Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
163,74 USD
Christophe  FOLIOT–LU1160358476–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160358476–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
163,74 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
163,74 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De macro-economische publicaties bleven goed gericht, terwijl de inflatie in de Verenigde Staten onder de verwachtingen bleef. De kwartaalpublicaties wijzen op een winstgroei die de verwachtingen licht overtreft, vooral in de sectoren van de industrie en de gezondheidszorg. De trend op de markten wordt echter nog steeds gedomineerd door de rentecontext, de inflatieverwachtingen en de krachtlijnen van het monetaire beleid.Het fonds Edr Global Value boekte een resultaat in lijn met zijn index, dat werd ondersteund door industrie, materialen en de opleving van de aardolie-effecten door de stijging van de aardolieprijs aan het einde van de maand. De effecten in de luchtvaarsector profiteerden van de groei van het luchtverkeer, terwijl de stijging van de staalprijs steun bood aan de aandelen van Allegheny en ThyssenKrupp. De gunstige publicaties van de telecomgroepen zetten een inhaalbeweging in gang aan het einde van de maand. De sector van de gezondheidszorg daarentegen bleef achter: de tegenvallende resultaten van een oncologieonderzoek wogen sterk op de koers van Astra Zeneca, dat sinds het begin van het jaar een prima parcours had afgelegd. In de duurzame consumptiegoederen werden de koersen getroffen door de resultaten van Renault en Whirlpool, die achterbleven bij die van hun concurrenten. Wij hebben belegd in Kinder Morgan, dat zou moeten profiteren van de infrastructuurbehoeften in het kader van de productie van schalieaardolie en -gas. Wij deden Louisiana Pacific van de hand na diens goede rendement: de fabrikanten van gelijmde gelamineerde panelen zijn gedisciplineerd gebleven bij de solide opleving van de vraag. We blijven ervan uitgaan dat cyclische effecten goede rendementen kunnen verwezenlijken in een klimaat waar de inflatieverwachtingen en de rentevoeten geleidelijk stijgen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,41 %

13,06 %

5,41 %

13,06 %

1 jaar

12,94 %

15,10 %

12,94 %

15,10 %

3 jaar

-0,07 %

20,79 %

-0,02 %

6,48 %

5 jaar

52,46 %

66,19 %

8,80 %

10,69 %

Sinds oprichting

63,74 %

102,02 %

6,33 %

9,15 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

5,41 %

13,06 %

12,94 %

15,10 %

-0,07 %

20,79 %

52,46 %

66,19 %

63,74 %

102,02 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

12,94 %

15,10 %

-0,02 %

6,48 %

8,80 %

10,69 %

6,33 %

9,15 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*9,28 %7,05 %5,18 %0,83 %0,69 %2,26 %
3 jaar*15,14 %10,59 %6,76 %0,92 %-0,86 %0,59 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-4,66 %0,03 %1,09 %
3 jaar*-34,04 %-0,61 %1,32 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting19,08 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,43 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,28 % 15,14 % 7,05 % 10,59 %
Tracking Error 5,18 % 6,76 %
Sharpe-ratio 2,26 % 0,59 %
Alpha 0,03 % -0,61 %
Correlatiecoëfficiënt 0,83 % 0,92 %
Informatieratio 0,69 % -0,86 %
Maximaal maandelijks verlies -21,43 %
Maximale maandelijkse winst 19,08 %
Maximale drawdown -4,66 % -34,04 %
Beta 1,09 % 1,32 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/08/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160358476
Nettovermogen (fonds)
189 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.