Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
139,19 EUR
Annelie  FEARON–LU1160354210–
Annelie FEARON
Thibaut BAILLY–LU1160354210–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
139,19 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
139,19 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Annelie FEARON  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De wereldwijde aandelenmarkten zetten juni in op een positieve noot, maar werden halverwege de maand van hun stuk gebracht door de protectionistische risico's. Het thema van de handelsoorlog werd opgestookt en Washington dreigde ermee voor een verdere 200 miljard USD aan Chinese goederen toe te voegen, wat het aantal mogelijk getroffen sectoren verhoogde. Bij de centrale banken kondigde de ECB aan dat zij haar activa-aankopen zou terugschroeven naar 15 miljard EUR per maand van oktober tot december, om ze dan volledig stop te zetten als de inflatietrend opwaarts zou blijven. De bank stelde zich ook soepel op wat de rentevoeten betreft en verklaarde dat die pas midden 2019 zouden stijgen, en dan nog alleen als het inflatiestreefcijfer van 2% was bereikt. Die aankondiging maakte de euro goedkoper tegenover de Amerikaanse dollar, en ook de lange rente daalde (Duitse 10-jarige Bund naar 0,30%). Het politieke risico in Italië is wat weggeëbd met de benoeming van Claudio Borghi en Alberto Bagnai (voor de parlementaire comités begroting en financiën), al gaat het wel om twee eurosceptici. Zoals verwacht verlaagde de PBoC de verplichte reserveratio met 50 basispunten om ongeveer RMB 500 miljard vrij te maken voor debt-to-equity swaps en RMB 200 miljard voor leningen aan klein- en middenbedrijven. De centrale bank hanteerde ook een inschikkelijkere toon in haar verklaring en verving “geschikte en stabiele liquiditeit” met “geschikte en voldoende liquiditeit”. Op aardoliegebied besloot de OPEC de productie te verhogen, niet door de quota op te trekken, maar door een integrale naleving van de bestaande verbintenissen. Brent werd verhandeld binnen een smalle vork van $ 75-80. Bij de indexen sloten de opkomende aandelen de maand af met een underperformance van -4,13%, de S&P500 boekte +0,48% en de Eurostoxx50 hield het bij -0,27%. De primaire markt van de converteerbare obligaties bleef op kruissnelheid, deze maand gaven 29 bedrijven voor 9,6 miljard USD aan schuldpapier uit. Op deze markt tekenden wij in op de nieuwe uitgifte van Safran in Europa. Wij namen wat winst op bedrijven met hogere delta, zoals 3sBio en Silicon Laboratories, om onze aandelengevoeligheid terug te dringen. Wij namen een nieuwe positie in een convexe naam die bijna a pari werd verhandeld via de converteerbare obligatie 2020 met fusie- en overnameoptie van Allscripts Healthcare, een aanbieder van oplossingen voor klinische software. In het optiesegment voerden we een lagere re-strike in voor Credit Agricole en verkochten we onze Alibaba-calls. Ons rendement werd in juni onder druk gezet door onze blootstelling aan financials en onze afwezigheid uit de converteerbare obligaties van Tesla.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,32 %

-0,03 %

-0,32 %

-0,03 %

1 jaar

-1,23 %

0,01 %

-1,23 %

0,01 %

3 jaar

1,33 %

4,06 %

0,44 %

1,33 %

5 jaar

9,03 %

21,04 %

1,74 %

3,89 %

Sinds oprichting

39,19 %

67,14 %

3,74 %

5,88 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-0,32 %

-0,03 %

-1,23 %

0,01 %

1,33 %

4,06 %

9,03 %

21,04 %

39,19 %

67,14 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-1,23 %

0,01 %

0,44 %

1,33 %

1,74 %

3,89 %

3,74 %

5,88 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*6,23 %5,84 %2,05 %0,94 %-0,54 %0,12 %
3 jaar*4,97 %5,19 %1,64 %0,95 %-0,53 %0,30 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-4,45 %-0,02 %1,01 %
3 jaar*-9,21 %-0,06 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,08 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-9,37 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,23 % 4,97 % 5,84 % 5,19 %
Tracking Error 2,05 % 1,64 %
Sharpe-ratio 0,12 % 0,30 %
Alpha -0,02 % -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,95 %
Informatieratio -0,54 % -0,53 %
Maximaal maandelijks verlies -9,37 %
Maximale maandelijkse winst 5,08 %
Maximale drawdown -4,45 % -9,21 %
Beta 1,01 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/07/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160354210
Nettovermogen (fonds)
205 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,750 %
Toegepaste beheerkosten
1,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.