Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
112,73 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
112,73 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
112,73 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/08/2017

De Europese aandelenmarkten sloten augustus bijna vlak af. In een context van aanhoudende geopolitieke spanningen (nieuwe raketlanceringen door Noord-Korea, terroristische aanslag in Barcelona) steeg de euro ten opzichte van de dollar tot 1,20, wat de stijging van de indexen verstoorde. We hebben nog steeds geen goed zicht op de maatregelen voor de afbouw van het stimulerende monetair beleid aan beide kanten van de Atlantische Oceaan (solide economische cyclus, maar lage inflatie die nog steeds ver verwijderd is van de doelstellingen van de centrale banken) en de vergadering van de centrale banken in Jackson Hole bracht geen verduidelijking hieromtrent. Op enkele teleurstellingen in de sectoren van de distributie (Carrefour, Dixons Carphone) en de media (WPP, ProSieben) na waren de gepubliceerde resultaten nog altijd goed. Er waren echter bijna geen opwaartse herzieningen van de winstvooruitzichten, wat enerzijds te wijten was aan vragen over het verdere verloop van de cyclus (autosector) en anderzijds aan de stijging van de euro ten opzichte van de dollar, wat een deel van de winst deed wegslinken van bedrijven die het meeste zijn blootgesteld aan het buitenland. Wat de fusies en overnames betreft, was er de overname van het Deense Maersk Oil & Gas door Total. In deze context werd de positie in TF1 verkocht uit onze aandelenportefeuille. Wat krediet betreft, was de primaire markt zeer kalm in augustus. Wij hebben deelgenomen aan de uitgifte AllFund 4,125% 2024. Wij hebben onze posities in CMC di Ravenna, Matterhorn en Leaseplan teruggeschroefd. Tot slot hebben wij onze positie in Vallourec 2024 versterkt. Wat de financials betreft, was het resultatenseizoen bevredigend. In dit segment hebben wij dan ook geen veranderingen doorgevoerd. De dekking die we in juli hebben ingevoerd om de blootstelling van de portefeuille aan het renterisico te verminderen werd aangehouden. Daardoor was de totale gevoeligheid van de portefeuille beperkt tot 1,4.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

4,82 %

4,82 %

1 jaar

6,86 %

6,86 %

Sinds oprichting

12,73 %

7,55 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

4,82 %

6,86 %

12,73 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

6,86 %

7,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*3,79 %-2,38 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,59 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,79 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -3,59 %
Maximale maandelijkse winst 7,79 %
Maximale drawdown -2,38 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/01/2016
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1276000152
Nettovermogen (fonds)
183 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.