Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
99,55 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1726327858–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1726327858–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
99,55 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
99,55 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 31/05/2018

Aan het begin van het jaar leek de consensus te bestaan dat de eurozone de beste bestemming voor aandelenbeleggers was: solide herstel ondersteund door gunstige financiële omstandigheden, verdwijnen van het politieke risico na de verkiezing van Macron, aantrekkelijke versterking van de euro voor niet-ingezetenen, … De Amerikaanse cyclus, zowel op economisch vlak (gedragen door ondersteunende fiscale maatregelen en onmiddellijk zichtbaar in de winstgroei van Amerikaanse bedrijven) als op monetair vlak (cyclus van verstrakking en afbouw van de balans van de centrale bank), verraste positief: de langetermijnrente steeg en doorbrak de drempel van 3%, en ook de dollar begon weer te stijgen. De opkomende economieën met schulden zijn hier de eerste slachtoffers van: Argentinië, Turkije, Brazilië … De versnelling van de Amerikaanse dynamiek steekt schril af tegen de vertraging van de voorlopende indicatoren in de eurozone. De achteruitgang van de eurozone wordt versterkt door het heropduiken van het politieke risico met betrekking tot het Europees project (politieke crisis in Italië en in mindere mate in Spanje), dat onmiddellijk werd afgestraft door een verbreding van de spreads tussen de periferie en Duitsland, die zich uitbreidde naar de kredietmarkt, met name die van de financiële schuld. Er werd van de verstoring van de kredietmarkt gebruik gemaakt om een deel van de contanten te herbeleggen in effecten met BB-rating, hybride effecten en achtergestelde financiële waarden die het zwaar te verduren hadden. Wat de aandelen betreft, werd er aan het begin van de maand winst genomen op goed gewaardeerde effecten, die vervolgens werd herbelegd in defensievere effecten, structurele groei en de versterking van onze energieblootstelling via ENI aan het einde van de maand. De aandelenblootstelling werd sterk verlaagd (afdekkingen gestart op 23 mei om de maand af te sluiten met een netto blootstelling van 10%). De rente-afdekking werd verhoogd aan het einde van de maand, aangezien het niveau van 0,25% op Duitse staatsobligaties ons bijzonder laag leek.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-0,45 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

-0,45 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
27/12/2017
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1726327858
Nettovermogen (fonds)
346 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,450 %
Toegepaste beheerkosten
0,450 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.