Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
116,98 EUR
Kris  DEBLANDER–LU0992632538–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
116,98 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
116,98 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar regelmatige inkomsten van 4% per jaar te bieden door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten.

+ -

Commentaar 30/11/2018

November werd gekenmerkt door een forse achteruitgang van de Europese aandelenindexen. Wat de activaklassen betreft, was er deze maand een duidelijke aftakeling van de kredietmarkt. De aardolieprijs daalde verder (- 20% tijdens de maand). Dit stuurde enerzijds een negatief signaal uit voor de wereldwijde groeivooruitzichten, maar bood anderzijds wat respijt op inflatievlak en dus voor het risico van een te bruuske monetaire verstrakking door de centrale banken. De risicofactoren (sterkte van de groei, beleid) zijn terdege geïdentificeerd, maar verdwijnen niet. Op politiek vlak is er nog altijd geen vooruitgang geboekt in de onderhandelingen tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over het Italiaanse begrotingsvoorstel, en ook de onderhandelingen tussen China en de VS liggen stil. De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met een ontwerpovereenkomst over de voorwaarden van de Brexit, maar het is nog zeer onzeker of het Britse parlement de overeenkomst zal goedkeuren. De meest cyclische namen en/of de namen met de meeste schulden werden afgestraft op de beurs en het wantrouwen jegens de technologiesector nam toe. In deze context vervulden de defensieve sectorale positionering en de geïmplementeerde afdekkingen (nettoblootstelling rond 25% tijdens de maand) in het aandelensegment hun rol van beschermer, terwijl het kredietsegment en de afdekking van de rente wogen op het rendement vanwege respectievelijk de verbreding van de kredietspreads en de daling van de Duitse staatsobligaties. In het aandelensegment handhaafden we de nettoblootstelling op 25% en versterkten we opnieuw de defensieve sectoren (vooral farmacie, telecom en nutsbedrijven). Wat het beheer van de aandelenposities betreft, hebben we gebruik gemaakt van het herstel aan het begin van de maand om de drempel van onze optionele beschermingen goedkoop te verhogen en om extra optiepremies te innen door aankoopopties te verkopen. Deze wijzigingen hebben de nieuwe daling van de Europese beurzen getemperd. Wat krediet betreft, hebben we onze posities in Nyrstar, Salini en Vallourec van de hand gedaan. Wij hebben deelgenomen aan de primaire uitgifte van Intertrust 2025. We hebben onze financiële posities deze maand niet gewijzigd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (04/12/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-4,44 %

1,93 %

Sinds oprichting

16,98 %

3,23 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

16,98 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-4,44 %

1,93 %

3,23 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*3,99 %-5,10 %
3 jaar*4,43 %-7,71 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,75 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,99 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,99 % 4,43 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -4,99 %
Maximale maandelijkse winst 3,75 %
Maximale drawdown -5,10 % -7,71 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0992632538
Nettovermogen (fonds)
423 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,300 %
Toegepaste beheerkosten
1,300 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.