Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
168,59 USD
Christophe  FOLIOT–LU1160358476–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160358476–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
168,59 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
168,59 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 31/10/2017

Het fonds bleef achter bij zijn referentie-index in oktober, ondanks de stijging van de lange rente in de VS en de hogere aardolieprijs. De energiebedrijven blijven immers ondermaats presteren op de beurs (Apache -9%, Kinder Morgan -7%, Paterson -6%), hoewel hun kwartaalresultaten in de lijn van de verwachtingen lagen, de prijs voor een vat aardolie de maand afsloot boven $ 53 (WTI), de aardolievoorraden in de VS blijven dalen en de booractiviteit binnen de perken blijft. Het fonds werd echter vooral afgeremd door de tegenvallende prestaties van onze participaties in Amerikaanse gespecialiseerde farmaceutische bedrijven (Allergan, Endo) en biotechnologiebedrijven (Gilead). Allergan onderging een sterke daling van zijn waarderingsfactor na het verlies van een octrooi voor een geneesmiddel dat goed is voor 10% van zijn verkoop, maar waarvoor er nog geen generiek alternatief beschikbaar is. Het aandeel wordt nu verhandeld tegen 10x de voor 2018 verwachte resultaten. De telecomapparatuurfabrikant Nokia daalde na slechte resultaten, die een achteruitgang van de operationele marge van zijn netwerkdivisie aantoonden. Het Bombardier-feuilleton loopt verder, met de aankondiging van een participatie van Airbus in het programma voor regionale vliegtuigen van de C-serie. Het niet houden van de GAFA's zette het relatieve rendement van het fonds onder druk, door de positieve verrassingen in de cijfers van Apple en Microsoft. De tegenvallende resultaten van Nokia werden zwaar afgestraft door de markt. De Amerikaanse financiële instellingen hebben geprofiteerd van de rentestijging in de VS en leverden een positieve bijdrage aan het rendement van het fonds. Wij hebben Generali in de portefeuille opgenomen: de Italiaanse verzekeraar kan bogen op een sterke kapitaalgenerering en zou moeten blijven profiteren van de goede prestaties van de eigendoms- en ongevallenverzekeringen en een verbetering van het levensverzekeringsaanbod. Dit begin van het resultatenseizoen illustreert de nervositeit van de beleggers, die tegenvallende publicaties zwaar afstraffen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,53 %

17,40 %

8,53 %

17,40 %

1 jaar

12,69 %

21,02 %

12,69 %

21,02 %

3 jaar

4,47 %

24,77 %

1,46 %

7,64 %

5 jaar

60,20 %

77,22 %

9,88 %

12,12 %

Sinds oprichting

68,59 %

109,78 %

6,51 %

9,36 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

8,53 %

17,40 %

12,69 %

21,02 %

4,47 %

24,77 %

60,20 %

77,22 %

68,59 %

109,78 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

12,69 %

21,02 %

1,46 %

7,64 %

9,88 %

12,12 %

6,51 %

9,36 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*9,41 %6,12 %5,44 %0,84 %-1,03 %3,99 %
3 jaar*15,12 %10,44 %7,01 %0,91 %-0,84 %0,73 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-5,26 %-0,21 %1,28 %
3 jaar*-34,02 %-0,65 %1,32 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting17,42 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,43 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,41 % 15,12 % 6,12 % 10,44 %
Tracking Error 5,44 % 7,01 %
Sharpe-ratio 3,99 % 0,73 %
Alpha -0,21 % -0,65 %
Correlatiecoëfficiënt 0,84 % 0,91 %
Informatieratio -1,03 % -0,84 %
Maximaal maandelijks verlies -21,43 %
Maximale maandelijkse winst 17,42 %
Maximale drawdown -5,26 % -34,02 %
Beta 1,28 % 1,32 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/08/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160358476
Nettovermogen (fonds)
173 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.