Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/12/2018)
95,04 EUR
Cristina  JARRIN–LU1781815722–
Cristina JARRIN
Thibaut BAILLY–LU1781815722–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
95,04 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/12/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/12/2018)
95,04 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Cristina JARRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit compartiment wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actieve selectie van converteerbare obligaties op alle internationale markten. Minimaal 50% van het vermogen van het compartiment wordt aangehouden in waarden van investment-grade kwaliteit en de beleggingen worden geografisch sterk gespreid. Het beheer wordt geconcentreerd op gemengde uitgiften.

+ -

Commentaar 30/11/2018

November was opnieuw een moeilijke maand door de matige bedrijfsfundamentals en geopolitieke spanningen, die bleven wegen op de wereldwijde risicoappetijt. Door de aanhoudende spanningen rond de handelsoorlog, de Italiaanse begroting en de Brexit konden de wereldwijde aandelenmarkten slechts matig herstellen (SX5E -0,69%, S&P +2,04%, Nikkei +1,96%) na de rampzalige maand oktober. De tussentijdse verkiezingen in de VS zorgden niet voor verrassingen, wat de beleggers geruststelde. Bij de ontmoeting tussen president Xi en president Trump op de G20-top aan het einde van de maand leken beide staatshoofden enigszins bereid te zijn om toegevingen te doen, maar het is nog niet duidelijk in welke mate. Washington overweegt naar verluidt nieuwe heffingen op de import van wagens, wat de Europese Unie hoogstwaarschijnlijk zou dwingen om te reageren. Er werd vooruitgang geboekt in de Brexit-onderhandelingen, aangezien de 27 andere lidstaten van de EU de Brexit-deal goedkeurden; het is echter nog zeer onzeker of de deal wel zal doorgaan, want de kans dat het Britse parlement in december alsnog tegen stemt, is relatief groot. Ook de spanningen tussen Rome en Brussel zorgden voor onrust: de Europese Commissie verwierp de Italiaanse begroting, maar nu worden er gesprekken gevoerd die constructiever lijken te zijn (de spread tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties op 10 jaar bedraagt nu minder dan 300 basispunten). Wat de macro-economische gegevens betreft, lag de industriële productie in de VS lager door de handelsoorlog, maar het vertrouwen van de consumenten bleef met 135,7 hoog in november. In Europa daalden de consumentenvertrouwensindexen echter en ook de flash PMI-indicatoren stelden teleur. Brent-olie, tot slot, daalde van $75 naar $60 door uitzonderingen op het verbod om ruwe aardolie uit Iran te importeren. De Russische president Poetin had op de G20-top echter een gesprek met de kroonprins van Saoedi-Arabië en zij verklaarden een nieuwe overeenkomst voor productieverlagingen te zullen afsluiten. In november waren er 20 nieuwe transacties, goed voor zo'n 7 miljard USD, en er waren weer iets meer uitgiften in Japan en Europa. In Europa namen we deel aan de nieuwe transactie van emittent Qiagen, een bedrijf dat actief is in de sector van de levenswetenschappen; in de VS namen we deel aan de nieuwe uitgifte van Dexcom, een bedrijf dat medische toestellen vervaardigt en gespecialiseerd is in systemen voor continue glucosemonitoring; in Japan namen we deel aan de uitgifte van Ship Healthcare Holdings, een bedrijf dat medische apparatuur distribueert. Safran kondigde een openbaar bod aan voor converteerbare obligaties met einddatum in 2020, waar wij aan deelnamen. We hebben onze positie in de converteerbare obligatie van Vallourec volledig verkocht vóór de publicatie van de resultaten van het 3de kwartaal, vanwege het gebrek aan verbetering in de jaarlijkse negatieve kasstroom en een potentiële aanzienlijke verbreding van de kredietspreads door de verschillende neerwaartse winstherzieningen tot nu toe dit jaar. In Japan hebben we namen met lage delta zoals Lixil en Ezaki Glico verkocht en in Azië hebben we onze posities in de converteerbare obligaties van SBI Holdings, LG Chemical en CRCC verhoogd.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
17/07/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/04/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1781815722
Nettovermogen (fonds)
198 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.