Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund FX Absolute Return Valuta strategieën

Valuta strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
100,84 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1583300592–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
100,84 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
100,84 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin jaarlijks een absoluut rendement te behalen door gebruik te maken van een actieve beleggingsstrategie die gebaseerd is op alle zeer liquide valuta's.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De laatste maand van 2017 was negatief voor de USD, tegen de achtergrond van de verwachte verhoging van de richtrente met 25 basispunten door de Fed. De laatste verklaringen van Jannet Yellen als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank waren teleurstellend, met name wat de vooruitzichten over de versnelling van de inflatie op korte termijn betreft. De Fed én de ECB zien de reële inflatie nog steeds onder hun streefcijfer van 2% liggen en lijken ongerust over het uitblijven van prijsstijgingen in een context van economische groei en volledige werkgelegenheid (in de VS). De goedkeuring van de belastinghervorming van Donald Trump, die zeer positief is voor de aandelenmarkten, was minder gunstig voor de dollar, vooral door de vrees over de enorme daling van de belastingopbrengsten voor de Amerikaanse overheid. Bij een traditioneel zwakke liquiditeit aan het einde van het jaar heeft de euro volop geprofiteerd van de zwakte van de USD en het optimisme van de beleggers over de verdere groei van de Europese economie in 2018.In deze marktcontext hebben onze modellen een licht lange positie in EUR genomen. De BRL blijft evolueren in een complexe omgeving die wordt gekenmerkt door een hervorming van het pensioensysteem, dat op de rand van de afgrond staat, grote politieke spanningen en de verwachte ratingverlaging van de overheidsschuld door Standard & Poor's. De JPY had dan weer te lijden onder de herbenoeming van Kuroda aan het hoofd van de BoJ, en de modellen hebben een aanzienlijke shortpositie in JPY behouden. Wat de AUD en CAD betreft, werden de markten zeer sterk ondersteund door de grote vraag naar beleggingen in opkomende markten en grondstoffen; de modellen hebben een licht lange positie in CAD en AUD genomen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement M-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,09 %

2,37 %

Sinds oprichting

0,84 %

3,72 %

0,45 %

1,99 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (M-USD)

Benchmark

0,84 %

3,72 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (M-USD)

Benchmark

-0,09 %

2,37 %

0,45 %

1,99 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht M-USDBenchmarkDeelnemingsrecht M-USDBenchmarkDeelnemingsrecht M-USDBenchmarkDeelnemingsrecht M-USDBenchmarkDeelnemingsrecht M-USDBenchmark
1 jaar*1,86 %0,03 %1,86 %-0,02 %-1,46 %5,15 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht M-USDBenchmarkDeelnemingsrecht M-USDBenchmarkDeelnemingsrecht M-USDBenchmark
1 jaar*-1,09 %-1,09 %0,05 %-1,32 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht M-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,86 % 0,03 %
Tracking Error 1,86 %
Sharpe-ratio 5,15 %
Alpha 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt -0,02 %
Informatieratio -1,46 %
Maximale drawdown -1,09 % -1,09 %
Beta -1,32 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/08/2017
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/08/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
LIBOR USD 1M Caplitalise
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1583300592
Nettovermogen (fonds)
55 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,050 %
Toegepaste beheerkosten
0,050 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.