Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
126,21 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
126,21 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
126,21 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De Europese aandelenindexen sloten de maand december neutraal af, in een context van lage volatiliteit, nog steeds goed georiënteerde economische indicatoren en politiek nieuws aan beide kanten van de Atlantische Oceaan (stemming over de belastinghervorming in de Verenigde Staten en de eerste stappen naar een akkoord over de Brexit). De stijging van de rente bleef zwak door het uitblijven van signalen van een versnelling van de inflatie, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De euro, aardolie en metalen (vooral koper) sloten het jaar af op hun hoogste niveaus, wat een licht negatief effect zou moeten hebben op het operationele-hefboomeffect van de Europese bedrijven, waarvan de resultaten naar verwachting met 9% zullen stijgen in 2018. December werd ook gekenmerkt door een sectorrotatie vanwege de underperformance van de technologiesector en een duidelijke vooruitgang van de grondstoffensector, te danken aan het effect van de prijsstijgingen van aardolie, koper en ijzererts. Er was opnieuw veel activiteit op de markt van de fusies en overnames: het bod van Atos en vervolgens het tegenbod van Thales op Gemalto, overname door Unibail van een portefeuille van winkelcentra in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk enz. In deze context waren de belangrijkste bewegingen in het aandelensegment deze maand erop gericht de posities in Ahold Delhaize, Astra Zeneca, Akzo Nobel, Ceconomy en SAP te versterken, en om nieuwe posities te openen in AB InBev, ProSieben en Novartis. Wat de financials betreft, hebben we deelgenomen aan de primaire uitgiften van Unicredit AT1 5,375% en Cattolica T2 4,25% in euro. Bovendien hebben we enkele bestaande posities in AT1's in euro versterkt (Intesa, HSBC, Nordea). In het hoogrentende segment hebben we deelgenomen aan de herfinanciering van Picard door onze ingeloste obligatie Picard 7,75% te verkopen en door deel te nemen aan de primaire uitgiften Picard 5,5% 2024 en Picard Floater 2023. Ook hebben we ingeschreven op de obligatie Ceramtec 5,25% 2025. Tot slot hebben wij de posities in Wind Hellas 2021, Equinix 2025 en Huntsman 2021 versterkt. De dekking die we in juli hebben ingevoerd om de blootstelling van de portefeuille aan het renterisico te verminderen werd aangehouden. Daardoor is de totale gevoeligheid van de portefeuille gedaald naar 1,1. De netto blootstelling aan aandelen na afdekking bedraagt 14%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement IA-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,47 %

0,47 %

1 jaar

7,10 %

7,10 %

3 jaar

17,87 %

5,62 %

Sinds oprichting

26,21 %

5,92 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (IA-EUR)

Benchmark

0,47 %

7,10 %

17,87 %

26,21 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (IA-EUR)

Benchmark

7,10 %

5,62 %

5,92 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht IA-EURBenchmarkDeelnemingsrecht IA-EURBenchmark
1 jaar*3,05 %-1,49 %
3 jaar*5,56 %-9,35 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,96 %
Deelnemingsrecht IA-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,05 % 5,56 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -4,96 %
Maximale maandelijkse winst 7,80 %
Maximale drawdown -1,49 % -9,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU0992632371
Nettovermogen (fonds)
272 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.