Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
263,33 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357155–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357155–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
263,33 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
263,33 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De sector van de gezondheidszorg noteerde een prima jaarbegin. De Amerikaanse bedrijven trekken hun winstverwachtingen voor 2018 op. De verlaging van de belastingtarieven in het kader van de fiscale hervorming is vooral gunstig voor de gezondheidszorgverzekeraars, die hun klim aan het begin van het jaar doortrokken. Diverse Amerikaanse farmaceutische laboratoria en biotechnologiebedrijven hebben de repatriëring van hun kapitalen uit het buitenland aangekondigd. Die trend zou de financiële transacties een versnelling hoger moeten schakelen. Sanofi wil zijn achterstand op overnamegebied inhalen, met twee aankondigingen tijdens de maand januari. Zo versterkt het zijn positie in zeldzame bloedziekten met het bod van 11,6 miljard dollar op Bioverativ, de Amerikaanse specialist van de hemofiliebehandelingen. Sanofi zal ook Ablynx overnemen voor 3,9 miljard euro. Wij verlagen onze blootstelling aan de Amerikaanse ziekenfondsen na het uitstekende parcours van de afgelopen maanden (UnitedHealth, Anthem). Wij kochten het bedrijf CVS, waarvan de koers grotendeels de bezorgdheid lijkt te weerspiegelen over een concurrent zoals Amazon in de geneesmiddelendistributie in de VS. CVS hanteert een strategie van verticale integratie met de overname van de verzekeraar Aetna. Die transactie zou kostenbesparingen moeten opleveren, maar belangrijker nog is het synergiepotentieel met zijn snelbehandelingscentra in zijn netwerk van apotheken. De vooruitzichten voor het jaar 2018 liggen gunstig voor de sector, met een politieke context die het sentiment van de beleggers minder onder druk zou moeten zetten. Met uitzondering van bepaalde subsectoren vertonen de waarderingen een aanzienlijke korting ten opzichte van de markt. De zichtbaarheid van de winstgroei blijft prima en het tempo van de innovaties zal op een hoog niveau blijven.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-3,50 %

-1,43 %

-3,50 %

-1,43 %

1 jaar

-14,06 %

-2,86 %

-14,06 %

-2,86 %

3 jaar

-8,14 %

4,72 %

-2,79 %

1,54 %

5 jaar

73,35 %

93,62 %

11,62 %

14,12 %

Sinds oprichting

163,33 %

189,94 %

12,78 %

14,13 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-3,50 %

-1,43 %

-14,06 %

-2,86 %

-8,14 %

4,72 %

73,35 %

93,62 %

163,33 %

189,94 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-14,06 %

-2,86 %

-2,79 %

1,54 %

11,62 %

14,12 %

12,78 %

14,13 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*13,12 %10,77 %5,44 %0,91 %-2,02 %0,62 %
3 jaar*15,61 %13,55 %5,18 %0,95 %-0,75 %0,29 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*-13,03 %-0,22 %1,11 %
3 jaar*-24,67 %-0,33 %1,09 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,94 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,63 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,12 % 15,61 % 10,77 % 13,55 %
Tracking Error 5,44 % 5,18 %
Sharpe-ratio 0,62 % 0,29 %
Alpha -0,22 % -0,33 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 % 0,95 %
Informatieratio -2,02 % -0,75 %
Maximaal maandelijks verlies -17,63 %
Maximale maandelijkse winst 13,94 %
Maximale drawdown -13,03 % -24,67 %
Beta 1,11 % 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/02/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160357155
Nettovermogen (fonds)
341 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.