Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
1.010,60 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
1.010,60 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
1.010,60 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 31/05/2017

Het fonds Global Healthcare is in de loop van de maand achtergebleven bij zijn referentie-index, wat voornamelijk te wijten was aan zijn blootstelling aan Noord-Amerikaanse biotechnologielaboratoria.Met een stijging van circa 15% heeft AstraZeneca tijdens de maand de sterkste bijdrage geleverd. Het bedrijf publiceerde positieve resultaten voor de fase 3-studie van zijn Pacific-onderzoek. Pacific onderzocht Durvalumab als monotherapie voor niet-operabele fase 3-longkanker. De resultaten zijn bijzonder bemoedigend voor het immunotherapieprogramma van AstraZeneca. Regeneron noteert hoger na de FDA-goedkeuring voor Kevzara voor de behandeling van reumatoïde polyartritis. We hebben onze positie in 3SBio uitgebreid: het bedrijf heeft een exclusiviteitsovereenkomst gesloten met het Amerikaanse Eli Lilly voor de commercialisering van Humilin-insuline in China. Dankzij deze overeenkomst kan 3SBio de organisatie van zijn gespecialiseerde verkoopteam voor diabetes op de Chinese markt optimaliseren. We hebben geprofiteerd van de zwakke prestaties van Nevro om onze positie aan te vullen. De publicatie van een lager dan verwachte omzet voor het eerste kwartaal doet geen afbreuk aan het bijzonder sterke verkooppotentieel van Senza.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/06/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,82 %

11,04 %

8,82 %

11,04 %

1 jaar

17,00 %

15,25 %

16,90 %

15,17 %

3 jaar

46,26 %

51,21 %

13,50 %

14,76 %

5 jaar

123,09 %

131,97 %

17,40 %

18,32 %

Sinds oprichting

1.346,92 %

8,66 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

8,82 %

11,04 %

17,00 %

15,25 %

46,26 %

51,21 %

123,09 %

131,97 %

1.346,92 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

16,90 %

15,17 %

13,50 %

14,76 %

17,40 %

18,32 %

8,66 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*18,27 %14,31 %5,45 %0,97 %-0,33 %0,52 %
3 jaar*16,64 %14,91 %3,95 %0,97 %-0,42 %0,95 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-12,61 %-0,06 %1,24 %
3 jaar*-25,22 %-0,21 %1,09 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting18,38 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,73 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 18,27 % 16,64 % 14,31 % 14,91 %
Tracking Error 5,45 % 3,95 %
Sharpe-ratio 0,52 % 0,95 %
Alpha -0,06 % -0,21 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,97 %
Informatieratio -0,33 % -0,42 %
Maximaal maandelijks verlies -21,73 %
Maximale maandelijkse winst 18,38 %
Maximale drawdown -12,61 % -25,22 %
Beta 1,24 % 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/04/1985
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160356009
Nettovermogen (fonds)
535 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.