Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/03/2018)
113,41 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
113,41 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/03/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/03/2018)
113,41 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De opflakkering van de volatiliteit heeft geleid tot een duidelijke correctie van de aandelenkoersen in de maand februari, die zich heeft uitgebreid naar de kredietmarkt door een verbreding van de spreads. De staatsrentevoeten daarentegen zijn relatief stabiel gebleven in de eurozone, terwijl ze zijn blijven stijgen in de Verenigde Staten. In deze context kwam de stijging van de euro tot stilstand na zijn sterke opwaardering in 2017, tegen de drempel van 1,25 dollar stotend, een kritiek niveau voor de winstvooruitzichten van bedrijven. Er wordt verwacht dat de bedrijven in 2018 verder zullen groeien, ondersteund door de ontwikkeling van de economische cyclus in de eurozone, ook al verbeteren de voorlopende indicatoren, die zich op het hoogste niveau sinds 2010 bevinden, niet meer. De marktcorrectie is meer een afspiegeling van een verandering van de financiële variabelen (verhoogde volatiliteit tegen de achtergrond van een normalisering van het monetaire beleid) dan van de verwachting dat de economische activiteit zal omslaan. In dit licht werd de aandelendekking voor de helft opgeheven aan het begin van de maand en werden bepaalde aandelenposities versterkt (Korian, MunichRe, NN Group, SAP en Veolia): de blootstelling ging zo van 14% eind januari naar 17%. Het cashniveau werd verlaagd tot 16% omdat wij overtuigd zijn dat de rendements-risicoverhouding van krediet aantrekkelijk wordt: de verbreding van de spreads in de loop van februari, vooral bij de verzekeraars en de CoCo-structuren, is meer het gevolg van beleggers die uit deze beleggingscategorie stappen dan van een verslechtering van de fundamentals of de financiële omstandigheden. Vanuit dit oogpunt heeft het fonds geprofiteerd van de daling van de markt aan het begin van de maand om 5% cash in te zetten voor een uitbreiding van onze positie in hoogrentende effecten met een sterke bèta zoals Nordex en Nyrstar en in bankuitgiften (ABN, Bankia). Het fonds heeft ook deelgenomen aan de emissies van Algeco en Faurecia, die bijzonder aantrekkelijk waren geworden in deze moeilijke marktomstandigheden. In het algemeen werd de rentedekking behouden om de gevoeligheid te beperken, al is ze verwaterd door de inzameling tijdens de maand.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,06 %

-1,06 %

1 jaar

4,53 %

4,53 %

Sinds oprichting

13,41 %

6,10 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-1,06 %

4,53 %

13,41 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

4,53 %

6,10 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*3,40 %-2,24 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,48 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,97 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,40 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -4,97 %
Maximale maandelijkse winst 3,48 %
Maximale drawdown -2,24 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/01/2016
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1276000152
Nettovermogen (fonds)
307 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.