Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
117,78 EUR
Patricia  URBANO–LU1161527111–
Patricia URBANO
Xiadong BAO–LU1161527111–
Xiadong BAO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
117,78 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
117,78 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Xiadong BAO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 30/06/2018

De index van de opkomende markten daalde in juni met 5%. Het verlies is te wijten aan (i) de Chinese economische cijfers die minder goed waren dan verwacht, (ii) een agressieve FOMC, (iii) toenemende handelsspanningen tussen de VS en China en (iv) opkomende valuta's die in waarde daalden. Bovendien bleef de olieprijs stijgen, ondanks de beslissing van de OPEC om de dagelijkse productie met 1 miljoen vaten te verhogen. China (-6,4%) bleef achter bij de andere opkomende markten. De PBoC verlaagde de verplichte reserveratio met 50 basispunten. De Chinese yuan verloor 3,28%, al blijft de Chinese munt een van de sterkste opkomende valuta's sinds het begin van het jaar. De PBoC gaf ook een duidelijke boodschap dat de Chinese valuta stabiel zou moeten blijven op een redelijk niveau en niet zal worden gebruikt om de hogere tarieven op Chinese importproducten in de VS te compenseren. India deed het beter dan de andere opkomende markten (-1%). De IP-groei verraste in positieve zin, maar de inflatie steeg eveneens. De RBI verhoogde de rente met 25 basispunten. In Brazilië (-8%) lag de PMI van juni onder de drempel van 50. De zwakke economische cijfers van juni waren deels het gevolg van de staking van de vrachtwagenchauffeurs in mei. De valuta verloor 4% door het slabakkende cyclische herstel, de groeiende onzekerheid over verkiezingen en de sterke correctie van de Argentijnse peso. In Mexico (+8,7%) werd Amlo verkozen tot president en veroverde zijn partij de meerderheid in beide kamers van het parlement. Vóór de verkiezingen had Amlo de markt gerustgesteld door te beloven dat hij een verantwoordelijk begrotingsbeleid zal voeren. In Colombia (+1%) profiteerde de valuta van de hogere olieprijs, en bovendien werd Duque, de beste kandidaat voor de markt, er tot president verkozen. In Zuid-Afrika (-4,5%) daalde de valuta 7,5% omdat het bbp van het eerste kwartaal van 2018 een flink stuk onder de verwachtingen lag door de correctie van de metaalprijzen. Het tekort op de lopende rekening steeg van 2,9% in het vierde kwartaal van 2017 naar 4,8%. In de loop van de maand verlaagden we de overweging van het fonds in China en de technologiesector en versterkten we onze kaspositie, gezien de onzekerheid over een mogelijke handelsoorlog.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-18,07 %

-9,01 %

Sinds oprichting

17,78 %

29,09 %

6,02 %

9,55 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

17,78 %

29,09 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

-18,07 %

-9,01 %

6,02 %

9,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*17,14 %15,46 %4,72 %0,96 %-2,19 %-0,84 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-24,67 %-0,22 %1,07 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-9,23 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 17,14 % 15,46 %
Tracking Error 4,72 %
Sharpe-ratio -0,84 %
Alpha -0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 %
Informatieratio -2,19 %
Maximaal maandelijks verlies -9,23 %
Maximale maandelijkse winst 4,40 %
Maximale drawdown -24,67 %
Beta 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/03/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161527111
Nettovermogen (fonds)
258 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.