Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
210,91 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160358047–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160358047–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
210,91 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
210,91 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 31/10/2017

Het fonds heeft in oktober een forse daling laten optekenen. De grootste negatieve bijdrage wordt geleverd door Celgene. Tijdens de maand corrigeert het effect met bijna 30%. Het bedrijf meldde de stopzetting van een klinische studie over de ziekte van Crohn. Hoewel het bedrijf over een bijzonder uitgebreid programma van klinische proeven beschikt, met 13 fase 3-studies die in 2018 zullen worden gepubliceerd, waren de beleggers teleurgesteld. Zij richtten zich vervolgens op het risico in verband met Revlimid, waarvan het octrooi in 2023 vervalt. Ze waren vooral teleurgesteld dat Celgene de verwachte omzet voor 2020 verlaagde (van aanvankelijk 21 miljard naar 19 à 20 miljard dollar). Het wantrouwen lijkt sterk overdreven voor een bedrijf dat in de komende drie jaar nog een omzetgroei van 15% en een winstgroei van 20% zou moeten realiseren. Alle grote Amerikaanse biotechaandelen worden momenteel verhandeld tegen 13x de winst van 2017, in vergelijking met 18x voor de markt. Dat is een zeer behoorlijke korting. Het rendement van het fonds werd ook beïnvloed door de sterke daling van Allergan. Het Hof van Justitie heeft een negatief advies verleend over het octrooi van Restasis. Door deze onverwachte aankondiging verliest het bedrijf het octrooi echter slechts een jaar eerder dan verwacht. Het nieuws doet geenszins afbreuk aan ons beleggingsstandpunt ten aanzien van Allergan. Onze aanzienlijke blootstelling aan largecaps uit de biotechnologie en de gespecialiseerde farmacie, die het deze maand het zwaarst te verduren hadden, was ongunstig voor het rendement. Aandelen uit de sector van de medische apparatuur blijven profiteren van het positieve momentum, maar de waarderingsfactoren worden buitensporig hoog. We hebben slechts een geringe blootstelling aan dit segment van de markt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

7,94 %

17,24 %

7,94 %

17,24 %

1 jaar

5,12 %

15,91 %

5,12 %

15,91 %

3 jaar

5,51 %

16,40 %

1,80 %

5,19 %

5 jaar

73,32 %

94,70 %

11,61 %

14,24 %

Sinds oprichting

110,91 %

138,08 %

11,58 %

13,59 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

7,94 %

17,24 %

5,12 %

15,91 %

5,51 %

16,40 %

73,32 %

94,70 %

110,91 %

138,08 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

5,12 %

15,91 %

1,80 %

5,19 %

11,61 %

14,24 %

11,58 %

13,59 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*15,75 %10,92 %6,36 %0,95 %-0,75 %1,84 %
3 jaar*13,71 %11,93 %4,83 %0,94 %-0,55 %0,41 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-7,67 %-0,20 %1,36 %
3 jaar*-21,92 %-0,23 %1,08 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,36 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-18,03 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,75 % 13,71 % 10,92 % 11,93 %
Tracking Error 6,36 % 4,83 %
Sharpe-ratio 1,84 % 0,41 %
Alpha -0,20 % -0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,94 %
Informatieratio -0,75 % -0,55 %
Maximaal maandelijks verlies -18,03 %
Maximale maandelijkse winst 8,36 %
Maximale drawdown -7,67 % -21,92 %
Beta 1,36 % 1,08 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160358047
Nettovermogen (fonds)
415 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.