Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
120,50 EUR
Kris  DEBLANDER–LU0992632538–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
120,50 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
120,50 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar regelmatige inkomsten van 4% per jaar te bieden door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten.

+ -

Commentaar 31/01/2019

De Europese aandelen- en bedrijfsobligatie-indices zijn in januari fors gestegen. Zo maakten ze het buitensporige pessimisme van eind vorig jaar deels goed. Gunstige factoren die een beslissende rol hebben gespeeld, waren onder meer het inschikkelijkere monetaire beleid van de Fed dat sinds het begin van het jaar werd waargenomen en dat aan het einde van de maand werd bevestigd, de steunmaatregelen voor de kredietverlening in China en de hoop in verband met de nieuwe handelsbesprekingen tussen de VS en China. De hernieuwde risicoappetijt ging gepaard met een sectorrotatie naar de meest cyclische sectoren (grondstoffen, auto-industrie en technologie). De bedrijfsobligatie-indices winnen dan weer flink terrein door het dubbele effect van de lagere rente en de smallere kredietspreads. Ondanks deze gunstige slingerbeweging blijven er in deze fase nog hardnekkige risicofactoren bestaan: de brexit, de verdere verslechtering van de macro-economische indicatoren (die op korte termijn weliswaar niet op een recessie wijzen), en de neerwaartse winstherzieningen van de Europese bedrijven, die voor 2019 wellicht te ambitieus waren (+8%). In deze context hebben we de brutoblootstelling aan aandelen op circa 30% gehandhaafd, maar de nettoblootstelling met bijna 20% verlaagd. De beschermingen voor het beheer van het aandelenrisico worden tot de vervaldatum van juni 2019 gehandhaafd. We hebben getracht om de carrykosten van de afdekkingen deels te financieren via de verkoop van calls op korte termijn. Binnen het aandelensegment hebben we winst genomen op goed gewaardeerde groeiaandelen (Diageo) en midcaps (Bureau Veritas, Korian), om opnieuw aandelen met een concessieprofiel te introduceren (Vinci, Grupo Ferrovial) of gereglementeerde nutsbedrijven (Snam) die een aantrekkelijk rendement bieden en waarvan wij menen dat de waarderingen minder risico lopen bij een potentiële verhoging van de rente. In het segment van de hoogrentende bedrijfsobligaties hebben we deelgenomen aan de nieuwe emissies van Telecom Italia, Autodis en de hybride uitgifte van EDP. Overigens hebben wij onze hoogrentende posities tijdens de rally van begin januari deels teruggeschroefd. In de financiële sector hebben we deelgenomen aan de nieuwe T2-uitgifte van Abanca. Tot slot heeft KBC zoals verwacht zijn terugkoopoptie op zijn AT1 met coupon van 5,625% in euro uitgeoefend.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,64 %

3,21 %

2,74 %

Sinds oprichting

20,50 %

3,48 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

20,50 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-0,64 %

3,21 %

2,74 %

3,48 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*4,21 %-5,86 %
3 jaar*4,17 %-7,24 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,75 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,99 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,21 % 4,17 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -4,99 %
Maximale maandelijkse winst 3,75 %
Maximale drawdown -5,86 % -7,24 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0992632538
Nettovermogen (fonds)
443 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,300 %
Toegepaste beheerkosten
1,300 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.