Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
150,70 EUR
Ludovic  VAUTHIER–LU1103294663–
Ludovic VAUTHIER
Xiadong BAO–LU1103294663–
Xiadong BAO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
150,70 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
150,70 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Xiadong BAO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 28/02/2018

De MSCI EM daalde 4,3% in februari, in lijn met de MSCI World. De correctie werd aangedreven door de hogere volatiliteit en rente in de VS. In China (-4,8%) bleef de groei van de consumentenuitgaven (+10,2% t.o.v. vorig jaar) sterk. De CBRC legde tijdens zijn jaarlijkse vergadering van 2018 opnieuw de nadruk op zijn intentie om de schulden af te bouwen. Hoewel dit op korte termijn kan leiden tot een verstrakking, zijn we er nog steeds van overtuigd dat het afbouwen van de schulden positief is voor de Chinese economie op middellange/lange termijn. Een ander hoogtepunt was dat China de limieten i.v.m. de duur van het presidentschap heeft afgeschaft, wat betekent dat president Xi Jinping voor onbepaalde tijd aan de macht zou kunnen blijven. Baidu publiceerde beter dan verwachte resultaten door een hogere inkomstengroei (29% t.o.v. vorig jaar), een hogere operationele marge (20,3%), lagere kosten en goede vooruitzichten voor het 1ste kwartaal. Tijdens de gouden week van het Chinese nieuwjaar (15-21 februari) lagen de toerisme-inkomsten in China +12,6% hoger dan vorig jaar. Airport of Thailand liet indrukwekkende resultaten optekenen met een groei van de winst per aandeel van 27%, ondersteund door het hoge aantal reizigers (voornamelijk Chinese toeristen). In India (-7%) waren de bedrijfsresultaten goed, maar had de markt wel te kampen met tegenwind vanuit verschillende hoeken: 1) de bezorgdheid van MSCI over de beperkte gegevensuitwisseling door lokale beurzen; 2) de invoering van een belasting van 10% op langetermijnkapitaal en 3) de hogere inflatievooruitzichten en de lagere groeiverwachtingen voor het boekjaar 2018 door de Centrale Bank van India, aangezien de overheid boeren een minimale ondersteuningsprijs van 1,5x de kosten zal bieden voor de komende seizoenen. In Brazilië boekte Iochpe solide resultaten voor het 4de kwartaal, te danken aan een omzetgroei van 27%, een stijging van de ebitda van 23% en de schuldenafbouw. Het bruto handelsvolume van MercadoLibre steeg 63% in USD ten opzichte van vorig jaar, maar het bedrijf rapporteerde lager dan verwachte operationele resultaten door de hogere kosten bij klantenwervingscampagnes. De resultaten van Banco do Brasil verrasten positief door de lagere voorzieningen. In Mexico verhoogde de centrale bank de rente met 0,25 basispunten. GAP publiceerde zwakke resultaten, te wijten aan de lage commerciële inkomsten. Rusland steeg +0,9%, ondanks de lagere olieprijs. De economie is aan het herstellen. De inflatie is laag. Yandex rondde de deal af met Yandex.taxi en Uber, en verraste positief wat de resultaten betreft. Ook Sberbank maakte beter dan verwachte resultaten bekend, ondersteund door de hogere retail kredietgroei. In Zuid-Afrika (+0,2%) werd Cyril Ramaphosa verkozen tot president nadat Zuma was afgetreden. Zijn eerste aankondiging over de begroting was een aangename verrassing voor de markt. De Zuid-Afrikaanse rand steeg 0,5%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,02 %

2,45 %

2,02 %

2,45 %

1 jaar

18,93 %

14,19 %

18,93 %

14,19 %

3 jaar

20,13 %

18,39 %

6,29 %

5,78 %

5 jaar

49,40 %

37,57 %

8,36 %

6,58 %

Sinds oprichting

73,31 %

60,27 %

5,15 %

4,40 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

2,02 %

2,45 %

18,93 %

14,19 %

20,13 %

18,39 %

49,40 %

37,57 %

73,31 %

60,27 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

18,93 %

14,19 %

6,29 %

5,78 %

8,36 %

6,58 %

5,15 %

4,40 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*15,41 %13,50 %4,78 %0,95 %0,86 %1,05 %
3 jaar*13,28 %13,59 %6,57 %0,88 %0,19 %0,46 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-10,81 %0,05 %1,09 %
3 jaar*-30,89 %0,17 %0,86 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,36 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-27,32 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,41 % 13,28 % 13,50 % 13,59 %
Tracking Error 4,78 % 6,57 %
Sharpe-ratio 1,05 % 0,46 %
Alpha 0,05 % 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,88 %
Informatieratio 0,86 % 0,19 %
Maximaal maandelijks verlies -27,32 %
Maximale maandelijkse winst 21,36 %
Maximale drawdown -10,81 % -30,89 %
Beta 1,09 % 0,86 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/04/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1103294663
Nettovermogen (fonds)
378 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.