Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
129,88 EUR
Patricia  URBANO–LU1161527111–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1161527111–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
129,88 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
129,88 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 30/06/2017

De opkomende markten noteerden een rendement van 0,5%, tegenover 0,2% voor de ontwikkelde markten, aangedreven door een verdere verzwakking van de USD (-1,3% in juni, -6,4% sinds het begin van het jaar). Brent ruwe aardolie daalde met 4,5%. De best presterende markten waren Mexico (+4%), Taiwan (3,5%) en China (+2%), terwijl Argentinië (-6%) en Rusland (-5%) de slechtste resultaten lieten optekenen. De aandelen die de grootste bijdrage aan het rendement van de portefeuille leverden, waren: Geely, Alibaba en Sunny Optical. De grootste achterblijvers waren: Eicher, Pampa en Pao de Açucar. China deed het beter dan de brede EM-index. MSCI is van plan A-aandelen in zijn indexen op te nemen. Bovendien steeg de PMI van de maaksector naar 51,7 (algemene verwachting: 51,0). De industriële winsten groeiden met 16,7% in mei, tegenover 14% in april, ook al vertraagde de PPI van 6,4% in april naar 5,5% in mei. Wat de bedrijven betreft, voorspelde Alibaba een omzetgroei van 45-49% op jaarbasis (duidelijk hoger dan de algemene verwachting). Het resultaat van Geely (16% hoger) werd ondersteund door zijn succesvolle modellanceringen. Het goede momentum van Taiwan was te danken aan toeleveranciers van Apple en paneelfabrikanten. India (-1%) bleef achter door de onzekerheid over de economische groei vanwege de invoering van de btw-wet. Positiever was dat de RBI de juiste maatregelen heeft genomen om de problemen met de activakwaliteit in de banksector aan te pakken. In Latijns-Amerika was de sterke prestatie van Mexico voornamelijk te danken aan de stijging van zijn valuta (+2,8%). Daarnaast bleef het vertrouwen van zowel de consumenten als de ondernemers toenemen. De Centrale Bank van Mexico verhoogde de rente met nog eens 25 basispunten, maar gaf daarna aan dat de verstrakkingscyclus mogelijk zijn eindpunt had bereikt. Op het politieke front won de PRI de verkiezingen in de staat Mexico, waardoor de bezorgdheid over de verkiezingen van volgend jaar enigszins afnam. In Brazilië beschuldigde de federale aanklager Janot president Temer van het aanvaarden van smeergeld. Ondanks de politieke instabiliteit blijft de economie herstellen. In mei daalde de werkloosheid er voor het eerst sinds oktober 2014. En nu de inflatie onder controle is, blijven de reële inkomens stijgen. De positieve IP (+0,8%) van mei was vooral te danken aan de kapitaalgoederen (+3,5%) en de duurzame consumentengoederen (+6,7%). Argentinië incasseerde een sterke terugval (-6%). Tegen de verwachtingen in nam MSCI Argentinië niet opnieuw op in zijn universum van opkomende markten. Toch blijven de argumenten om in Argentinië te beleggen fundamenteel overeind. Wij blijven positief over de positieve markten, gezien de opwaartse winstherzieningen en aantrekkelijke waarderingen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

18,54 %

12,87 %

18,54 %

12,87 %

1 jaar

14,37 %

17,42 %

14,37 %

17,42 %

Sinds oprichting

29,88 %

28,25 %

22,15 %

20,97 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

18,54 %

12,87 %

14,37 %

17,42 %

29,88 %

28,25 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

14,37 %

17,42 %

22,15 %

20,97 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*14,10 %13,60 %4,86 %0,94 %-0,96 %1,50 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-10,69 %-0,07 %0,97 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,10 % 13,60 %
Tracking Error 4,86 %
Sharpe-ratio 1,50 %
Alpha -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 %
Informatieratio -0,96 %
Maximale drawdown -10,69 %
Beta 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/03/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161527111
Nettovermogen (fonds)
279 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.