Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
125,05 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
125,05 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
125,05 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 29/09/2017

September werd gekenmerkt door twee keerpunten: stijging van de langetermijnrente na de aanhoudende daling in juli en augustus, en de euro die niet langer in waarde steeg ten opzichte van de dollar. De euro ging al sinds eind 2016 in stijgende lijn, vooral halverwege april toen het politieke risico in de eurozone van het toneel verdween. De aandelenmarkt haalde twee keer opgelucht adem en kon haar stijging voortzetten, steunend op het mooie herstel van de conjunctuur in de eurozone (bijna 2% groei), dat bovendien alomtegenwoordig (in alle landen en alle sectoren) en stevig verankerd lijkt omdat er binnenlandse factoren aan ten grondslag liggen en het dus minder kwetsbaar is voor externe schokken. In deze context deden waardeaandelen (financiële instellingen en industriële cyclische waarden) het beter dan defensievere effecten uit bijvoorbeeld de telecomsector. September werd ook gekenmerkt door de hogere olieprijs. Die was weliswaar gunstig voor geïntegreerde oliemaatschappijen, maar de twijfels over de sector blijven bestaan, vooral over de capaciteit om contante dividenden te betalen. Ook de telecomsector bleef achter, ondanks de waargenomen hogere omzet en rentabiliteit. De markt bleef zich immers zorgen maken over de investeringsinspanningen (rentabiliteit van de uitrol van het glasvezelnetwerk en opbiedingen bij de aankoop van rechten) en het gebrek aan consolidatievooruitzichten (met name in Frankrijk) ... We behielden onze overwogen positie (Telecom Italia, Orange, Bouygues en KPN). Wat de aandelen betreft, versterkten we het segment van de geïntegreerde aardolie-effecten (ENI, Royal Dutch Shell, Total) en namen we een positie in Danone. In het bedrijfsobligatiesegment was de primaire markt vrij dynamisch. Wij hebben deelgenomen aan de emissies van Cortefiel, Stada en Viridian. Bij de financials zagen we een stijgende trend, met een sterk resultaat van de CoCo's. De primaire markt was behoorlijk actief, maar wij hebben geen enkele beweging doorgevoerd tijdens de maand vanwege de te lage uitgiftebedragen of onaantrekkelijke waarderingsniveaus. De dekking die we in juli hebben ingevoerd om de blootstelling van de portefeuille aan het renterisico te verminderen, werd aangehouden. Daardoor bleef de totale gevoeligheid van de portefeuille beperkt tot 1,4.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement IA-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,25 %

6,25 %

1 jaar

7,80 %

7,80 %

3 jaar

23,25 %

7,20 %

Sinds oprichting

25,05 %

6,05 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (IA-EUR)

Benchmark

6,25 %

7,80 %

23,25 %

25,05 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (IA-EUR)

Benchmark

7,80 %

7,20 %

6,05 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht IA-EURBenchmarkDeelnemingsrecht IA-EURBenchmark
1 jaar*3,53 %-1,76 %
3 jaar*5,68 %-9,35 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,96 %
Deelnemingsrecht IA-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,53 % 5,68 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -4,96 %
Maximale maandelijkse winst 7,80 %
Maximale drawdown -1,76 % -9,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU0992632371
Nettovermogen (fonds)
196 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.