Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Infrastructures Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
188,24 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361181–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361181–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
188,24 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
188,24 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is het nettovermogen in de loop van de aanbevolen beleggingsperiode te verhogen door aandelen te selecteren die zijn genoteerd op de internationale beurzen, in het bijzonder in de infrastructuursector.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Na een euforische maand januari incasseerden de internationale aandelenmarkten in februari een algemene correctie (-2,7% in euro en -4,4% in USD voor de MSCI ACWI). De stijging van de lange rente in de VS (+16 bp voor 10-jarige obligaties) en de waardestijging van de dollar zetten de markten zwaar onder druk, ondanks de aanhoudend goede cijfers van de wereldeconomie: de ISM van de maaksector in de VS en de PMI's in China en Europa zijn in de maand februari op een hoog peil gebleven, wat de groei van de activiteit weerspiegelt. De regering-Trump heeft eindelijk haar infrastructuurplan bekendgemaakt. Het gaat om $ 1500 miljard op 10 jaar, waarvan $ 200 miljard aan federale uitgaven en de rest ten laste van de staten en de plaatselijke overheden. Ook de privésector zou een duit in het zakje moeten doen, via privatiseringen. Het plan wil ook bij de belastingbetalers aankloppen, door middel van diverse mechanismen zoals een hoger gebruik van tolwegen en accijnzen op brandstof… Dit plan wordt binnenkort besproken in het Congres op basis van een wetsvoorstel op de infrastructuren. Er worden geen economische gevolgen verwacht vóór 2019. De context van renteverhoging blijft wegen op het infrastructuurthema, en het fonds noteerde dan ook een rendement van -5,3% in februari, wat het rendement sinds het begin van het jaar op -6,6% brengt, tegen -0,6% voor de benchmark (MSCI ACWI). Het fonds deed het beter dan de index FTSE Core Infrastructure (-7,1% in euro ytd). De beste bijdragen aan het rendement waren deze maand afkomstig van Orsted en Airport of Thailand, terwijl Eiffage, Vinci en Granite Construction de hekkensluiters waren. Wij hebben participaties genomen in Aéroports de Paris, dat deels of volledig zou moeten worden geprivatiseerd tegen eind 2018 of begin 2019, Cheniere Energy, dat zou moeten profiteren van de ontwikkeling van het LNG, en Spie (energiediensten), waarvan de waardering (9% FCF yield) een aantrekkelijk instappunt vormt. Wij verkochten de snelwegoperator CCR, die beschuldigd wordt van corruptie. Vinci en Eiffage hebben uitstekende resultaten gepubliceerd, met veelbelovende vooruitzichten voor 2018, zowel voor de Contracting als voor de Concessions. De recente daling van hun koersen biedt een aantrekkelijk instappunt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-7,68 %

-1,55 %

-7,68 %

-1,55 %

1 jaar

-3,49 %

-3,47 %

3 jaar

-9,36 %

-3,22 %

5 jaar

16,94 %

3,18 %

Sinds oprichting

88,24 %

7,21 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-7,68 %

-1,55 %

-3,49 %

-9,36 %

16,94 %

88,24 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-3,47 %

-3,22 %

3,18 %

7,21 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*8,79 %-9,78 %
3 jaar*8,79 %-22,73 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting15,51 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-12,91 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,79 % 8,79 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -12,91 %
Maximale maandelijkse winst 15,51 %
Maximale drawdown -9,78 % -22,73 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/02/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160361181
Nettovermogen (fonds)
38 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.