Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/04/2018)
106,35 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632611–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632611–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
106,35 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/04/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/04/2018)
106,35 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De aandelenmarkten maakten pas op de plaats onder druk van twee factoren: de dreiging van een handelsoorlog (toegenomen Amerikaans protectionisme) en het stagneren en in de eurozone zelfs achteruitgaan van de voorlopende indicatoren van de economische activiteit, die zich echter nog steeds op een zeer hoog niveau bevinden. De langetermijnrente, die begin februari een daling had ingezet, bleef zakken, zonder verbreding van de spreads tussen de kernlanden en de periferie, en dit ondanks de verkiezingsuitslag in Italië, waar de regeringsvorming moeilijk dreigt te verlopen. Het risico van een stijging van de euro in deze protectionistische context dwingt de ECB voorzichtiger te communiceren over haar monetaire beleid, dat geen gelijke tred houdt met dat van de Fed. De marktwaarderingen houden nu rekening met risicopremies die redelijker zijn: de hogere risicopremies zijn immers in overeenstemming met de toegenomen volatiliteit en de winstverwachtingen die naar beneden zijn bijgesteld, vooral onder invloed van de wisselkoersen en de grondstoffenprijzen. Ook al valt het risico dat bepaalde segmenten van de Amerikaanse technologiesector onhoudbaar zijn geworden niet uit te sluiten, anderzijds kan men vaststellen dat een capitulatie een terugkeer van de onbezorgde, euforische stemming die heerste aan het begin van het jaar minder waarschijnlijk maakt. In deze context vertegenwoordigt onze aandelenportefeuille iets meer dan 20% van het nettovermogen na de opheffing van de afdekking tijdens de maand. De belangrijkste bewegingen in deze portefeuille waren de aankoop van nieuwe posities in AXA en Amundi, de uitbreiding van onze bestaande posities in Altran, AstraZeneca, BAT, ProSieben, Royal Dutch Shell, Suez en Total, en de verkoop van Adecco en Metro. Op de kredietmarkten ging de hogere volatiliteit gepaard met een verbreding van de spreads van de bedrijfskredieten en de achtergestelde schulden van financiële instellingen. Dat bood ons de kans om bepaalde posities te versterken (CNP Assurances, Crédit Agricole, Verisure) en deel te nemen aan bepaalde aantrekkelijk uitgiften op de primaire markt: Caixabank en Santander bij de achtergestelde financiële uitgiften; Teva (farmaceutisch bedrijf), Paprec (verpakking) en LKQ (auto-onderdelen) bij de bedrijfskredieten. Om de impact van een rentestijging te beperken, werd de rentedekking van de portefeuille aangepast om de evolutie van de fondsactiva en de bijdrage van elk segment aan de rentegevoeligheid te weerspiegelen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,66 %

-0,66 %

1 jaar

3,42 %

3,39 %

3 jaar

7,93 %

2,57 %

Sinds oprichting

21,59 %

4,66 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-0,66 %

3,42 %

7,93 %

21,59 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

3,39 %

2,57 %

4,66 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU0992632611
Nettovermogen (fonds)
328 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,300 %
Toegepaste beheerkosten
1,300 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.