Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
109,36 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
109,36 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
109,36 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/10/2017

De aandelenmarkten sloten de maand oktober opnieuw hoger af, dankzij de gunstige omstandigheden: 1. cijfers van het 3e kwartaal die de dynamiek van de activiteit in de eurozone bevestigen. 2. een aanhoudend soepele teneur bij de ECB: minder risico van een renteverhoging en geen verdere stijging van de euro, twee elementen die duidelijk in de kaart spelen van de aandelenwaarderingen in de eurozone 3. de omzetting in de kwartaalresultaten van de cyclusversnelling in organische groei, met een operationeel hefboomeffect dat verschilt naargelang de sectoren: sterk voor de cyclische waarden van de industrie, de technologie en de luxegoederen, maar door de stijging van de energieprijzen en de grondstoffenkosten minder gunstig voor de bouwsector, en minder zichtbaar in de bankensector (lage premie van het verwachte risico en vermoedelijk geen snelle of abrupte verhoging van de rente). Wij blijven de obligatiegevoeligheid van het aandelensegment afbouwen door effecten zoals Vinci, Enel en Innogy van de hand te doen. Vanuit hetzelfde oogpunt is de verzekeringssector versterkt door de opname van NN Group in onze portefeuille. De blootstelling aan de aardoliesector is behouden door de verschuiving van ENI naar BP vanwege de betere cashflowgenerering. Daarnaast kwam Deutsche Telekom in de plaats van Telecom Italia. Ook de kredietmarkt vertoonde een stijgende lijn, evenzeer profiterend van de gunstige omstandigheden. De primaire markt was zeer actief. Wij hebben deelgenomen aan de primaire uitgiften van Wind Tre, Europcar, Saipem Finance en Takko. Daarnaast hebben wij onze positie in Obrascon Huarte Lain (OHL) verkocht om onze winst te verzilveren. Het financiële segment, dat deze maand sterk is gestegen, was vrij actief op de primaire markt. Banka Novia Scotia gaf een Additional Tier 1 (AT1) uit en ASR een Restricted Tier 1 (RT1), de eerste in euro, voor 300 miljoen euro, waarop wij niet hebben ingetekend op basis van enkele technische factoren. De dekking die we in juli hebben ingevoerd om de blootstelling van de portefeuille aan het renterisico te verminderen werd uitgebreid. Daardoor is de totale gevoeligheid van de portefeuille gedaald naar 1,1.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement ID-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,95 %

5,95 %

1 jaar

8,93 %

8,93 %

3 jaar

19,22 %

6,02 %

Sinds oprichting

24,85 %

5,89 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

5,95 %

8,93 %

19,22 %

24,85 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

8,93 %

6,02 %

5,89 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*3,39 %-1,50 %
3 jaar*5,65 %-9,35 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,96 %
Deelnemingsrecht ID-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,39 % 5,65 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -4,96 %
Maximale maandelijkse winst 3,80 %
Maximale drawdown -1,50 % -9,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU0992632454
Nettovermogen (fonds)
218 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.