Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
120,45 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632538–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
120,45 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
120,45 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 28/04/2017

De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen heeft de politieke risicopremie die op de Franse markt rustte weggenomen. De markt kan zich weer gaan concentreren op de fundamentals, die verder goed zijn. De voorlopende indicatoren wijzen in alle landen van de eurozone op een versnelling van de groei, versterkt door een opeenvolging van positieve kwartaalresultaten, vooral wat de organische groei betreft. De markt “koopt” de nederlaag van Marine Le Pen (daling van de risicopremie), maar niet de overwinning van Emmanuel Macron, in die zin dat de markt in deze fase noch op de dynamiek van de winstgroei inspeelt noch op de vooruitzichten op hervormingen in Frankrijk (privatiseringen, daling van de arbeidskosten, daling van de fiscale kosten voor bedrijven en vereenvoudiging van de spaarbelastingen). Terwijl de aarzelende houding van de markt redelijk lijkt, vooral gezien de huidige waarderingen, en in afwachting van het verdwijnen van de twijfels over de reflatie in de Verenigde Staten en over de noodzakelijke wijziging van het discours van de ECB (minder politiek risico en solide groei in de eurozone die een aanpassing van het discours rechtvaardigen, in de vorm van een renteverhoging en/of afbouw van het QE-programma), biedt deze verkiezing de markten weer meer duidelijkheid in twee fasen: herstel van het evenwicht in de resultaten ten gunste van Frankrijk en de eurozone door de winstdynamiek van de grote namen, en mogelijke hervormingen in Frankrijk, die op hun beurt de Europese constructie opnieuw kunnen lanceren. In deze context steeg het gewicht van het aandelensegment van 22% aan het begin van de maand naar circa 25% eind april, door een uitbreiding van de bestaande portefeuillelijnen in geïntegreerde aardoliebedrijven (ENI, Royal Dutch Shell, Total) en door nieuwe posities te starten in Ahold Delhaize, Carrefour, Metro en Allianz. De participatie in Deutsche Euroshop werd verkocht. In het hoogrentende marktsegment hebben wij winst genomen op Adient, IGT en Atalian. Wij hebben deelgenomen aan de nieuwe uitgifte van Atalian en hebben ingetekend op de primaire obligaties van Antolin, Grifols, Burger King, Cerba en Senvion. Onze blootstelling aan de financiële sector hebben wij versterkt door te beleggen in de nieuwe AT1 CoCo-uitgifte van Santander.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 4,31 % 4,31 %
1 jaar 7,68 % 7,68 %
3 jaar 15,65 % 4,96 %
Sinds oprichting 20,45 % 5,62 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

4,31 %

7,68 %

15,65 %

20,45 %

Jaarlijkse

7,68 %

4,96 %

5,62 %Statistieken

VolatiliteitMaximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdown
1 jaar3 jaarSinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht A-EUR4,35 %5,64 %-5,16 %1,01 %-4,01 %-9,86 %
Benchmark
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 4,35 % 5,64 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,16 %
Maximale maandelijkse winst 1,01 %
Maximale drawdown -4,01 % -9,86 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0992632538
Nettovermogen (fonds)
160 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,300 %
Toegepaste beheerkosten
1,300 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.