Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/05/2017)
123,75 EUR
Patricia  URBANO–LU1161527111–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1161527111–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
123,75 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/05/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/05/2017)
123,75 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar, over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar, zijn intrinsieke waarde te verhogen door te beleggen in bedrijven die vooral in opkomende landen zijn gevestigd (Azië, Latijns-Amerika, Caribisch gebied, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika).

+ -

Commentaar 28/04/2017

De Emerging Markets-index (MSCI) sloot 2% hoger af, een beter resultaat dan de Developed Markets-index (+1,3%). De EMEA-index (+3,9%) leverde in de regio de beste prestatie, mede dankzij het gunstige resultaat van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In Azië lagen de resultaten in de lijn van de opkomende markten. Latijns-Amerika deed het minder goed (vrijwel vlak). De best presterende landen waren: Polen (+12%); Turkije (+10%) en Argentinië (+3,7%). Peru (-4%) en Thailand (-1%) bleven achter. IJzererts en olie verloren respectievelijk 16,5% en 8,7%. Consumptiegoederen en industrials waren de beste sectoren, terwijl de financiële sector achterbleef. De aandelen die de grootste bijdrage leverden aan het rendement van het fonds waren Yandex, Sunny Optical en Tal Education. De grootste negatieve bijdragen werden geleverd door Cemig, Credicorp en Vale. Het belangrijkste macro-economisch nieuws was: i) in China (+3%) vertraagde de kredietgroei van 11,6% tot 10,6% in maart; de PMI's bevestigden in april de neerwaartse tendens met een daling van 51,8 in maart tot 51,2 in april; (ii) in India werden bemoedigende vorderingen gemaakt in verband met de GST-wet; (iii) Brazilië boekte vooruitgang op het vlak van structurele hervormingen: de hervorming van de arbeidsmarkt werd goedgekeurd en de hervorming van de sociale zekerheid werd doorverwezen naar de speciale commissie. Bovendien liet de centrale bank weten dat de rente verder zou kunnen worden verlaagd. (iv) in Mexico stegen het consumentenvertrouwen, het ondernemersvertrouwen en de PMI's in april. (v) de Turkse munt noteerde 2,4% hoger nadat president Erdogan zijn macht via een grondwetsreferendum wist te versterken. Wat de resultaten voor het eerste kwartaal van 2017 betreft, wisten de Chinese IT, industrie en consumptie de verwachtingen te overtreffen, lagen de resultaten van India in de lijn van de verwachtingen, deden de Mexicaanse banken het beter dan verwacht en leverde Brazilië vooralsnog verrassende resultaten voor de banksector (lagere voorzieningen) en de consumptiesector. Samsung Electronics viel op in het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal. Het bedrijf kondigde aan ingekochte eigen aandelen te zullen vernietigen (13% van het totale aantal uitstaande aandelen). Vanwege de opwaarts bijgestelde winstvooruitzichten en de voordelige waarderingen blijven we positief over opkomende markten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 12,94 % 12,94 %
1 jaar 24,47 % 24,47 %
Sinds oprichting 23,75 % 20,40 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

12,94 %

24,47 %

23,75 %

Jaarlijkse

24,47 %

20,40 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht N-EUR14,21 %5,16 %0,93 %0,08 %1,81 %
Benchmark14,22 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht N-EUR-4,78 %4,40 %-10,69 %0,04 %0,93 %
Benchmark
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 14,21 % 14,22 %
Tracking Error 5,16 %
Sharpe-ratio 1,81 %
Alpha 0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 %
Informatieratio 0,08 %
Maximaal maandelijks verlies -4,78 %
Maximale maandelijkse winst 4,40 %
Maximale drawdown -10,69 %
Beta 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/05/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/03/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161527111
Nettovermogen (fonds)
266 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.