Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/10/2017)
99,16 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1225780383–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1225780383–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
99,16 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/10/2017)
99,16 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 29/09/2017

Het fonds profiteerde van een omgeving die gunstig was voor de Value-stijl, dankzij de bevestiging van de Fed dat ze haar balans geleidelijk zal afbouwen, een stijging van de rente op Amerikaanse schatkistobligaties op 10 jaar ondersteund door de verwachtingen omtrent de groei, inflatie en de mogelijke fiscale hervormingen in de Verenigde Staten, en de stijging van 9% van de prijs per vat aardolie. Onze blootstelling aan cyclische sectoren en vooral onze blootstelling aan de financiële sector droegen bij tot de outperformance tijdens de periode, maar de grootste opleving werd geboekt door de energiewaarden: +20% voor aardolieproducenten en +30% voor dienstenbedrijven (deze effecten vertoonden nog altijd dalingen van -20% sinds het begin van het jaar, terwijl het vat aardolie weer aanknoopte bij zijn niveau van januari). De goede vooruitzichten voor de Europese groei en de aanhoudende verbetering van hun fundamentals droegen bij tot de goede resultaten van Renault en Accor. In Canada werd trein- en vliegtuigbouwer Bombardier afgestraft nadat het Amerikaanse ministerie van Handel aankondigde dat het een procedure zou opstarten om belastingen te heffen op de verkoop van C-serievoertuigen aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen; de uiteindelijke beslissing wordt verwacht in 2018 en Boeing zal moeten rechtvaardigen dat het wordt benadeeld door deze contracten, wat volgens experten moeilijk zal zijn.We zijn begonnen met onze blootstelling aan JP Morgan, waarvan de korting geleidelijk aan afneemt, af te bouwen, net als onze blootstelling aan Brighthouse Financial, een spin-off van de levensverzekeringsactiviteiten voor particulieren van Metlife die zich toespitst op sparen, bedrijfsverzekeringen en vermogensbeheer.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement K-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-0,84 %

1,67 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-GBP)

Benchmark

-0,84 %

1,67 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-GBP)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/08/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1225780383
Nettovermogen (fonds)
177 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.