Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
176,23 EUR
Patricia  URBANO–LU1103293855–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1103293855–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
176,23 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
176,23 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 31/07/2017

Het reële bbp van China van het tweede kwartaal viel sterker uit dan verwacht, waarbij de stabilisatie op 6,9% jaar/jaar werd ondersteund door de veerkrachtige consumptie (de winkelverkoop steeg bijna 10% jaar/jaar) en de externe vraag. De M2-groei blijft vertragen op 9,4% (na een dieptepunt in mei van 9,6%), waarschijnlijk door de schuldafbouw in het financiële systeem. In India is de GST ingevoerd, waardoor een belastingunie ontstaat (tegen 29 verschillende staatssystemen voorheen). In India blijft de samengestelde groei van de winst per aandeel voor de circa 20% NIFTY-bedrijven die hun resultaten al hebben gepubliceerd met 5% op een bescheiden peil. Zoals verwacht werden consumentenbedrijven getroffen door de voorraadafbouw in de aanloop naar de GST, en rapporteerden zij zwakke resultaten (Maruti +5%, Asian Paints -20% en +8% voor Unilever). Met zijn sterke raffinagemarges boekte RIL solide resultaten (+28%). Met uitzondering van ICICI Bank hebben de private banken zeer goede resultaten gepubliceerd, met een groei van de winst per aandeel van meer dan 20% (HDFC Bk, Yes Bk, IndusInd Bk). In China hebben nog maar zeer weinig bedrijven hun kwartaalresultaten gepubliceerd. In de onderwijssector heeft TAL resultaten gepubliceerd die de verwachtingen overtroffen (+82% jaar/jaar) en ook New Oriental meldde zeer solide cijfers (+41% jaar/jaar). Baidu verraste positief met een groei van de winst per aandeel van 98% jaar/jaar. In de autosector noteerde Great Wall een verlies van -79% jaar/jaar. Ook TSMC legde zwakke resultaten voor: -8,6% en het bedrijf gaf een lagere verkoopprognose voor de omzetgroei dan verwacht voor het derde kwartaal. In Korea keurde de Nationale Assemblee de extra begroting voor boekjaar 2017 van KRW 11 biljoen goed (0,6% van het bbp). Samsung Electronics publiceerde een winstgroei van +88% dankzij de nog steeds uitstekende DRAM-cyclus. Amore Pacific viel tegen (-57%). In Indonesië klom de FDI in het tweede kwartaal naar een historisch hoogtepunt met USD 8,3 miljard. Astra International meldde een bescheiden winstgroei van 7%. De Braziliaanse Centrale Bank versoepelde haar monetaire beleid verder met een renteverlaging van 100 bp, en er werden arbeidsmarkthervormingen goedgekeurd. Tegen een achtergrond van moeilijke marktomstandigheden vormden de Braziliaanse consumptiebedrijven een positieve verrassing: Lojas Renner +10% winstgroei per aandeel en Localiza +32%, in een context van een problematische arbeidsmarkt. In Mexico blijven de infrastructuurbedrijven solide resultaten neerzetten. Luchthavenbedrijven GAP, ASUR en OMA meldden een jaar/jaar winstgroei van respectievelijk 86%, 135% en 13%. Walmex rapporteerde een solide groei bij gelijke winkels van 7,2%, wat het bedrijf hielp om zijn winst meer dan te verdubbelen (+118%).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

16,26 %

11,10 %

16,26 %

11,10 %

1 jaar

10,32 %

12,34 %

10,26 %

12,27 %

3 jaar

24,40 %

19,66 %

7,54 %

6,16 %

5 jaar

36,92 %

25,90 %

6,48 %

4,71 %

Sinds oprichting

131,20 %

123,32 %

3,51 %

3,36 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

16,26 %

11,10 %

10,32 %

12,34 %

24,40 %

19,66 %

36,92 %

25,90 %

131,20 %

123,32 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

10,26 %

12,27 %

7,54 %

6,16 %

6,48 %

4,71 %

3,51 %

3,36 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*13,93 %13,16 %4,39 %0,95 %-0,89 %1,23 %
3 jaar*14,35 %14,09 %6,31 %0,90 %0,23 %0,50 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-10,71 %-0,06 %1,01 %
3 jaar*-31,34 %0,17 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting24,63 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-35,23 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,93 % 14,35 % 13,16 % 14,09 %
Tracking Error 4,39 % 6,31 %
Sharpe-ratio 1,23 % 0,50 %
Alpha -0,06 % 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,90 %
Informatieratio -0,89 % 0,23 %
Maximaal maandelijks verlies -35,23 %
Maximale maandelijkse winst 24,63 %
Maximale drawdown -10,71 % -31,34 %
Beta 1,01 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
10/05/1993
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103293855
Nettovermogen (fonds)
301 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.