Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
155,69 EUR
Annelie  FEARON–LU1160355373–
Annelie FEARON
Thibaut BAILLY–LU1160355373–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
155,69 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
155,69 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Annelie FEARON  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 29/09/2017

De marktnervositeit daalde in september, aangezien de spanningen met Noord-Korea afnamen en er geen agressieve maatregelen werden getroffen door de VS, noch door Noord-Korea. In Japan profiteerde premier Abe van de recente heropleving van zijn populariteit, te danken aan zijn krachtige stellingname met betrekking tot Noord-Korea, en riep vervroegde algemene verkiezingen uit. In de VS werd de samenwerking tussen de president en de Democratische Partij om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen en geld vrij te maken voor ramphulp positief ontvangen. De olieprijs steeg meer dan 10% tot $ 52 per vat, aangezien de recente orkanen ook een impact hadden op de Amerikaanse voorraden. De markt werd nog eens extra gestimuleerd door de bekendmaking (eindelijk) van het belastingplan van de Amerikaanse regering, dat naar verluidt tegen december in een wet zal worden omgezet. In Europa won Angela Merkel de Duitse verkiezingen, zij het iets minder overtuigend dan verwacht, waardoor de euro een deel van zijn recente winst moest prijsgeven. De markt werd ook verrast door de agressievere toon van de BoE. Het Fonds liet deze maand een sterk resultaat optekenen (+1,02%, I-klasse) ten opzichte van de benchmark (+0,73%). Cruciaal voor deze outperfomance waren onze lichte overweging in energie en de sterke resultaten van onze kernportefeuilleposities, waaronder Micron en Siemens. De primaire markt verhoogde het tempo weer in september: er werd voor $ 8 miljard aan converteerbare obligaties uitgegeven. Wij namen deel aan de nieuwe uitgiften van Medipal in Japan, Qiagen en Vallourec in Europa en Interactive Corp in de VS. We verkochten onze resterende positie in Air France vanwege het callrisico (het aandeel werd gedurende 9 op 10 dagen boven het triggerniveau verhandeld) en we profiteerden van een sprong van +15% in het aandeel van Micron, te danken aan de sterke resultaten voor het 4de kwartaal, om onze calls op dit effect terug te schroeven. Ook verlaagden we onze posities in Square en Teradyne, aangezien de delta tot boven 80 steeg, en voerden we een restrike door van onze calls op Illumina en Celgene om de recente winsten zeker te stellen. Elders verhoogden we onze positie in de recente Japanse uitgifte, SBI Holding, en voegden we een klein aantal Nikkei-calls toe om te profiteren van de historisch lage volatiliteit op de Japanse markt. Het Fonds sloot de maand af met een convexiteit van +11,9/-6,4% in het geval van een schommeling van +/-20% in de onderliggende aandelen in vergelijking met +10,0%/-7,4% voor de benchmark.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,12 %

5,35 %

5,12 %

5,35 %

1 jaar

7,27 %

6,27 %

7,27 %

6,27 %

3 jaar

14,60 %

14,77 %

4,64 %

4,68 %

5 jaar

26,33 %

32,20 %

4,78 %

5,74 %

Sinds oprichting

55,69 %

68,74 %

5,50 %

6,54 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

5,12 %

5,35 %

7,27 %

6,27 %

14,60 %

14,77 %

26,33 %

32,20 %

55,69 %

68,74 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

7,27 %

6,27 %

4,64 %

4,68 %

4,78 %

5,74 %

5,50 %

6,54 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*3,60 %3,65 %1,20 %0,95 %0,56 %1,66 %
3 jaar*4,83 %5,54 %1,45 %0,97 %-0,01 %0,68 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-1,76 %0,02 %0,93 %
3 jaar*-10,10 %0,04 %0,85 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,16 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-9,28 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,60 % 4,83 % 3,65 % 5,54 %
Tracking Error 1,20 % 1,45 %
Sharpe-ratio 1,66 % 0,68 %
Alpha 0,02 % 0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,97 %
Informatieratio 0,56 % -0,01 %
Maximaal maandelijks verlies -9,28 %
Maximale maandelijkse winst 5,16 %
Maximale drawdown -1,76 % -10,10 %
Beta 0,93 % 0,85 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/07/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160355373
Nettovermogen (fonds)
220 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.