Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Internationale aandelen

Internationale aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2018)
150,21 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1336296451–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1336296451–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
150,21 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2018)
150,21 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die vooral op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, en een hoger rendement te boeken dan de MSCI World index, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De terugkeer van de volatiliteit, de vrees voor een handelsoorlog en de daling van de 10-jarige Amerikaanse rente hebben geleid tot een correctie op de aandelenmarkten en een verschuiving naar defensieve sectoren: op wereldniveau vertonen de nutsbedrijven en onroerende goederen een stijging in maart, terwijl de cyclische en technologieaandelen gemiddeld 3% daalden in euro.Het fonds Global Value bood relatief wat beter weerstand, vooral dankzij de sectoren van de gezondheidszorg en de energie. Terwijl de aardolie de maand afsloot rond $ 65 voor de WTI, zowat het hoogste peil van 2018 en het hoogste van de afgelopen vier jaar, hebben de energiewaarden een licht herstel ingezet, onder andere dankzij de gedisciplineerde aanpak van de energiebedrijven (focus op teruggave aan de aandeelhouders en bescheiden toename van de investeringen) en een sectorale verschuiving in de loop van de maand. De sector van de gezondheidszorg is onder druk gebleven tijdens de maand, maar het fonds profiteerde van de stijging van Allergan dankzij de duidelijke verklaringen van het management over een dringende strategische herziening. Het plukte ook de vruchten van de stijging bij Shire, dankzij de bevestiging van de belangstelling vanwege het Japanse laboratorium Takeda, dat in de loop van de maand april een bod zou moeten formaliseren.In een omgeving van terugval van de lange rente en vervlakking van de rentecurve zetten de Amerikaanse bankaandelen het absolute rendement van de portefeuille sterk onder druk. Zo moest Bank of America zijn hele winst van dit jaar prijsgeven, ondanks de verwachting van een winstgroei van meer dan 30% voor dit jaar en de goedkeuring in het Congres van de hervorming van de bankreglementering. Die correctie lijkt ons meer verband te houden met een fase van inkrimping van de waarderingsmultiples dan met een verwachting van dalende winsten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,15 %

-1,80 %

1,15 %

-1,80 %

1 jaar

0,51 %

1,60 %

0,51 %

1,60 %

Sinds oprichting

33,00 %

26,36 %

14,12 %

11,45 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

1,15 %

-1,80 %

0,51 %

1,60 %

33,00 %

26,36 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

0,51 %

1,60 %

14,12 %

11,45 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/06/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/02/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1336296451
Nettovermogen (fonds)
136 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.