Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
103,32 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360613–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360613–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
103,32 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
103,32 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 30/11/2017

Het fonds Global Value is in november licht gestegen, in een nog steeds gunstig economisch klimaat, zowel in de opkomende markten als in de ontwikkelde landen. Beleggers hadden vooral aandacht voor de geboekte vooruitgang op het gebied van de Amerikaanse belastinghervorming.De sector van de duurzame consumptiegoederen heeft de belangrijkste bijdrage aan het rendement geleverd: Sony publiceerde betere resultaten dan verwacht, aangevoerd door de segmenten games, muziek en halfgeleiders; het aandeel van Macy's kreeg steun van de kwartaalresultaten die aan de verwachtingen voldeden en de overtuigde uitspraken over de eindejaarsverkopen van het management; tot slot heeft Volkswagen zijn vooruitzichten voor 2020 opwaarts bijgesteld: de verwachte omzet stijgt met 25% ten opzichte van 2016 (tegenover +20% voorheen) en de gegenereerde cashflow zou na aftrek van investeringsuitgaven naar verwachting 10 miljard euro moeten bedragen.Energieaandelen bleven dalen terwijl de olieprijs per vat in de loop van de maand met +6% steeg tot flink boven het niveau van in het begin van het jaar, dankzij een nog steeds goede aardolievraag en een gedisciplineerd aanbod (verdere productieverlagingen van de OPEC en geen versnelling in het Amerikaanse schalielandschap).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

1,36 %

8,74 %

1,36 %

8,74 %

1 jaar

0,81 %

8,36 %

0,81 %

8,36 %

Sinds oprichting

3,32 %

15,56 %

1,40 %

6,33 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

1,36 %

8,74 %

0,81 %

8,36 %

3,32 %

15,56 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

0,81 %

8,36 %

1,40 %

6,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*10,67 %8,55 %5,10 %0,88 %-1,40 %1,31 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-12,65 %-0,14 %1,10 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting11,51 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,85 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,67 % 8,55 %
Tracking Error 5,10 %
Sharpe-ratio 1,31 %
Alpha -0,14 %
Correlatiecoëfficiënt 0,88 %
Informatieratio -1,40 %
Maximaal maandelijks verlies -14,85 %
Maximale maandelijkse winst 11,51 %
Maximale drawdown -12,65 %
Beta 1,10 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/08/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160360613
Nettovermogen (fonds)
172 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.