Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
127,08 USD
Patricia  URBANO–LU1103296106–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1103296106–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
127,08 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
127,08 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 29/12/2017

De Emerging Market MSCI index steeg 3% (34% in 2017) en deed het zo beter dan de Developed Market index (+1,5% en 21% in 2017). De prijs van de ruwe aardolie steeg 5% door de verwachtingen van een hogere gesynchroniseerde wereldwijde economische groei. China steeg 2%, en bleef zo achter bij de opkomende markten, doordat de overheid haar inspanningen verhoogde om de schulden af te bouwen en de regels verstrakte om leningen aan schaduwbanken te controleren. India steeg 5%. De BJP boekte meerdere overwinningen bij de verkiezingen in belangrijke deelstaten, wat het leiderschap van premier Modi versterkte. Desondanks liet de RBI haar beleidsrente ongewijzigd op 6%. De inflatie steeg van 3,6% in oktober tot 4,9% in november. Daarnaast haalden verschillende Indiase bedrijven kapitaal op om hun balans te verbeteren, teneinde hun schulden af te bouwen of klaar te staan voor wanneer de vraag aantrekt. Chili en Zuid-Afrika lieten de beste resultaten optekenen (16% en 9%) na positieve verkiezingsresultaten. In Zuid-Afrika won Cyril Ramaphosa de congresverkiezing van het ANC. In Chili was de overwinning van Pinera bij de presidentsverkiezingen ook een geruststelling. Brazilië steeg 4,7%. Hoewel de industriële productie en retailverkoop teleurstelden, was de inflatie lager dan verwacht. De centrale bank verlaagde de rente opnieuw met 50 basispunten, naar 7%. Het vertrouwen van zowel de consumenten als de bedrijven verbeterde opnieuw. De pensioenhervorming werd uitgesteld tot februari. Embraer en Boeing bevestigden dat zij gesprekken voeren over een mogelijke combinatie van hun activiteiten. Argentinië steeg 3%, en 73% in 2017. De overheid keurde verrassend genoeg de pensioenhervorming goed. In Peru overleefde Kuczynski een afzettingsstemming. Mexico boekte een vlak resultaat, aangezien het mogelijk is dat de Mexicaanse bedrijven over minder concurrentievermogen zullen beschikken na de goedkeuring van de Amerikaanse belastinghervorming. Daarnaast blijft de inflatie hoog. De centrale bank verhoogde de rente opnieuw met 25 basispunten, naar 7,25%. Door de bank genomen blijven wij optimistisch over opkomende markten in 2018. We verwachten dat China zal blijven klimmen in de waardeketen. Het land zal niet dezelfde resultaten boeken als in 2017, maar we blijven optimistisch. De Braziliaanse en Argentijnse economieën zijn aan de beterende hand. India zou in positieve zin kunnen verrassen als de kapitaaluitgaven eerder terugkomen dan verwacht. In Zuid-Afrika moeten we de resultaten van de ANC-verkiezing nauwlettend in de gaten houden, die een kentering zouden kunnen teweegbrengen voor de vooruitzichten van het land. Wij verwachten een groei van de winst per aandeel van 13%. Opkomende markten worden verhandeld aan 12x 12 miljoen fwd K/W t.o.v. ontwikkelde markten aan 16x (en 10% groei van de winst per aandeel).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

4,22 %

5,56 %

4,22 %

5,56 %

1 jaar

44,33 %

39,62 %

44,33 %

39,62 %

3 jaar

40,26 %

36,90 %

11,92 %

11,01 %

5 jaar

40,00 %

28,03 %

6,96 %

5,06 %

Sinds oprichting

27,08 %

20,99 %

3,75 %

2,97 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

4,22 %

5,56 %

44,33 %

39,62 %

40,26 %

36,90 %

40,00 %

28,03 %

27,08 %

20,99 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

44,33 %

39,62 %

11,92 %

11,01 %

6,96 %

5,06 %

3,75 %

2,97 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*11,85 %10,47 %4,33 %0,93 %1,38 %3,48 %
3 jaar*14,05 %15,57 %6,57 %0,90 %0,19 %0,55 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-7,23 %0,05 %1,05 %
3 jaar*-26,92 %0,23 %0,82 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting16,72 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,62 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,85 % 14,05 % 10,47 % 15,57 %
Tracking Error 4,33 % 6,57 %
Sharpe-ratio 3,48 % 0,55 %
Alpha 0,05 % 0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,90 %
Informatieratio 1,38 % 0,19 %
Maximaal maandelijks verlies -16,62 %
Maximale maandelijkse winst 16,72 %
Maximale drawdown -7,23 % -26,92 %
Beta 1,05 % 0,82 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103296106
Nettovermogen (fonds)
379 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.