Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
180,87 USD
Christophe  FOLIOT–LU1160358476–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160358476–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
180,87 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
180,87 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De elementen van een reflatiescenario blijven zich opstapelen: de Amerikaanse staatsrente op 10 jaar is in een maand tijd gestegen van 2,4% naar 2,7% en ook de olieprijs blijft stijgen (WTI ging van $60 naar $65). De defensieve sectoren kregen het daardoor moeilijk: nutsdiensten, vastgoed, telecommunicatie en basisconsumptiegoederen presteerden ondermaats. Nochtans is het marktleiderschap onveranderd gebleven ten opzichte van 2017: de groeistijl blijft het beter doen dan de brede markt en de waardestijl, en duurzame consumptiegoederen en technologie blijven de koplopers op de aandelenmarkt.Het Global Value fonds is licht gestegen tijdens de maand januari, profiterend van de goede start van het jaar voor onze bankaandelen, vooral in Europa en India. Wij hebben ook geprofiteerd van het herstel van Bombardier, nadat een Amerikaanse rechtbank besliste het bedrijf geen invoerrechten op te leggen.In de loop van de maand hebben wij de Amerikaanse zorgverzekeraar Anthem verkocht nadat zijn koers was gestegen dankzij de verbetering van zijn operationele resultaten en de positieve impact van de belastinghervorming. Wij hebben Shire in de portefeuille opgenomen. Dit Britse farmaceutische bedrijf beschikt over een sterke franchise in de hematologie en neurologie. Wij hebben ook een participatie genomen in de koperproducent First Quantum. Hun nieuwe project in Panama zou namelijk tot een positieve kentering in de cashflows moeten leiden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,02 %

1,80 %

2,02 %

1,80 %

1 jaar

11,73 %

18,61 %

11,73 %

18,61 %

3 jaar

7,59 %

29,32 %

2,47 %

8,94 %

5 jaar

44,62 %

67,64 %

7,65 %

10,87 %

Sinds oprichting

80,87 %

122,66 %

7,19 %

9,83 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

2,02 %

1,80 %

11,73 %

18,61 %

7,59 %

29,32 %

44,62 %

67,64 %

80,87 %

122,66 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

11,73 %

18,61 %

2,47 %

8,94 %

7,65 %

10,87 %

7,19 %

9,83 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*9,57 %5,74 %5,77 %0,83 %-1,33 %4,19 %
3 jaar*15,21 %10,56 %6,86 %0,92 %-0,86 %1,07 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-5,26 %-0,28 %1,38 %
3 jaar*-34,02 %-0,73 %1,33 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting19,08 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,43 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,57 % 15,21 % 5,74 % 10,56 %
Tracking Error 5,77 % 6,86 %
Sharpe-ratio 4,19 % 1,07 %
Alpha -0,28 % -0,73 %
Correlatiecoëfficiënt 0,83 % 0,92 %
Informatieratio -1,33 % -0,86 %
Maximaal maandelijks verlies -21,43 %
Maximale maandelijkse winst 19,08 %
Maximale drawdown -5,26 % -34,02 %
Beta 1,38 % 1,33 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/08/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160358476
Nettovermogen (fonds)
162 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.