Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
97,22 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360613–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360613–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
97,22 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
97,22 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 31/08/2017

In de maand augustus had het fonds Edr Global Valueveel te lijden van zijn blootstelling aan energieaandelen, die de helft van de zwakke prestaties verklaart: de sector laat over de maand een verlies van -4% optekenen. Dat brengt de prestaties sinds het begin van het jaar op -12%, in een context van een WTI-koers die gedaald is van $ 50 naar $ 46. De underperformance werd nog benadrukt doordat wij binnen de energiesector een voorkeur hadden voor aandelen van exploratie- en productiebedrijven en aardoliediensten, ten koste van geïntegreerde aardoliebedrijven en raffinagebedrijven. We zijn er nog steeds van overtuigd dat de bijzonder lage waarderingen van de sector in grote mate het negatieve beleggerssentiment weerspiegelen, terwijl de fundamentals stabiliseren: naarmate de weken vorderen, nemen de Amerikaanse aardolievoorraden af, houdt de vraag goed stand en stagneren de on-shore booractiviteiten. Ook onze effectenselectie in de gezondheidszorg heeft deze maand druk uitgeoefend op het rendement: de vrees dat de prijs van generische geneesmiddelen zou dalen en de resultaten van Teva, dat 50% van zijn aandelenkoers moest prijsgeven, oefenden druk uit op Allergan (dat werd afgestraft vanwege zijn participatie in Teva) en Endo, ondanks de publicatie van goede kwartaalresultaten.We namen een positie in Brookdale Senior Living, eigenaar en exploitant van een netwerk van rusthuizen in de Verenigde Staten: na de overname van een concurrent en een aanzienlijk investeringsprogramma lijkt het de goede kant op te gaan met de gegenereerde kasstromen van het bedrijf.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-4,62 %

1,53 %

-4,62 %

1,53 %

1 jaar

9,41 %

11,71 %

9,41 %

11,71 %

Sinds oprichting

-2,78 %

7,90 %

-1,33 %

3,67 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-4,62 %

1,53 %

9,41 %

11,71 %

-2,78 %

7,90 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

9,41 %

11,71 %

-1,33 %

3,67 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*13,09 %10,67 %5,45 %0,91 %-0,41 %0,80 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-12,65 %-0,05 %1,12 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting11,51 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,89 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,09 % 10,67 %
Tracking Error 5,45 %
Sharpe-ratio 0,80 %
Alpha -0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 %
Informatieratio -0,41 %
Maximaal maandelijks verlies -14,89 %
Maximale maandelijkse winst 11,51 %
Maximale drawdown -12,65 %
Beta 1,12 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/08/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160360613
Nettovermogen (fonds)
180 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.