Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
147,02 EUR
Cristina  JARRIN–LU1160354996–
Cristina JARRIN
Thibaut BAILLY–LU1160354996–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
147,02 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
147,02 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Cristina JARRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 31/10/2018

Oktober werd gekenmerkt door een sterke correctie op de wereldwijde aandelenmarken (MSCI World TR -6,80%) en een verbreding van de kredietspreads (Xover +25 basispunten). Deze verschuiving naar risicoaversie in verschillende activaklassen zou te wijten kunnen zijn aan de stijging van de rente op het Amerikaans schatkistpapier naar 3,23%, de aanhoudende handelsspanningen en de bezorgdheid over een vertraging van de wereldwijde groei. De stijging van de Amerikaanse rentevoeten werd veroorzaakt door positieve Amerikaanse gegevens en minder gematigde verklaringen van Jerome Powell. Interessant is ook dat de reële Amerikaanse rente scherp steeg terwijl de break-eveninflatie daalde, wat duidt op minder stimulerende financiële omstandigheden. In de tweede helft van de maand werden de resultaten voor het 3de kwartaal bekendgemaakt, die niet echt om over naar huis te schrijven zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de helft van de bedrijven van de Eurostoxx 600 zijn resultaten al bekendgemaakt en 37 van deze bedrijven hebben winstwaarschuwingen gepubliceerd, wat hoger is dan het gemiddelde op vijf jaar. 82% van de bedrijven van de S&P500 liet een beter dan verwachte winst per aandeel optekenen, waarbij de groei van de winst per aandeel 23% steeg t.o.v. vorig jaar, een positieve verrassing van 7%, maar de vooruitzichten geven aan dat 2018 wel eens het topjaar voor de winstgroei van bedrijven zou kunnen zijn. De stijgende kosten van grondstoffen zijn nog steeds de meest genoemde negatieve factor door bedrijven, gevolgd door de handelsoorlog en invoerheffingen. In deze context boekte de technologiesector een underperformance, waarbij de NASDAQ -9,20% daalde tijdens de maand. Wat de veilige havens betreft, daalde de rente op de Duitse staatsobligaties 8 basispunten en steeg de yen naar 114,5, het hoogste niveau t.o.v. de dollar tot nu toe dit jaar. Vanwege de blokkeringsperiode voor het winstpublicatieseizoen is oktober doorgaans een zeer rustige maand wat de uitgifte van wereldwijde converteerbare obligaties betreft. Er waren slechts 10 transacties (7 in de VS, 1 in Europa, 1 in Azië en 1 in Japan) voor een totale waarde van USD 2,1 miljard. Wij namen deel aan de nieuwe uitgifte van JPM/Dufry en ruilden de oude obligatie in voor converteerbare obligaties. We namen wat winst op Severstal 2022 dankzij de goede prestaties van het aandeel. In de sector van de halfgeleiders voegden we blootstelling toe na de verregaande terugtrekking uit namen zoals Teradyne en Microchip. In China hebben we de convexe converteerbare obligatie met vervaldatum in 2021 en met hoge gamma van China Railway Construction Corporation toegevoegd, aangezien wij van menig zijn dat het bedrijf zou kunnen profiteren van de hogere investeringen in infrastructuur. We namen ook winst op de converteerbare obligatie 2019 van Kunlun Energy na de recente stijging van het aandeel. Wat de opties betreft, hebben we nieuwe posities toegevoegd in callopties van LVMH en Ubisoft na de recente correcties van hun aandelen en namen we deels winst op onze calls van Sanofi.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-5,08 %

-3,26 %

-0,13 %

0,30 %

1,34 %

2,20 %

Sinds oprichting

47,02 %

62,10 %

4,21 %

5,31 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

47,02 %

62,10 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-5,08 %

-3,26 %

-0,13 %

0,30 %

1,34 %

2,20 %

4,21 %

5,31 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*6,73 %6,44 %2,28 %0,94 %-0,39 %-0,70 %
3 jaar*4,84 %4,67 %1,58 %0,95 %-0,04 %0,09 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*-7,67 %-0,02 %0,98 %
3 jaar*-8,88 %0,98 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,15 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,82 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,73 % 4,84 % 6,44 % 4,67 %
Tracking Error 2,28 % 1,58 %
Sharpe-ratio -0,70 % 0,09 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,95 %
Informatieratio -0,39 % -0,04 %
Maximaal maandelijks verlies -8,82 %
Maximale maandelijkse winst 5,15 %
Maximale drawdown -7,67 % -8,88 %
Beta 0,98 % 0,98 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/07/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160354996
Nettovermogen (fonds)
201 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.