Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
847,39 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
847,39 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
847,39 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Cijfers die wijzen op een lichte stijging van de inflatie en een opflakkering van de volatiliteit hebben de markten onder druk gezet. De uitspraken van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, over de stevige groei van de Amerikaanse economie doen vermoeden dat er een renteverhoging op til is. In deze bijzonder gespannen context incasseerden de markten een forse koerscorrectie in de maand februari, en ook de aandelen van bedrijven uit de gezondheidszorg ontsnapten hier niet aan. Allergan en Celgene maakten bekend dat de ontwikkeling van een van hun producten vertraging heeft opgelopen en werden daarvoor zwaar afgestraft. Beide bedrijven worden momenteel verhandeld tegen minder dan 10 maal de resultaten van de komende twaalf maanden. Biogen daalde sterk na de aankondiging dat het aantal patiënten in zijn Aducanumab-onderzoek voor de behandeling van alzheimer zou worden verhoogd. Biogen, de marktleider in de behandelingen tegen multiple sclerose, wordt momenteel gewaardeerd op 11 maal de winst. De zwakke waarderingen bieden een unieke gelegenheid om te participeren in solide bedrijven met recurrente inkomsten waarvan het innovatiepotentieel helemaal niet wordt weerspiegeld in de huidige koersen. De bezorgdheid over de R&D-productiviteit van de bedrijven is sterk overdreven. Wij hebben Qiagen in de portefeuille opgenomen. De bestaande diagnostische producten, de ontwikkelingen in genoomsequencing en de recente overname van STAT dx zullen voor een versnelling van de groei van dit bedrijf zorgen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-3,77 %

-1,06 %

-3,77 %

-1,06 %

1 jaar

-11,83 %

-1,21 %

-11,83 %

-1,21 %

3 jaar

-19,35 %

-4,65 %

-6,91 %

-1,57 %

5 jaar

54,55 %

82,50 %

9,09 %

12,78 %

Sinds oprichting

1.113,25 %

7,88 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-3,77 %

-1,06 %

-11,83 %

-1,21 %

-19,35 %

-4,65 %

54,55 %

82,50 %

1.113,25 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-11,83 %

-1,21 %

-6,91 %

-1,57 %

9,09 %

12,78 %

7,88 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*13,97 %11,86 %5,48 %0,92 %-2,30 %-0,28 %
3 jaar*15,51 %13,35 %5,29 %0,94 %-1,05 %0,11 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-17,69 %-0,26 %1,09 %
3 jaar*-25,22 %-0,46 %1,10 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting18,38 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,28 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,97 % 15,51 % 11,86 % 13,35 %
Tracking Error 5,48 % 5,29 %
Sharpe-ratio -0,28 % 0,11 %
Alpha -0,26 % -0,46 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,94 %
Informatieratio -2,30 % -1,05 %
Maximaal maandelijks verlies -19,28 %
Maximale maandelijkse winst 18,38 %
Maximale drawdown -17,69 % -25,22 %
Beta 1,09 % 1,10 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/04/1985
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160356009
Nettovermogen (fonds)
326 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.