Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
139,34 EUR
Patricia  URBANO–LU1161527111–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1161527111–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
139,34 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
139,34 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 29/09/2017

In september daalde de MSCI-index voor de opkomende markten met -0,3% en bleef daarbij achter bij de ontwikkelde markten (+2,5%). Dat was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de agressieve boodschap van de Fed voor de korte termijn, de toenemende geopolitieke spanningen, de ratingverlaging van de Chinese staatsschuld door S&P, de stijging van de olieprijs met 7% en de daling van de ijzerertsprijs met -20%. De beste markten waren: Argentinië (+12%), Rusland (+4,3%) en Thailand (+3,5%). De slechtst presterende markten waren: Mexico (-3,8%), India (-3,8%) en Polen (-3,9%). China (+0,6%) deed het beter dan de brede EM-index. De PBoC verraste de markt met een RRR-verlaging, die in 2018 zal worden ingevoerd. Daarnaast kondigde de overheid nieuwe, striktere regels voor de vastgoedsector aan. De economische activiteit in augustus vertraagde ten opzichte van juli. Toch steeg de PMI-index van augustus naar 52,4. Wat de afzonderlijke bedrijven betreft, verhoogde Alibaba zijn belang in Cainiao, een logistiek platform, van 47% naar 51%. In Azië kregen de toeleveranciers van Apple het moeilijk door het nieuws dat de vraag naar de iPhone 8 en 8+ tegenviel. Ze veerden echter op toen het aantal vooruitbestellingen voor de iPhone X volgens de plaatselijke media de verwachtingen overtrof. In India herstelde de PMI van de maaksector zich sterk in augustus, terwijl de IP teleurstelde (nog steeds door de impact van de btw-invoering). In Brazilië blijven de signalen van economische verbeteringen hoopgevend. De inflatie is historisch laag en de centrale bank verlaagde de rente met meer dan 100 basispunten. Lojas Renner kondigde aan dat zijn omzet op gelijke winkelbasis in het derde kwartaal met meer dan tien procent zou moeten stijgen, hoger dan verwacht dankzij een gunstig basiseffect en een herstel van de consumptie. De hervorming van de sociale zekerheid werd uitgesteld tot november (of misschien tot 2019). In Mexico daalde de bbp-indicator in juli met 0,7%, veel meer dan verwacht. De centrale bank van Mexico wijzigde de rente niet. In Argentinië is de economie aan het herstellen. Despegar, een online reisbureau, was het eerste bedrijf dat er in 2017 naar de beurs trok, met een koers aan de bovenkant van de vork. In Rusland steeg de markt in het zog van de roebel (een van de weinige opkomende markten die steeg). Bovendien verlaagde de centrale bank van Rusland de rente met 50 basispunten. China stijgt in de waardeketen, lagere inflatie over de hele lijn, een verbeterende economische activiteit en structurele hervormingen in China, India en Brazilië. Wij blijven optimistisch voor de aandelen uit opkomende markten. Wij verwachten een blijvende opwaartse herziening van de bedrijfswinsten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

27,17 %

17,44 %

27,17 %

17,44 %

1 jaar

18,29 %

15,72 %

18,29 %

15,72 %

Sinds oprichting

39,34 %

33,45 %

23,81 %

20,41 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

27,17 %

17,44 %

18,29 %

15,72 %

39,34 %

33,45 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

18,29 %

15,72 %

23,81 %

20,41 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*14,17 %12,88 %4,69 %0,94 %0,80 %1,31 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-10,69 %0,05 %1,04 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,17 % 12,88 %
Tracking Error 4,69 %
Sharpe-ratio 1,31 %
Alpha 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 %
Informatieratio 0,80 %
Maximale drawdown -10,69 %
Beta 1,04 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/03/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161527111
Nettovermogen (fonds)
354 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.