Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
103,47 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000236–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000236–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
103,47 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
103,47 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/07/2017

Terwijl juni werd gekenmerkt door de stijging van de langetermijnrente in afwachting van een normalisering van het monetair beleid in de eurozone, stond juli in het teken van de stijging van de euro ten opzichte van alle andere valuta's: de onzekerheid over de Amerikaanse regering en de afname van het politieke risico vanwege de versnelling van de groei in de eurozone leidden tot deze verschuiving. Logischerwijs stopte de stijging van de euro de opwaartse herziening van de winst in de eurozone, die evenwel duidelijk hoger ligt in vergelijking met 2016. De opwaartse herzieningen van de activiteit compenseren in dit stadium niet langer de negatieve wisselkoerseffecten. De Europese aandelenmarkt keerde terug naar het niveau van voor de Franse presidentsverkiezingen, wat ons ertoe leidde onze aandelenblootstelling te verhogen van 20 naar 25%. Bestaande posities werden aangevuld, met name Vivendi, KPN, Alstom, Fnac-Darty en Korian-Medica. Er werden nieuwe lijnen geopend: Akzo Nobel, Altran Technologies, Unilever, BAE Systems, British American Tobacco, Bureau Veritas, Capgemini, Deutsche Boerse en Euronext. De participatie in Euler-Hermes werd van de hand gedaan.De kredietmarkt schommelde veel door de interventies van de ECB en de Fed, en wisselde daarbij af tussen grote verbredingen of verstrakkingen van de spreads. Wij hebben deelgenomen aan de primaire uitgifte van Bankia, dat zijn eerste AT1 uitgaf, en aan de primaire uitgiften van CMC Di Ravenna, Infopro Digital en AllFunds in het hoogrentende segment. Tot slot verkochten we enkele posities, zoals Interoute en Thom Europe. Onze lijn in Play werd afgelost. Om de blootstelling van de portefeuille aan het renterisico te verlagen, hanteerden we afdekkingen via de verkoop van futures, teneinde de segmenten die het meest gevoelig zijn voor een stijging van de rente te neutraliseren, in de krediet- en aandelensegmenten. Na de afdekking daalde de totale gevoeligheid van de portefeuille van 2,5 naar 1,5.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

3,47 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

3,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/02/2017
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1276000236
Nettovermogen (fonds)
178 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.