Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
984,04 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
984,04 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
984,04 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 31/03/2017

De Amerikaanse president heeft een aanzienlijke nederlaag geleden bij zijn eerste voorstel over de hervorming van de gezondheidszorg. Het Congres heeft de intrekking en vervanging van 'Obamacare' niet goedgekeurd. Volgens sommige Republikeinen zijn de verschillen tussen het nieuwe wetsvoorstel en de Affordable Care Act niet verregaand genoeg. De meeste centrum-Republikeinen zien dan weer een risico voor de 24 miljoen Amerikanen die dankzij Obamacare zijn verzekerd. De debatten over de prijzen van geneesmiddelen worden uitsluitend gevoerd over de invoering van onderhandelingen in het kader van Medicare, hetgeen slechts een zeer beperkt deel van de inkomsten van de laboratoria vertegenwoordigt en moeilijk in te voeren valt. Daarom zouden de onzekerheid en de bezorgdheid over de hervorming van de gezondheidszorg en de prijsreglementering de beleggers niet buitensporig bezorgd moeten maken. Wij hebben onze positie in Roche versterkt. De resultaten van de Aphinity-studie zijn positief voor het product Herceptin van Roche. Voorts heeft de FDA het product Ocrelizumab goedgekeurd, de eerste behandeling tegen de belangrijkste progressieve vorm van multiple sclerose. Vertex boekt solide prestaties na de publicatie van uitstekende resultaten voor zijn gecombineerde behandeling voor mucoviscidose. Tot slot hebben wij Evolent Health in de portefeuille opgenomen, een Amerikaans bedrijf dat diensten en software aan ziekenhuizen aanbiedt om de 'waarde van de aangeboden zorgverlening' te verbeteren. Dit bedrijf zou moeten profiteren van de manier waarop de gezondheidszorg zich in de Verenigde Staten ontwikkelt, namelijk naar systemen van terugbetaling/vergoeding afhankelijk van de 'waarde' of 'doeltreffendheid' van de verstrekte zorg.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement A-EUR Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 5,96 %  
1 jaar 8,77 % 8,77 %
3 jaar 55,73 % 15,88 %
5 jaar 127,35 % 17,84 %
Sinds oprichting 1.308,89 % 8,62 %
Rendement A-EUR Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 5,96 % 8,77 % 55,73 % 127,35 % 1.308,89 %
Jaarlijkse prestatie 8,77 % 15,88 % 17,84 % 8,62 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht A-EUR19,63 %16,62 %5,75 %3,81 %0,97 %0,98 %-0,31 %-0,16 %0,95 %1,06 %
Benchmark15,52 %14,93 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht A-EUR-21,73 %18,38 %-0,08 %-0,14 %1,23 %1,09 %
Benchmark
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 19,63 % 16,62 % 15,52 % 14,93 %
Tracking Error 5,75 % 3,81 %
Sharpe-ratio 0,95 % 1,06 %
Alpha -0,08 % -0,14 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,98 %
Informatieratio -0,31 % -0,16 %
Maximaal maandelijks verlies -21,73 %
Maximale maandelijkse winst 18,38 %
Beta 1,23 % 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/04/1985
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160356009
Nettovermogen (fonds)
537 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.