van Danske Bank kregen het dan ook zwaar te verduren. De ratingbureaus verlaagden de vooruitzichten voor de bank van stabiel naar negatief. Er waren veel uitgiften van CoCo's op de primaire markt deze maand, goed voor een bedrag van in totaal € 6,2 miljard. Vooral de Spaanse markt was dynamisch: er werden CoCo's uitgegeven door Abanca (coupon van 7,5%), BBVA (coupon van 5,875%) en Bankia (coupon van 6,375%). In de verzekeringssector gaven Groupama en Phoenix Tier 2-obligaties op 10 jaar (coupon van 3,375%) en 11 jaar (coupon van 4,375%) uit.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/04/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1781814832
Nettovermogen (fonds)
150 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.