Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
151,25 EUR
Patricia  URBANO–LU1103294663–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1103294663–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
151,25 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
151,25 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 31/10/2017

De opkomende markten boekten een stijging van 3% en deden het beter dan de MSCI DM-index (+1,5%). In China was het hoogtepunt van de maand de langverwachte toespraak van president Xi bij de opening van het 19de congres van de Chinese Communistische Partij, waarbij hij zijn visie voor de volgende ambtstermijn wereldkundig maakte. De focus lag niet op bbp-groei, maar op kwaliteitsgroei, een evenwichtige ontwikkeling, hervormingen aan de aanbodszijde, maatregelen tegen vervuiling en innovatie. Wij vonden het een positieve toespraak. De door Tal gepubliceerde resultaten bleven onder de algemene verwachtingen. Ondanks de sterke omzetgroei van 68% en een stijging van de inschrijvingen met 100%, waren de brutomarges en winsten lager dan verwacht door de grotere investeringen in leercentra en hogere verkoop- en marktkosten. Op macrovlak was de belangrijkste gebeurtenis in China de beslissing van de PBOC om de verplichte reserves voor sommige gekwalificeerde banken te verlagen. Daarnaast versnelde in september de winstgroei in de industriële sector dankzij de grotere omzet en hogere winstgevendheid. In Taiwan maakte TSMC beter dan verwachte resultaten bekend, met een goede zichtbaarheid voor 2018. De aandelen van de Aziatische toeleveranciers van Apple reageerden positief op de verwachte grote vraag naar de nieuwe iPhone X. In India was het hoogtepunt de aankondiging door de regering van een indrukwekkend herkapitalisatieprogramma van US$ 32 miljard voor staatsbanken in de komende twee jaar. Wij vinden deze herkapitalisatie positief, aangezien ze de afwikkeling van dubieuze leningen zal versnellen. HDFC en Bharat Electronics pakten uit met goede resultaten. In Brazilië publiceerde CCR goede resultaten, die sterker waren dan verwacht en te danken waren aan een groei in het verkeer van 4% en een tariefaanpassing. Op het macro-economische front bleef de lopende rekening verbeteren en verlaagde de centrale bank de rente met 0,75 basispunten (conform verwachting). De aandacht gaat nu uit naar de vraag welke hervormingen de regering zal goedkeuren tegen het einde van het jaar. De Mexicaanse markt bleef achter bij de andere opkomende markten, door 1) de gemengde gevoelens na het einde van de vierde ronde van de heronderhandelingen over NAFTA. De onderhandelingen werden verlengd tot het eerste kwartaal van 2018; 2) de zwakker dan verwachte resultaten van het derde kwartaal: de ebitda daalde met 3,8% en de (aangepaste) nettowinst met 14%. In Argentinië vielen de tussentijdse verkiezingen veel beter uit dan verwacht voor president Macri's partij Cambiemos. De vooruitzichten voor hervormingen ogen gunstig. De kredietgroei blijft versnellen en de kredietkwaliteit blijft gezond. We blijven vertrouwen hebben in de opkomende markten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

30,43 %

20,27 %

30,43 %

20,27 %

1 jaar

32,17 %

24,27 %

32,17 %

24,27 %

3 jaar

39,13 %

30,67 %

11,63 %

9,32 %

5 jaar

62,55 %

41,63 %

10,19 %

7,20 %

Sinds oprichting

73,94 %

56,03 %

5,34 %

4,27 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

30,43 %

20,27 %

32,17 %

24,27 %

39,13 %

30,67 %

62,55 %

41,63 %

73,94 %

56,03 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

32,17 %

24,27 %

11,63 %

9,32 %

10,19 %

7,20 %

5,34 %

4,27 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*12,65 %11,80 %4,30 %0,94 %0,67 %2,10 %
3 jaar*14,20 %13,98 %6,35 %0,90 %0,33 %0,61 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-6,35 %0,04 %1,01 %
3 jaar*-30,89 %0,23 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting15,65 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-27,33 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,65 % 14,20 % 11,80 % 13,98 %
Tracking Error 4,30 % 6,35 %
Sharpe-ratio 2,10 % 0,61 %
Alpha 0,04 % 0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,90 %
Informatieratio 0,67 % 0,33 %
Maximaal maandelijks verlies -27,33 %
Maximale maandelijkse winst 15,65 %
Maximale drawdown -6,35 % -30,89 %
Beta 1,01 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/04/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1103294663
Nettovermogen (fonds)
369 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.