Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/06/2018)
210,85 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160358047–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160358047–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
210,85 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/06/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/06/2018)
210,85 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De sector van de gezondheidszorg is sterk gestegen in de loop van de maand mei. Het fonds profiteerde van de stijging van de Chinese waarden (Weigao +30% en 3SBio +23%), het Amerikaanse bedrijf Momenta, dat biosimilaire geneesmiddelen ontwikkelt (+18%), en leverancier van oplossingen inzake ruggengraattechnologie K2M (+20%). De resultaten van de biotechnologiewaarden liepen sterk uiteen. Galapagos steeg +15% tijdens de maand na de publicatie van positieve resultaten van zijn klinische studies voor de behandeling van verschillende aandoeningen (psoriatische artritis en colitis ulcerosa) met Filgotinib. Genmab daalde daarentegen bijna 20%. De aankondiging door zijn partner Johnson & Johnson dat het de studies voor de behandeling van longkanker met Daratumumab stopzet, leidde tot een zeer overdreven correctie van het effect. Het geneesmiddel Darzalex van Genmab maakt standaard deel uit van behandelingen tegen multipel myeloom vanwege zijn doeltreffendheid, vooral in combinatie met het geneesmiddel Revlimid van Celgene. De verkoop van Darzalex in het laatste kwartaal bedroeg 2 miljard dollar op jaarbasis en zou binnen 3 jaar de kaap van 5 miljard dollar moeten overschrijden. Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen in Genmab en wij hebben dan ook geprofiteerd van de zwakte om onze positie te versterken.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,02 %

2,84 %

-0,02 %

2,84 %

1 jaar

-3,87 %

6,85 %

-3,87 %

6,85 %

3 jaar

-8,36 %

9,68 %

-2,86 %

3,12 %

5 jaar

45,10 %

70,41 %

7,73 %

11,24 %

Sinds oprichting

110,85 %

150,89 %

10,61 %

13,24 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-0,02 %

2,84 %

-3,87 %

6,85 %

-8,36 %

9,68 %

45,10 %

70,41 %

110,85 %

150,89 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-3,87 %

6,85 %

-2,86 %

3,12 %

7,73 %

11,24 %

10,61 %

13,24 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*16,58 %14,45 %5,42 %0,95 %-2,05 %0,26 %
3 jaar*14,05 %12,18 %5,45 %0,92 %-1,10 %0,14 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-14,72 %-0,22 %1,09 %
3 jaar*-21,92 %-0,50 %1,07 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting11,00 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,99 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,58 % 14,05 % 14,45 % 12,18 %
Tracking Error 5,42 % 5,45 %
Sharpe-ratio 0,26 % 0,14 %
Alpha -0,22 % -0,50 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,92 %
Informatieratio -2,05 % -1,10 %
Maximaal maandelijks verlies -14,99 %
Maximale maandelijkse winst 11,00 %
Maximale drawdown -14,72 % -21,92 %
Beta 1,09 % 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160358047
Nettovermogen (fonds)
324 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.