Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
111,41 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160359797–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160359797–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
111,41 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
111,41 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Cijfers die wezen op een lichte stijging van de inflatie en een opflakkering van de volatiliteit hebben de markten onder druk gezet. De uitspraken van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, over de solide groei van de Amerikaanse economie doen vermoeden dat er een renteverhoging op til is die wel eens wat hoger zou kunnen uitvallen dan verwacht. In deze bijzonder gespannen context incasseerden de markten een forse koerscorrectie in de maand februari. De MSCI World index ging 4,3% achteruit in euro en de lange rente in de VS is verder gestegen: de 10-jarige rente bedraagt nu meer dan 2,8% (tegen 2,4% aan het begin van het jaar).De aandelen in de sectoren technologie en duurzame consumptiegoederen hadden een streepje voor bij deze marktcorrectie, terwijl sectoren met een hoge rentegevoeligheid werden afgestraft (nutsbedrijven, telecom, vastgoed en basisconsumptiegoederen gingen -5% à -7% achteruit). De hekkensluiter was de energiesector, die een verlies van 10% moest incasseren. Het marktleiderschap blijft dan ook ongewijzigd in deze correctie.Het fonds Global Value blijft onder druk staan door zijn energieaandelen: aardolie daalde 5% om eind februari uit te komen op $ 61, waarschijnlijk meer vanwege de waardestijging van de dollar dan door de fundamentele trends, die goed gericht blijven. De Amerikaanse aandelen daalden sterk, zowel bij de geïntegreerde ondernemingen (Chevron -10%) als bij de producenten (Apache -23%, Marathon Oil -21%) en de dienstverleners (Patterson -26%). Nochtans gaven de bedrijven in hun kwartaalpublicaties blijk van discipline voor hun toekomstige uitgavenprogramma's, en van een focus op de winstmarges, ten koste van een productiegroei.In de loop van de maand verkochten wij de halfgeleiderfabrikant Qorvo, na de opwaardering van het effect en de toename van de winstverwachtingen als gevolg van de aankondiging van een nieuw contract met Apple. Wij hebben een participatie genomen in de Spaanse bank Santander, die profiteert van het dynamisme van zijn binnenlandse markt en de herstructurering na de overname van Popular, en van een Amerikaanse blootstelling (VS, Brazilië) die een sterk groeipotentieel biedt bij een aantrekkelijke waardering.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,66 %

-1,46 %

-1,66 %

-1,46 %

1 jaar

-2,96 %

1,29 %

-2,96 %

1,29 %

3 jaar

-2,61 %

10,90 %

-0,88 %

3,51 %

Sinds oprichting

11,40 %

28,44 %

3,45 %

8,18 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

-1,66 %

-1,46 %

-2,96 %

1,29 %

-2,61 %

10,90 %

11,40 %

28,44 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

-2,96 %

1,29 %

-0,88 %

3,51 %

3,45 %

8,18 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*12,33 %9,51 %5,96 %0,88 %-1,04 %0,15 %
3 jaar*15,54 %11,27 %7,19 %0,90 %-0,68 %0,49 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-12,64 %-0,12 %1,14 %
3 jaar*-37,01 %-0,47 %1,25 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,17 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,45 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,33 % 15,54 % 9,51 % 11,27 %
Tracking Error 5,96 % 7,19 %
Sharpe-ratio 0,15 % 0,49 %
Alpha -0,12 % -0,47 %
Correlatiecoëfficiënt 0,88 % 0,90 %
Informatieratio -1,04 % -0,68 %
Maximaal maandelijks verlies -16,45 %
Maximale maandelijkse winst 21,17 %
Maximale drawdown -12,64 % -37,01 %
Beta 1,14 % 1,25 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/01/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1160359797
Nettovermogen (fonds)
131 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.