Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
100,26 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1726327932–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU1726327932–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
100,26 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
100,26 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar regelmatige inkomsten van 4% per jaar te bieden door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten.

+ -

Commentaar 31/10/2018

De maand oktober werd gekenmerkt door een aanzienlijke daling van de Europese aandelenmarkten en een opflakkering van de volatiliteit. De toename van de winstwaarschuwingen in het kader van de publicatie van de kwartaalresultaten wijst erop dat de macro-economische risico's beginnen te wegen op de micro-economische wereld. Het risico van de Italiaanse staatsschuld blijft de actualiteit domineren: hoewel de ratingbureaus de Italiaanse overheid nog wat uitstel hebben gegund, is die overheid wel in de clinch gegaan met de Europese Commissie, die haar begroting heeft verworpen. De Italiaanse 10-jarige rente zet haar stijging dan ook voort, nu al tot boven 3%. De monetaire voorwaarden worden krapper aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, terwijl er twijfel ontstaat over de trend van de wereldwijde groei en over de impact van de handelsoorlogen: allemaal elementen die stilaan een weerslag beginnen te hebben op het niveau van de bedrijven. De publicaties van de kwartaalresultaten gingen gepaard met heel wat winstwaarschuwingen, die zwaar werden afgestraft, waarbij ook sommige goed gewaardeerde groeiaandelen niet werden gespaard. De terugkeer van de risicoaversie veroorzaakt een duidelijke verschuiving naar meer defensieve sectoren, die bijdraagt aan de relatief goede weerstand van het fonds Income Europe, net als de optieafdekkingen. Door de relatief beperkte verbreding van de kredietspreads in het licht van de daling op de aandelenmarkten en de toename van de volatiliteit hebben wij ons kredietsegment teruggeschroefd om de nettoblootstelling van het aandelensegment op te trekken naar 25% aan het einde van de maand. De belangrijkste aandelentransacties bestonden uit een verlaging van de sector van de geïntegreerde aardoliebedrijven (minder defensief in de huidige context), en een versterking van de meer defensieve sectoren (farma, basisconsumptie, telecom, nutsbedrijven) en van de blootstelling aan Zwitserland. Bij het hoogrentende krediet hebben wij deelgenomen aan de primaire uitgiften Getlink 2023, Akzo Specialty Chemicals 2026 en Rossini 2025 (farma). Wij hebben de optiebeschermingen op aandelen doorgerold, gelet op de positieve rol die zij hebben gespeeld bij de aanzienlijke correctie in Europa. Wij konden onze beschermingsdrempels verlagen, de looptijd van onze Eurostoxx-afdekking verlengen naar maart 2019 dankzij de daling van de indices, en meteen ook een deel van de optiepremies realiseren.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
31/12/2013
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/07/2018
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1726327932
Nettovermogen (fonds)
433 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,450 %
Toegepaste beheerkosten
0,450 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.