Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
315,87 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360027–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360027–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
315,87 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
315,87 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De handelsspanningen bleven in juni wegen op het vertrouwen van de beleggers en op de aandelenmarkten; defensieve sectoren (nutsbedrijven, vastgoed, basisconsumptiegoederen) en de energiesector boekten outperformances, cyclische sectoren gingen achteruit. In het fonds EDR Global Value noteerde de grondstoffensector het slechtste resultaat, beïnvloed door de vertraging van de handel en de wereldwijde vraag. De waarden in de autosector (Renault, Volkswagen) en de sector van de huishoudelijke apparaten (Whirlpool) werden afgestraft door de vrees voor de extra kosten gekoppeld aan de staalbevoorrading, en aan de eventuele moeilijke toegang tot de eindmarkten.De aardolieprijs (WTI) steeg 10% tijdens de maand, dankzij de afgemeten productieverhoging door de OPEC, de nog steeds goed georiënteerde vraag en de aanhoudende daling van Amerikaanse voorraden. De energiewaarden stegen ook licht en wij blijven belegd in de hele waardeketen (producenten, dienstenbedrijven, uitrusting en infrastructuur). Wij hebben onze posities in de gezondheidssector verhoogd via twee Amerikaanse waarden: Celgene, biotechnologiebedrijf met zijn paradepaardje voor de behandeling van bloedkanker en een pijplijn van toekomstige producten die ruim ondergewaardeerd is, en CVS, dat beschikt over een groot farmacienetwerk en medische voorschriften beheert, met goede groeivooruitzichten vanwege de uitrol van klinieken in zijn farmacienetwerk en de aangekondigde overname van het ziekenfonds Aetna.Dit eerste halfjaar werd gekenmerkt door de verdere outperformance van de 'groeistijl' ten koste van de 'waardestijl', waarvan de rendementsspread bijna 800 basispunten bedraagt; het fonds EDR Global Value wist te profiteren van het begin van het herstel van de energiewaarden en beschikt nog steeds over een groot herwaarderingspotentieel via andere beleggingen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,80 %

-0,60 %

11,70 %

10,48 %

5,67 %

9,62 %

Sinds oprichting

215,86 %

192,51 %

12,15 %

11,29 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

215,86 %

192,51 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-2,80 %

-0,60 %

11,70 %

10,48 %

5,67 %

9,62 %

12,15 %

11,29 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*16,70 %15,39 %5,87 %0,94 %-0,84 %-0,39 %
3 jaar*14,55 %9,92 %7,21 %0,89 %-0,24 %0,49 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*-19,84 %-0,10 %1,02 %
3 jaar*-22,26 %-0,22 %1,31 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,73 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,52 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,70 % 14,55 % 15,39 % 9,92 %
Tracking Error 5,87 % 7,21 %
Sharpe-ratio -0,39 % 0,49 %
Alpha -0,10 % -0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,89 %
Informatieratio -0,84 % -0,24 %
Maximaal maandelijks verlies -17,52 %
Maximale maandelijkse winst 21,73 %
Maximale drawdown -19,84 % -22,26 %
Beta 1,02 % 1,31 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/01/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160360027
Nettovermogen (fonds)
117 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.