Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
320,11 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356694–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356694–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
320,11 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
320,11 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 31/08/2017

De beste positieve bijdrage werd tijdens de maand geleverd door Gilead. Het bedrijf kondigde aan Kite Pharma over te nemen voor 11,9 miljard dollar. Kite Pharma is een Amerikaans biotechbedrijf dat een pioniersrol vervult in zogenaamde nieuwe CAR-T-therapieën. Dankzij deze technologie kunnen de T-cellen van patiënten worden 'geprogrammeerd' en vervolgens opnieuw geïnjecteerd om het immuunsysteem opnieuw op te starten en tumorcellen aan te vallen. Kite hoopt nog voor het einde van het jaar de goedkeuring te verkrijgen voor zijn product voor de behandeling van patiënten die lijden aan een agressieve vorm van NHL. Uit de onderzoeken blijkt een respons van 84%, en een totale genezing voor ruim 50% van de patiënten. Novartis heeft overigens aangekondigd dat zijn CAR-T-behandeling voor moeilijk te behandelen patiënten met acute lymfatische leukemie door de FDA werd goedgekeurd. Deze aankondiging bevestigt een extreem innovatief werkingsmechanisme. Ook Galapagos boekt vooruitgang na de publicatie van bijzonder positieve resultaten voor zijn product tegen een longziekte (IPF). De reacties van Teva op de voortgezette concurrentiedruk en de lagere prijzen van generische producten in de VS hebben aanzienlijke druk uitgeoefend op de prestaties van Endo Pharma en Allergan. We hebben winst genomen op Vertex (dat sinds het begin van het jaar met 105% is gestegen), omdat wij van oordeel zijn dat de potentiële productpijplijn reeds in de waardering wordt weerspiegeld. We profiteren van de zwakke toestand van Tesaro en Evolent om onze posities uit te breiden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,95 %

5,21 %

3,95 %

5,21 %

1 jaar

5,33 %

6,03 %

5,33 %

6,03 %

3 jaar

28,83 %

32,27 %

8,80 %

9,76 %

5 jaar

99,83 %

112,12 %

14,83 %

16,21 %

Sinds oprichting

220,11 %

230,07 %

14,52 %

14,93 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

3,95 %

5,21 %

5,33 %

6,03 %

28,83 %

32,27 %

99,83 %

112,12 %

220,11 %

230,07 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

5,33 %

6,03 %

8,80 %

9,76 %

14,83 %

16,21 %

14,52 %

14,93 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*18,84 %14,38 %5,85 %0,97 %0,13 %0,27 %
3 jaar*16,45 %14,89 %4,07 %0,97 %-0,28 %0,68 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-11,30 %1,27 %
3 jaar*-25,27 %-0,13 %1,07 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,48 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,75 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 18,84 % 16,45 % 14,38 % 14,89 %
Tracking Error 5,85 % 4,07 %
Sharpe-ratio 0,27 % 0,68 %
Alpha -0,13 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,97 %
Informatieratio 0,13 % -0,28 %
Maximaal maandelijks verlies -17,75 %
Maximale maandelijkse winst 12,48 %
Maximale drawdown -11,30 % -25,27 %
Beta 1,27 % 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/02/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160356694
Nettovermogen (fonds)
489 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.