Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
114,40 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
114,40 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
114,40 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 30/11/2017

De beurs is in november gedaald als gevolg van de hernieuwde stijging van de euro (moeilijkheden van de Amerikaanse regering tegenover het vooruitzicht van een grote Duitse coalitie in een context waarin de activiteitenindicatoren in de eurozone hun hoogste niveau van de laatste zes jaar bereiken) en de vervlakking van de rentecurve (aanhoudende, intrigerende zwakke inflatie, ondanks de solide activiteit). Door het gebrek aan bedrijfsnieuws na de reeks kwartaalpublicaties wordt er op de markt winst genomen, aangezien de waarderingen niet toestaan dat er extra risico wordt genomen. De markt lijkt inderdaad kwetsbaar in specifieke situaties (kredietrisico's van Altice en Astaldi, waardering van de GAFA's en de technologie, …), waardoor we beslist hebben om in het begin van de maand de helft van de aandelenposities af te dekken, wegens risico's die geen systeemrisico's zijn, noch een teken dat de economische cyclus een ommekeer inzet. Het nog steeds solide herstel van de eurozone en de nog steeds uiterst gunstige financiële voorwaarden voor de financiering van bedrijven steunen immers het vooruitzicht dat er in 2018 alweer een winstgroei van circa 10% kan worden verwacht. Na de uitbreiding van onze positie in ondergewaardeerde rendementsaandelen (Orange, Lagardère, Deutsche Telekom en Ceconomy) bedroeg de nettoblootstelling aan aandelen 13%. In de financiële sector hebben we deelgenomen aan enkele emissies op de primaire markt: Nordea (initiële uitgifte AT1 in euro) en Unipol. Overigens hebben we onze positie in de financiële sector gediversifieerd met secundaire uitgiften (Groupama, ASR, Nykredit). In High Yield hebben we ingetekend op de nieuwe obligaties Wind Tre 2024, Constellium 2026, CMC di Ravenna 2023, Rexel 2025, Cemex 2024 en Verisure 2023. Wij hebben onze positie in Swissport in het begin van de maand verkocht. Na de forse correctie van de obligaties van Altice hebben we onze posities in de groep overigens versterkt tot een totale blootstelling van 2,3%. De dekking die we in juli hebben ingevoerd om de blootstelling van de portefeuille aan het renterisico te verminderen werd aangehouden. Daardoor is de totale gevoeligheid van de portefeuille gedaald naar 1,0.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,37 %

6,37 %

1 jaar

7,84 %

7,80 %

Sinds oprichting

14,40 %

7,47 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

6,37 %

7,84 %

14,40 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

7,80 %

7,47 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*3,34 %-1,53 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,59 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,34 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -3,59 %
Maximale maandelijkse winst 7,79 %
Maximale drawdown -1,53 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/01/2016
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1276000152
Nettovermogen (fonds)
233 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.