Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/12/2018)
976,15 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
976,15 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/12/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/12/2018)
976,15 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei van het nettovermogen, door te beleggen in bedrijven die actief zijn in de sector van de gezondheidszorg, over de aanbevolen beleggingstermijn.

+ -

Commentaar 29/06/2018

Juni sloot licht hoger af. De resultaten van de posities in de portefeuille liepen uiteen. Endo Pharma liet een zeer sterk herstel optekenen (+50%). Het bedrijf kondigde aan dat alle rechtszaken rond zijn testosteronvervangend geneesmiddel zijn beslecht. Allergan steeg dankzij de publicatie van positieve gegevens over twee producten in ontwikkeling. De werking van zijn geneesmiddel Ubrogepant, tegen zware migraine, is statistisch significant in alle onderzochte doseringen. Ook over zijn nieuwe implantaat tegen glaucoom en intraoculaire hypertensie werden positieve gegevens gepubliceerd. Deze publicaties stelden de beleggers gerust over het groeipotentieel van de producten die Allergan in de pijplijn heeft zitten. De Chinese bedrijven, die vorige maand een mooi parcours aflegden, daalden daarentegen sterk deze maand vanwege winstnemingen (3S BIO -19%, Weigao -16%). Wij verkleinden onze positie in Evolent Health na de grote inhaalbeweging van het effect sinds het begin van het jaar. Wij hebben Dynavax geïntroduceerd, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in immunotherapie, waarvan het nieuwe vaccin voor volwassen tegen hepatitis B is goedgekeurd. Dit vaccin heeft een werkzaamheid van 90%, die veel hoger is dan het vaccin dat momenteel op de markt beschikbaar is. Dynavax heeft net zijn intrede gemaakt op de Amerikaanse markt. Het bedrijf ontwikkelt een combinatie van zijn product (een TLR9-agonist) met Keytruda (de immunotherapie tegen kanker van Merck), waarvan de eerste resultaten een hogere werkzaamheid in de behandeling van zeer kwaadaardige melanomen blijken aan te tonen. Er worden momenteel ook tests met andere indicaties ontwikkeld.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/12/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

8,14 %

11,01 %

0,56 %

6,17 %

10,59 %

13,64 %

Sinds oprichting

1.297,60 %

8,16 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1.297,60 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

8,14 %

11,01 %

0,56 %

6,17 %

10,59 %

13,64 %

8,16 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*16,22 %15,71 %5,04 %0,95 %-1,32 %1,07 %
3 jaar*13,58 %11,10 %5,71 %0,91 %-1,14 %0,52 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-12,07 %-0,11 %0,98 %
3 jaar*-20,96 %-0,57 %1,12 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,51 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,28 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,22 % 13,58 % 15,71 % 11,10 %
Tracking Error 5,04 % 5,71 %
Sharpe-ratio 1,07 % 0,52 %
Alpha -0,11 % -0,57 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,91 %
Informatieratio -1,32 % -1,14 %
Maximaal maandelijks verlies -19,28 %
Maximale maandelijkse winst 12,51 %
Maximale drawdown -12,07 % -20,96 %
Beta 0,98 % 1,12 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/04/1985
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160356009
Nettovermogen (fonds)
328 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.