Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Healthcare Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
111,67 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
111,67 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
111,67 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een groei van het nettovermogen te verwezenlijken door over de aanbevolen beleggingstermijn te beleggen in bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector.

+ -

Commentaar 29/12/2017

In den ersten beiden Wochen im Dezember haben sich die bedeutendsten Zentralbanken zum Zustand der Wirtschaft, zu den Wachstumsaussichten und den Inflationserwartungen geäußert. Hierbei ist es interessant, dass die Zentralbanker sowohl in der Eurozone als auch in den USA im Grunde erwarten, dass sich das Wachstum im Jahr 2018 beschleunigen wird - in Europa aufgrund von besseren Fundamentaldaten und in den USA aufgrund der Steuerreform des Kongresses. Indessen rechnen die Zentralbanken auch nicht mehr damit, dass die Inflation im Jahr 2018 weiter steigen wird, was recht überraschend ist. Diese Haltung erklärt einen Anstieg der globalen Zinssätze insbesondere von 0,30 % auf 0,43 % bei den 10-jährigen deutschen Anleihen und von 2,14 % auf 2,22 % bei den 5-jährigen amerikanischen Anleihen. Die Kreditmärkte waren weiterhin vor dieser Änderung des Tons der Zentralbanken geschützt und hatten ein hervorragendes Jahr, was ihre Wertentwicklung anbelangt, mit einer sehr schwachen Volatilität. Auf der politischen Ebene haben in Katalonien die 3 Separatistenparteien zusammen die Mehrheit, die größte Partei ist jedoch für den Verbleib in Spanien, was den Status Quo erklärt, während Madrid zu friedlichen Verhandlungen aufgerufen hat. Gleichzeitig hat in Italien der Präsident das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 4. März anberaumt. Die ersten Umfragen zeigen einen deutlichen Anstieg der negativen Stimmung gegenüber der Eurozone. Dies hat zu einer Ausdehnung des Spreads der 10-jährigen italienischen Anleihen gegenüber den deutschen um 20 Basispunkte geführt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

4,45 %

4,59 %

4,45 %

4,59 %

1 jaar

11,25 %

22,77 %

11,25 %

22,77 %

Sinds oprichting

11,67 %

24,84 %

9,92 %

20,94 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

4,45 %

4,59 %

11,25 %

22,77 %

11,67 %

24,84 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

11,25 %

22,77 %

9,92 %

20,94 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*12,60 %8,71 %5,49 %0,93 %-2,04 %2,20 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-11,15 %-0,30 %1,35 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,08 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,81 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,60 % 8,71 %
Tracking Error 5,49 %
Sharpe-ratio 2,20 %
Alpha -0,30 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 %
Informatieratio -2,04 %
Maximaal maandelijks verlies -5,81 %
Maximale maandelijkse winst 6,08 %
Maximale drawdown -11,15 %
Beta 1,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/04/1985
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/11/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World Health Care (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1223160331
Nettovermogen (fonds)
367 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.