Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
137,23 EUR
Ludovic  VAUTHIER–LU1161527111–
Ludovic VAUTHIER
Xiadong BAO–LU1161527111–
Xiadong BAO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
137,23 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
137,23 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Xiadong BAO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 30/04/2018

De index van de opkomende markten (-0,6%) bleef achter bij de index van de ontwikkelde markten (+1%). De belangrijkste hoogtepunten waren: (a) de waardestijging van de USD (DXY Index +2%), (b) de stijging van de Amerikaanse rente tot 2,95%, (c) de uitverkoop van valuta's uit opkomende markten, (d) de gesprekken over handelstarieven tussen de VS en China en (e) de verdere sancties tegen Rusland. De olieprijs steeg 8%, de economische-activiteitsindicatoren leken zich te stabiliseren. India steeg +4% en deed het zo beter dan de andere opkomende markten. De IT-sector presenteerde goede resultaten, maar de algemene kwartaalresultaten duidden op gemengde resultaten. In China (+0,86) ging alle aandacht naar het handelsconflict tussen China en de VS. De focus lag op de sancties tegen ZTE voor het overtreden van het handelsembargo tegen Iran. De FBI heeft nu ook een onderzoek geopend tegen Huawei. De industriële winstgroei op jaarbasis daalde van 16% in jan./feb. tot 3% in maart. Positiever was dat de industriële productie steeg tot 6,7% in april en dat ook de PMI van de maaksector steeg in april. De Chinese bedrijven maakten goede resultaten bekend, die beter waren dan verwacht. TAL maakte een solide inkomstengroei van 59% bekend. China Merchant Bank verbeterde de kwaliteit van zijn leningen, de winst steeg 14%. Zuid-Korea (+3%) boekte sterke resultaten dankzij: a) de topontmoeting tussen Noord- en Zuid-Korea en 2) het solide winstmomentum. Brazilië daalde 4,5% doordat de BRL 4,7% verloor. Wat de macro-economische gegevens betreft, werd de zwakkere activiteit bevestigd door de lagere winkelverkoop, de lagere industriële productie en de lagere PMI. Voormalig president Lula da Silva werd gearresteerd. De resultaten voor het 1ste kwartaal van 2018 waren gemengd. Localiza liet indrukwekkende resultaten optekenen, met een omzetgroei van 36% en een groei van de winst per aandeel van 46%. Itau stelde teleur, aangezien de voorzieningen voor bedrijfsleningen meer stegen dan verwacht. In Mexico (+1,8%) overtroffen de resultaten van Walmex de verwachtingen, dankzij een sterke omzet bij gelijke winkels van 10%, de groei van zijn ebitda en lagere kosten. In Peru (+1,8%) publiceerde Credicorp goede resultaten, een ROE van 19%, boven de vooruitzichten van het management, een winst per aandeel van 17%, lagere voorzieningen en een hogere groei van de leningen. Colombia (+10%) profiteerde van de hogere olieprijzen. De Russische markt werd zwaar getroffen (-17%) door de aankondiging van verdere sancties tegen Russische personen en bedrijven door de VS. In Argentinië verraste de centrale bank de markt en verhoogde ze de rente van 27,25% naar 40% om de sterke valutawaardedaling tot nu toe dit jaar (-20%) in te dijken. Dit tarief zou moeten volstaan om de financiële omstandigheden te stabiliseren. We blijven positief gestemd over de opkomende markten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,54 %

1,12 %

-2,54 %

1,12 %

1 jaar

11,32 %

11,14 %

11,32 %

11,14 %

Sinds oprichting

37,23 %

38,55 %

15,92 %

16,44 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

-2,54 %

1,12 %

11,32 %

11,14 %

37,23 %

38,55 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

11,32 %

11,14 %

15,92 %

16,44 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*16,56 %14,04 %5,58 %0,95 %-0,39 %0,79 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-11,57 %-0,06 %1,12 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,78 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,56 % 14,04 %
Tracking Error 5,58 %
Sharpe-ratio 0,79 %
Alpha -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 %
Informatieratio -0,39 %
Maximaal maandelijks verlies -4,78 %
Maximale maandelijkse winst 4,40 %
Maximale drawdown -11,57 %
Beta 1,12 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/03/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161527111
Nettovermogen (fonds)
368 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.