Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
218,68 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160358047–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160358047–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
218,68 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
218,68 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 31/07/2017

Na weken van debat zijn de republikeinse senatoren er uiteindelijk niet in geslaagd om voldoende stemmen achter hun voorstel te krijgen voor de afschaffing en hervorming van de Affordable Care Act, wat nieuwe onzekerheid over de regelgeving veroorzaakte.Bij de bedrijven is het laboratorium Vertex sterk opgeveerd na de publicatie van zeer positieve gegevens van een drievoudige combinatie voor de behandeling van mucoviscidose. Astra Zeneca daarentegen ging achteruit door de tegenvallende publicatie van een klinisch onderzoek rond de behandeling van longkankerWij verkochten Perkin Elmer, een fabrikant van meetinstrumenten, na het goede traject van het aandeel en de aankondiging van de overname van de Duitse testspecialist Euroimmun.Wij hebben een participatie genomen in het biotechnologische laboratorium Tesaro, dat beschikt over een product dat wordt verkocht voor de behandeling van misselijkheid, en over een veelbelovende pijplijn in het segment van de PARP-remmers: deze behandeling is erop gericht kankercellen te doden door het enzym voor DNA-reparatie te blokkeren: er lopen klinische onderzoeken voor borst- en eierstokkanker.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

11,92 %

14,50 %

11,92 %

14,50 %

1 jaar

4,90 %

5,30 %

4,90 %

5,30 %

3 jaar

16,77 %

21,06 %

5,29 %

6,56 %

5 jaar

82,81 %

90,13 %

12,82 %

13,70 %

Sinds oprichting

118,68 %

132,52 %

12,68 %

13,74 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

11,92 %

14,50 %

4,90 %

5,30 %

16,77 %

21,06 %

82,81 %

90,13 %

118,68 %

132,52 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

4,90 %

5,30 %

5,29 %

6,56 %

12,82 %

13,70 %

12,68 %

13,74 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*15,81 %11,70 %5,50 %0,96 %0,15 %0,42 %
3 jaar*13,57 %12,08 %4,09 %0,96 %-0,13 %0,57 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-12,62 %-0,01 %1,30 %
3 jaar*-21,92 %-0,07 %1,07 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,36 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,99 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,81 % 13,57 % 11,70 % 12,08 %
Tracking Error 5,50 % 4,09 %
Sharpe-ratio 0,42 % 0,57 %
Alpha -0,01 % -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,96 %
Informatieratio 0,15 % -0,13 %
Maximaal maandelijks verlies -14,99 %
Maximale maandelijkse winst 8,36 %
Maximale drawdown -12,62 % -21,92 %
Beta 1,30 % 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160358047
Nettovermogen (fonds)
476 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.