Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2018)
99,35 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1781814832–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1781814832–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
99,35 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2018)
99,35 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 30/04/2018

Het krediet stabiliseerde aan het begin van april en de financiële markten klommen sterk, amper beïnvloed door de huidige macro-economische en geopolitieke onzekerheden (risico van een handelsoorlog, ontwikkelingen in Syrië, sancties van de VS tegen Rusland). De Europese economische indicatoren waren aan de zwakke kant. Draghi besprak de zwakkere cijfers op de persconferentie van de ECB, maar wijzigde voorlopig de vooruitzichten niet. Belangrijk voor de bedrijfskredietmarktenwas dat hij duidelijk maakte dat de marktgeruchten over een vervroegde terugschroeving van het CSPP-programma niet gegrond waren, en dat de aankoopdaling gewoon seizoensgebonden was. De kredietspreads voor obligaties van beleggingskwaliteit daalden licht op de Europese markt en bleven relatief vlak in de VS.In het hoogrentende segment waren de rendementen positief in alle sectoren, waarbij 3 sectoren 1% of meer stegen in april (olie & gas, technologie en media) en de effecten van lagere kwaliteit het meeste profiteerden de afgelopen weken, waardoor hoogrentende effecten een solide outperformance boekten ten opzichte van effecten van beleggingskwaliteit.Wat de financials betreft, zagen we echter dat een aantal uitgevende banken met aanzienlijke blootstelling aan Rusland (Raffaisen, Unicredit en Société Générale) onder zware druk kwam te staan na de aankondiging van sancties. Midden april veranderde de situatie en verbreedden de spreads, deels door de winstneming in het zog van deze rally. Gelet op de rentevolatiliteit zette deze trend zich voort tot het einde van de maand, ondanks de publicatie van over het algemeen respectabele resultaten. Deze maand boekten alle segmenten een outperformance. Dat geldt vooral voor de verzekeringssector, waar de spreads met 12 basispunten daalden op eeuwigdurende uitgiften en de Tier 2's een rendement van 0,49% boekten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement CR-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-0,65 %

0,29 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (CR-EUR)

Benchmark

-0,65 %

0,29 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (CR-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/04/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1781814832
Nettovermogen (fonds)
252 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.