Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
122,11 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632538–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
122,11 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
122,11 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 30/04/2018

Doorstart van de Europese aandelenmarkten in april Na een euforische start van het jaar, waarbij de aandacht werd verdeeld tussen de sterke synchrone groei op wereldwijde schaal en de risico's van een inflatiestijging, struikelde de markt een eerste keer over de opflakkering van de volatiliteit, nadat deze risicoparameter maanden aan een stuk schijnbaar vergeten was, en over de herontdekking van het risico van de technologische sector in de Verenigde Staten. De toenemende handelsgerelateerde (China/Rusland) en geopolitieke spanningen (Iran/aardolie) verhoogden de onzekerheid in deze overgangsperiode voor de financiële omstandigheden (huidige of aanstaande normalisatie van het monetaire beleid, toename van de volatiliteit). Oorzaak of gevolg, de economische verrassingseffecten die we sinds meerdere kwartalen aan het werk zien, zijn uitgeput, zonder echter om te slaan in een achteruitgang van de wereldwijde economische omstandigheden: de activiteitsindicatoren mogen dan niet meer verder stijgen, ze blijven wel op een hoog niveau. Ander effect: de waarderingen van de aandelenmarkten worden redelijker en de eerste kwartaalpublicaties bevestigen het cyclische groeimomentum en bieden de aandelenmarkt de kans zich te herstellen, met name dankzij sectoren zoals de industrie, de luxegoederen en de technologie, waar de groei de negatieve wisselkoers- of grondstofeffecten compenseert. In deze context vertegenwoordigt het aandelensegment 21% van de portefeuille. De belangrijkste bewegingen van de maand waren de opening van een nieuwe lijn in Vodafone, de verkoop van Nokia en UBM (na het overnamebod van Informa) en de deelname aan de kapitaalverhoging van Altran. In het kredietsegment hebben wij geprofiteerd van het grote aanbod op de primaire markt in april om deel te nemen aan de nieuwe uitgiften van het conglomeraat Softbank (4% 2023 en 4,5% 2025), van het Italiaanse papierbedrijf Fedrigioni (2024, Euribor + 450 basispunten), maar ook aan de recente financiering van de overname (LBO) van Flora Food Group (5,75% 2026). Wij hebben ook onze participatie in de engineeringgroep Français Fives (5% 2025) verhoogd. In het financiële segment hebben wij onze posities niet gewijzigd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,25 %

-0,25 %

1 jaar

1,21 %

1,21 %

3 jaar

9,22 %

2,98 %

Sinds oprichting

22,11 %

4,67 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-0,25 %

1,21 %

9,22 %

22,11 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,21 %

2,98 %

4,67 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*3,31 %-2,89 %
3 jaar*5,34 %-8,97 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,74 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,99 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,31 % 5,34 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -4,99 %
Maximale maandelijkse winst 7,74 %
Maximale drawdown -2,89 % -8,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0992632538
Nettovermogen (fonds)
338 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,300 %
Toegepaste beheerkosten
1,300 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.