Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/05/2018)
105,25 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
105,25 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/05/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/05/2018)
105,25 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 30/04/2018

De beleggers blijven een voorzichtig standpunt innemen over de sector van de biotechnologie en de farmaceutische laboratoria, ondanks de voortzetting van de financiële transacties en de goede kwartaalresultaten. Novartis zet zijn strategie van groei in de gentherapieën voort met de overname van het Amerikaanse AveXis voor 8,7 miljard dollar. Het bedrijf heeft een geneesmiddel in ontwikkeling in fase III voor de behandeling van een zeldzame ziekte, spinale musculaire atrofie. Het Japanse laboratorium Takeda bevestigde zijn belangstelling voor de Britse groep Shire, dat met +8% steeg tijdens de maand, om zijn positie in hemofilie en zeldzame ziekten te versterken. Wij profiteren van de stijging van de zorgverzekeraars, waarvan de kwartaalresultaten boven de verwachtingen lagen. Het rendement van de portefeuille werd onder druk gezet door de negatieve berichtgeving over Acadia, meer bepaald over zijn behandeling van psychosen bij parkinsonpatiënten. Het bedrijf heeft het risico-batenprofiel van zijn product herbevestigd. Deze behandeling is al meer dan een jaar geleden goedgekeurd door de FDA, dat het productprofiel heeft bevestigd. Wij hebben besloten onze positie in de medicijnendistributieketen Rite Aid van de hand te doen. De supermarktketen Albertsons deed een overnamebod in contanten en aandelen op Rite Aid, maar wij missen duidelijkheid over deze transactie. In parallel daarmee hebben wij onze positie in CVS, dat in dezelfde sector actief is, versterkt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,55 %

1,14 %

-1,55 %

1,14 %

1 jaar

-1,64 %

9,24 %

-1,64 %

9,24 %

Sinds oprichting

5,25 %

20,72 %

3,47 %

13,39 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

-1,55 %

1,14 %

-1,64 %

9,24 %

5,25 %

20,72 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

-1,64 %

9,24 %

3,47 %

13,39 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*16,48 %14,30 %5,33 %0,95 %-2,38 %0,44 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-13,81 %-0,25 %1,09 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,18 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,85 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,48 % 14,30 %
Tracking Error 5,33 %
Sharpe-ratio 0,44 %
Alpha -0,25 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 %
Informatieratio -2,38 %
Maximaal maandelijks verlies -7,85 %
Maximale maandelijkse winst 8,18 %
Maximale drawdown -13,81 %
Beta 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/11/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1223160331
Nettovermogen (fonds)
328 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.