Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
101,38 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1726327932–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1726327932–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
101,38 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
101,38 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar regelmatige inkomsten van 4% per jaar te bieden door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten.

+ -

Commentaar 31/07/2018

In de maand juli keerde de rust terug op het handelsoorlogsfront, vooral tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze wapenstilstand werd gevolgd door een versmalling van de kredietspreads tegen de achtergrond van een lichte rentestijging en door een stijging van de Europese aandelenindexen. De bedrijfsresultaten bevestigen de groei die aan het begin van het jaar werd verwacht, namelijk bijna 10%, zonder echter een duidelijke trend te laten zien. Terwijl het wisselkoerseffect op de huidige niveaus minder nadelig zou moeten zijn in het tweede halfjaar, verbinden de markten een hoge premie aan het risico dat de economische cyclus omslaat, een risico dat wordt versterkt door de aanhoudende onzekerheid die wordt gecreëerd door de destabiliserende uitspraken van de Amerikaanse regering. Hierdoor werden alle bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op een verbetering op middellange termijn, vooral in het kader van herstructureringsplannen, van de hand gedaan ten voordele van publicaties van goede kwaliteit die op korte termijn goed georiënteerd blijven. Onze posities in bedrijven die een goede zichtbaarheid bieden tegen een redelijke prijs werden versterkt (AB Inbev, Unilever, Diageo). Elior werd opgenomen in de portefeuille, aangezien het profiel van dit effect zeer asymmetrisch was geworden na verschillende teleurstellende resultaten. Ahold en Alstom werden verkocht na hun recente koersstijgingen. Ook Altran verdween uit de portefeuille, omdat dit effect niet langer beantwoordt aan de beleggingscriteria. De aandelenafdekking werd aan het einde van de maand via opties uitgebreid in een context van onzekerheid, waarbij de risicopremie van de aandelenmarkten zowel kan stijgen als kan dalen. Hierdoor werden de contanten sinds het begin van de maand in de eerste plaats ingezet om de posities in bedrijfskredieten en schuldpapier van financiële instellingen te versterken, omdat die ons een aantrekkelijkere risico-rendementsverhouding leken te bieden. Wij hebben namelijk deelgenomen aan de primaire uitgiften TDC 7% 2023, Cirsa 6,25% 2023, Radisson 6,875% 2023, SFR 5,875% 2018 en OTE 2,375% 2022. De renteafdekking is behouden om de duration van de portefeuille onder twee jaar te houden.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/07/2018
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1726327932
Nettovermogen (fonds)
453 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,450 %
Toegepaste beheerkosten
0,450 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.