Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/10/2018)
135,99 EUR
Cristina  JARRIN–LU1160354210–
Cristina JARRIN
Thibaut BAILLY–LU1160354210–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
135,99 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/10/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/10/2018)
135,99 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Cristina JARRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 28/09/2018

De FED bewaarde de controle in september. Op de FOMC-vergadering trok de Fed zoals verwacht haar rentevoeten op en bevestigde ze opnieuw haar intenties om in de toekomst de rente geleidelijk te verhogen. Intussen herhaalde de ECB dat er vóór de zomer van 2019 niets zou gebeuren (herbevestiging van de geleidelijke afbouw van het soepele beleid) en de BoJ denkt nog lang niet aan renteverhogingen. Als gevolg daarvan keerde de dollar terug naar een koers van 1,15/1,16 na in de eerste drie weken van de maand in waarde te zijn gedaald (tot 1,18 versus de euro). Na lang wachten zal Italië uiteindelijk een tekort van 2,4% op zijn begrotingsvoorstel bij de EU indienen, wat hoger is dan de markt verwachtte. Op het front van de 'handelsoorlog' hadden de recentste aankondigingen vrijwel geen impact op de aandelenmarkten (de nieuwe heffingen van de VS waren minder streng dan verwacht). De Eurostoxx en de S&P waren vlak tijdens de maand en liepen vrij gelijk (+0,19% en +0,43%, respectievelijk). In de portefeuille tekenden wij in op de nieuwe converteerbare obligatie Rag/Evonik 2024 en de nieuwe uitgifte van Splunk in de VS. We ruilden Ctrip 2022 voor 2020 om de aandelengevoeligheid van de naam te verhogen en ruilden Biomarin 2024 voor 2020 om te profiteren van de hoge waardering van de obligatie met vervaldatum 2024. We verkochten de converteerbare obligatie van Finisar met hoge premie en kochten Lumemtum 2024 aan om een positie in de optische sector te behouden. In het segment van de geheugenopslag verkochten we de dure obligaties van Western Digital met hoge premie en kochten we obligaties van Nutanix na een correctie in het cloudsegment. In het luchtvaartsegment verkochten we Safran 2020 met hoge delta voor de meer gebalanceerde Airbus / Dassault, alsook MTU 2023 na de recente correctie in de geïmpliceerde volatiliteit. In Azië hebben we winst genomen op Kunlun Energy, aangezien het aandeel bleef stijgen na het margeherstel van Kunlun en de vooruitzichten voor een betere benutting van de capaciteit. Het fonds boekte winst door zijn blootstelling aan Sony (positieve makelaarsbeoordelingen na hoge ramingen voor de videogamesactiviteiten). Anderzijds leden wij onder de val van de chipsaandelen (en vooral AMS) door de neveneffecten van de handelsoorlog die president Trump voert met China en de potentiële beperkingen op de toeleveringsketens van Amerikaanse producenten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-4,43 %

-3,46 %

-0,09 %

0,91 %

0,82 %

2,46 %

Sinds oprichting

35,99 %

63,12 %

3,38 %

5,43 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

35,99 %

63,12 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-4,43 %

-3,46 %

-0,09 %

0,91 %

0,82 %

2,46 %

3,38 %

5,43 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*6,24 %5,99 %2,15 %0,94 %-0,58 %0,01 %
3 jaar*4,81 %4,92 %1,58 %0,95 %-0,82 %0,60 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-4,88 %-0,02 %0,98 %
3 jaar*-9,21 %-0,09 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,08 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-9,37 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,24 % 4,81 % 5,99 % 4,92 %
Tracking Error 2,15 % 1,58 %
Sharpe-ratio 0,01 % 0,60 %
Alpha -0,02 % -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,95 %
Informatieratio -0,58 % -0,82 %
Maximaal maandelijks verlies -9,37 %
Maximale maandelijkse winst 5,08 %
Maximale drawdown -4,88 % -9,21 %
Beta 0,98 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/07/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160354210
Nettovermogen (fonds)
209 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,750 %
Toegepaste beheerkosten
1,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.