Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
107,00 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
107,00 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
107,00 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar regelmatige inkomsten van 4% per jaar te bieden door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De wereldwijde ontwikkeling van de economische cyclus (sterke Amerikaanse groei, normalisering van het monetaire beleid zonder verslechtering van de financiële voorwaarden voor bedrijven en een gunstige wisselkoers voor de Europese bedrijven) staat in contrast met de twijfels over de duur van deze cyclus, die historisch gezien zeer uitzonderlijk is. In deze context zaait het debat over de handelsoorlog twijfels over de houdbaarheid en soliditeit van deze groei. Het risico van een ommekeer van de cyclus door een meer uitgesproken verstrakking van het beleid van de Federal Reserve en de zwakke Europese activiteitsindicatoren in combinatie met de terugkeer van het politieke risico in de eurozone doen opnieuw vragen rijzen over de groeimogelijkheden van deze regio. Hierdoor kort de beurs zijn horizon in door de voorkeur te geven aan zichtbare groei (sterke groei van het luxesegment, structurele groei van de technologiesector, ...) ten koste van cyclische sectoren en financiële instellingen. De moeilijkheid om voorspellingen te doen op middellange termijn is nadelig voor elke investerings- of herstructureringsstrategie die erop gericht is na voltooiing van deze plannen vruchten af te werpen. In het aandelensegment werd in deze context de afdekking die eind mei werd toegepast op de helft van de aandelenposities deels opgeheven aan het einde van juni, zodat de netto blootstelling aan het einde van de maand 14% bedroeg. In het hoogrentende segment hebben wij deelgenomen aan uitgiften op de primaire markt in de goksector (IGT, Cirsa), de telecomsector (TDC), de hotelsector (Radisson) en datacenters (InterXion). Wat de financials betreft, hebben wij ingeschreven op de initiële RT1-uitgifte van CNP met een coupon van 4,75% in euro.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement ID-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,08 %

-1,08 %

1 jaar

1,32 %

1,31 %

3 jaar

9,88 %

3,19 %

Sinds oprichting

24,41 %

4,93 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

-1,08 %

1,32 %

9,88 %

24,41 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

1,31 %

3,19 %

4,93 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*3,43 %-2,78 %
3 jaar*5,26 %-8,42 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,10 %
Deelnemingsrecht ID-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,43 % 5,26 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,10 %
Maximale maandelijkse winst 3,80 %
Maximale drawdown -2,78 % -8,42 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU0992632454
Nettovermogen (fonds)
459 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.