Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
99,73 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1726327858–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1726327858–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
99,73 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
99,73 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar regelmatige inkomsten van 4% per jaar te bieden door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten.

+ -

Commentaar 31/08/2018

Het was een maand van consolidatie voor de markten, waarvan de meest kwetsbare (Argentinië en Turkije) werden getroffen door de verstrakking van het monetaire beleid in de VS en door de terugkeer van het politieke risico in de eurozone via Italië. Zoals al sinds de lente het geval is, zocht de aandelenmarkt toevlucht in groei- en kwaliteitswaarden (luxe, burgerlijke en militaire luchtvaart, technologie) ten koste van cyclische effecten en bedrijven in herstructurering. De vraag van de waardering wordt van ondergeschikt belang: in deze periode van toenemend risico en in deze geavanceerde fase van de cyclus vindt de markt meer bescherming in een bestaand groeimomentum dan in de kans op een verbetering van de resultaten over enkele maanden. Wij zijn begonnen met een herschikking van de portefeuille, die tot nu toe hoofdzakelijk blootgesteld was aan kwaliteits- en groeiwaarden, naar effecten die een betere bescherming zouden moeten bieden, gelet op hun asymmetrische risicoprofiel (redelijke waardering en geloofwaardige vooruitzichten voor een kentering in hun fundamentals op middellange termijn) zoals Atos, Spie en Scor. Ook Nokia is in dat kader versterkt. De netto aandelenblootstelling blijft beperkt tot circa 13%. Op de kredietmarkt was er een stijging van de risicopremies tijdens de maand, veroorzaakt door de macro-economische en politieke risico's (+18 bp voor de spread van de Itraxx Xover). De zogeheten “high beta”-obligaties stonden het sterkst onder druk, vooral bij de achtergestelde financiële effecten in de verzekeringssector. Parallel daaraan is de 10-jarige Duitse rente gedaald tot 0,33%, tegen 0,45% eind juli. De bedrijfsresultaten vielen best mee en de publicaties overtroffen doorgaans de verwachtingen. De primaire markt schoot weer in gang bij de financiële obligaties (Barclays en BNP gaven AT1-obligaties met coupons van 7,75% en 7% uit voor 2,5 miljard en 750 miljoen dollar). Aan het begin van de maand namen wij deel aan de primaire uitgifte Nexans 3 ¾ 2023 (BB), die in goede aarde viel op de markt. Wij handhaven een liquiditeitspositie van zo'n 9/10% om te kunnen profiteren van de kansen die zich in september op de primaire markt zouden moeten aandienen.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
27/12/2017
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1726327858
Nettovermogen (fonds)
451 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,450 %
Toegepaste beheerkosten
0,450 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.