Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
112,88 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1160355613–
Kris DEBLANDER
Thibaut BAILLY–LU1160355613–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
112,88 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
112,88 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Kris DEBLANDER  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 31/07/2018

De handelsspanningen tussen de VS en de EU namen af tegen het einde van de maand nadat Jean Claude Juncker en Donald Trump afspraken samen te werken om importheffingen, handelsbelemmeringen en subsidies op andere industriële goederen dan auto's volledig te bannen. In deze context boekten de kredietmarkten een outperformance, waarbij de Xover met 40 basispunten daalde tot een niveau van 280 basispunten en de MSCI World de maand afsloot op +3,15%. Wat de macro-economische indicatoren betreft, bevestigden de gepubliceerde statistieken dat het herstel in de VS volop aan de gang is met een geannualiseerde groei van het reële bbp voor het 2de kwartaal van 4,1%. Ook de Chinese groei zet zich voort, vooral nu de autoriteiten een pro-groeiboodschap hebben overgebracht en maatregelen om het kader voor kredieten te versoepelen hebben aangekondigd. De BoJ maakte bekend dat ze de intentie heeft de huidige lage rente op zowel korte als lange termijn te handhaven totdat het effect van de voor oktober 2019 geplande btw-verhoging wegebt. Daarnaast zal de BoJ bredere schommelingen toelaten voor de Japanse staatsobligaties op 10 jaar van +/-20 basispunten in plaats van het huidige niveau van +/-10 basispunten. De resultaten waren over de hele wereld goed: 86% van de bedrijven in de S&P500 overtrof de verwachtingen voor de winst per aandeel (hoogste cijfer in 10 jaar tijd) en hetzelfde gold voor 56% van de bedrijven in de Stoxx600 en voor 58% van de bedrijven in Topix. Noemenswaardig waren ook de goede resultaten van de cyclische sectoren in Europa en de VS. Op de primaire markt waren er tien nieuwe transacties ter waarde van 2,4 miljard USD; we namen deel aan de omwisselbare obligatie JPM/Ping An (de grootste verzekeraar in China) en de uitgifte van Palo Alto (cyberbeveiliging). We versterkten onze positie in Cellnex, aangezien de obligatie goedkoper was geworden sinds de piek van de impliciete volatiliteit in mei. We voegden een evenwichtige positie in de converteerbare obligatie van gemakswinkelketen CP All uit Thailand toe, aangezien de aandelenprijs na het hoge niveau van april was gecorrigeerd tot een aantrekkelijk waarderingsniveau. Wat de opties betreft, voerden we een hogere restrike in voor onze callopties op Illumina, namen we wat winst op onze Total-calls en voerden we een lagere restrike in voor onze callopties op Telekom Italia en ING. Ook hebben we wat winst op namen met hoge delta genomen zoals Ubisoft, Airbus/Dassault, ServiceNow, Chegg en IAC.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,90 %

-0,61 %

0,74 %

1,01 %

1,98 %

3,26 %

Sinds oprichting

17,44 %

32,34 %

2,29 %

4,03 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

17,44 %

32,34 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-0,90 %

-0,61 %

0,74 %

1,01 %

1,98 %

3,26 %

2,29 %

4,03 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*6,16 %5,79 %2,04 %0,94 %-0,16 %-0,07 %
3 jaar*4,95 %5,20 %1,62 %0,95 %-0,13 %0,27 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-4,35 %-0,01 %1,01 %
3 jaar*-9,11 %-0,01 %0,90 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,12 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,94 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,16 % 4,95 % 5,79 % 5,20 %
Tracking Error 2,04 % 1,62 %
Sharpe-ratio -0,07 % 0,27 %
Alpha -0,01 % -0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,95 %
Informatieratio -0,16 % -0,13 %
Maximaal maandelijks verlies -6,94 %
Maximale maandelijkse winst 5,12 %
Maximale drawdown -4,35 % -9,11 %
Beta 1,01 % 0,90 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160355613
Nettovermogen (fonds)
198 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.