Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
111,92 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
111,92 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
111,92 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 30/06/2017

De Europese aandelenmarkten noteerden tijdens de maand juni een negatieve koersontwikkeling, gekenmerkt door een grotere volatiliteit. De factoren die tot onzekerheid leidden lagen voor het eerst weer buiten de eurozone: de terugval van de olieprijzen, de duidelijke daling van de technologieaandelen in de Verenigde Staten en het verlies van de absolute meerderheid van Theresa May in de Britse parlementsverkiezingen. De aandelenmarkten blijven echter vooral gevoelig voor de rentebewegingen. Terwijl de cyclus van een terugschroeving van het stimulerende monetaire beleid en een stijging van de rentevoeten in de Verenigde Staten goed en wel is ingezet, blijft het koffiedik kijken wat de evolutie van het monetaire beleid in de eurozone betreft. De ECB heeft dan wel haar groeiscenario opwaarts herzien, anderzijds heeft ze de inflatievooruitzichten verlaagd. Alleen al de toespeling op een mogelijke “tapering” (vermindering van de obligatie-aankopen) door Mario Draghi, die de volgende dag al meteen werd genuanceerd door de ECB, en de hoger dan verwachte inflatie in Duitsland volstonden om de Europese rentevoeten aan het einde van de maand te doen stijgen en de euro naar zijn hoogste niveau ten opzichte van de dollar in een jaar tijd te stuwen. Tegen deze onzekere monetaire achtergrond lijkt de fase van economisch herstel in de eurozone wel degelijk ingezet. De indicatoren blijven alleszins goed georiënteerd (vooral in Frankrijk, waar het ondernemingsklimaat weer is opgeklommen naar het niveau van november 2011). Ten slotte blijft de risicopremie van de banksector dalen dankzij de afname van de regelgevingsrisico's, het vooruitzicht op een stijging van de rentevoeten en de redding van de Banco Popular in Spanje, en van de Italiaanse banken Veneto en Vicenza, die op de rand van het faillissement stonden, door Intesa Sanpaolo. In deze context werd de positie in Eutelsat verkocht uit de aandelenportefeuille. In de kredietportefeuille hebben wij onze blootstelling aan financiële instellingen versterkt en gediversifieerd, met AT1-participaties in KBC, ABN, Erste Bank, UBS en Danske Bank en door in te schrijven op de primaire Tier 2-uitgifte van XL Group. In het hoogrentende segment hebben wij deelgenomen aan de primaire uitgiften Ardagh 2027, UPC 2029, Superior Industries 2025, Italo 2023, Intrum Justitia 2024 en Banijay 2022. Wij hebben de looptijd van onze positie in CEMEX verlengd van 2022 tot 2024. Ten slotte hebben wij onze participatie in Bombardier 2021 uitgebreid.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

4,06 %

4,06 %

1 jaar

7,31 %

7,31 %

Sinds oprichting

11,92 %

7,97 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

4,06 %

7,31 %

11,92 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

7,31 %

7,97 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*3,79 %-2,38 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,59 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,79 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -3,59 %
Maximale maandelijkse winst 7,79 %
Maximale drawdown -2,38 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/01/2016
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1276000152
Nettovermogen (fonds)
170 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.