Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
106,68 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
106,68 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
106,68 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De maand januari werd gekenmerkt door een duidelijk stijgende trend van de Europese aandelenindexen dankzij een wereldwijde economische groei die nog steeds solide en synchroon is en in de Verenigde Staten nieuw leven werd ingeblazen door de belastinghervorming, die de Amerikaanse cyclus zal verlengen. Tegenover deze gunstige omstandigheden staan twee opvallende vaststellingen die twijfels oproepen en enigszins beginnen te wegen op de markttrend: enerzijds is er de stijging van de staatsrente (de Amerikaanse rente op 10 jaar is gestegen van 2,4% aan het einde van 2017 naar 2,7% eind januari, terwijl de Duitse Bund van 0,4% naar bijna 0,7% is gestegen), en anderzijds is er de zwakte van de dollar. Als de verdere stijging van de staatsrente aan beide zijden van de Atlantische Oceaan kan worden verklaard door een verbetering van de groeivooruitzichten, gekoppeld aan signalen van een versnelling van de inflatie, roept de val van de dollar meer vragen op over de oorzaken, de gevolgen (de relatieve waardestijging van de euro reduceert een deel van de winstgroei van de Europese bedrijven) en de oplossingen. Op sectorniveau weerspiegelt de outperformance van de ondergewaardeerde financiële instellingen en cyclische bedrijven deze reflatietrend. Wat de fusie- en overnameactiviteit en meer in het algemeen de bedrijfstransformaties betreft blijft het een drukke periode. In deze context blijven wij positief over het verdere verloop van de cyclus, al zijn wij voorzichtig wat de korte termijn betreft. In het aandelensegment vertaalde zich dat in een blootstelling van 14% na afdekking en enkele uitbreidingen van bestaande posities in de loop van de maand. In het kredietsegment hebben de achtergestelde verplichtingen van financiële instellingen het rendement van de portefeuille ondersteund sinds het begin van het jaar. In de financiële sector hebben wij de positie in achtergestelde leningen verhoogd door deel te nemen aan de primaire uitgiften van Belfius (AT1), Raiffeisen (AT1) en Crédit Agricole Assurance (T2). In het Europese hoogrentende segment hebben wij geprofiteerd van de kredietcomponent van Selecta door deel te nemen aan de in deze context bijzonder interessante uitgifte met variabele rente en hebben wij de positie in de recente uitgifte van Céramtec versterkt. Wij hebben de afdekking op Duitse renteproducten behouden om de algemene gevoeligheid van de portefeuille te verlagen. Deze maatregel leverde een gunstige bijdrage aan het rendement van het fonds.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement ID-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,38 %

-1,38 %

1 jaar

4,69 %

4,69 %

3 jaar

12,69 %

4,05 %

Sinds oprichting

24,04 %

5,36 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

-1,38 %

4,69 %

12,69 %

24,04 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

4,69 %

4,05 %

5,36 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*3,08 %-1,50 %
3 jaar*5,43 %-9,35 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,10 %
Deelnemingsrecht ID-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,08 % 5,43 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,10 %
Maximale maandelijkse winst 7,80 %
Maximale drawdown -1,50 % -9,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU0992632454
Nettovermogen (fonds)
294 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.