Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
103,29 CHF
Cristina  JARRIN–LU1218612320–
Cristina JARRIN
Ludovic DUFOUR–LU1218612320–
Ludovic DUFOUR
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
103,29 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
103,29 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Cristina JARRIN  
Ludovic DUFOUR  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/11/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (CHF) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
500000.00 CHF EQ EUR
ISIN-code
LU1218612320
Nettovermogen (fonds)
161 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.