Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (08/12/2017)
894,71 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
894,71 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (08/12/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (08/12/2017)
894,71 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 30/11/2017

Het fonds is tijdens de maand gedaald. Biotechbedrijven leverden een negatieve bijdrage. Tesaro liet de sterkste daling optekenen. Het bedrijf publiceerde nochtans een sterke groei van de verkoop van zijn nieuwe product Zejula in de Verenigde Staten. Deze onderhoudsbehandeling voor eierstokkanker is de eerste die in Europa op grote schaal is goedgekeurd. Dat beleggers zich zorgen maken over hevige concurrentie in deze nieuwe therapeutische klasse van PARP-remmers, lijkt ons sterk overdreven. De sterke stijging van de verkopen zou zich moeten doorzetten en nieuwe indicaties in combinatie met chemotherapie zouden deze behandeling nog meer potentieel kunnen bieden. De recent geboekte vooruitgang op het gebied van de belastinghervorming in de Verenigde Staten was een goede zaak voor ziekenfondsen. Wij hebben winst genomen en onze posities in Centene en Anthem teruggeschroefd. Onze voorkeur gaat uit naar farmaceutische laboratoria en biotechbedrijven met een transparante winstgroei dankzij gediversifieerde productportefeuilles en een gevorderde pipeline. We houden ons afzijdig van speculatieve biotechaandelen en duur gewaardeerde bedrijven in medische apparatuur.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (08/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-3,66 %

6,61 %

-3,66 %

6,61 %

1 jaar

-1,22 %

10,10 %

-1,22 %

10,10 %

3 jaar

5,07 %

18,80 %

1,66 %

5,90 %

5 jaar

80,16 %

106,54 %

12,48 %

15,59 %

Sinds oprichting

1.181,00 %

8,13 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-3,66 %

6,61 %

-1,22 %

10,10 %

5,07 %

18,80 %

80,16 %

106,54 %

1.181,00 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-1,22 %

10,10 %

1,66 %

5,90 %

12,48 %

15,59 %

8,13 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*13,44 %10,50 %5,59 %0,92 %-1,91 %0,95 %
3 jaar*16,47 %14,56 %5,11 %0,95 %-0,77 %0,47 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-13,30 %-0,22 %1,18 %
3 jaar*-25,22 %-0,34 %1,08 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,51 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,73 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,44 % 16,47 % 10,50 % 14,56 %
Tracking Error 5,59 % 5,11 %
Sharpe-ratio 0,95 % 0,47 %
Alpha -0,22 % -0,34 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,95 %
Informatieratio -1,91 % -0,77 %
Maximaal maandelijks verlies -21,73 %
Maximale maandelijkse winst 12,51 %
Maximale drawdown -13,30 % -25,22 %
Beta 1,18 % 1,08 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/04/1985
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160356009
Nettovermogen (fonds)
379 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.