Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Infrasphere Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
192,22 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361934–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361934–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
192,22 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
192,22 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is het nettovermogen in de loop van de aanbevolen beleggingsperiode te verhogen door aandelen te selecteren die zijn genoteerd op de internationale beurzen, in het bijzonder in de infrastructuursector.

+ -

Commentaar 30/11/2017

De internationale aandelenmarkten (MSCI ACWI) zijn in november gestegen (+1,8% in USD), maar door de stijging van de euro tijdens de periode behaalden wereldwijde aandelen uiteindelijk een negatief rendement (-0,3% in EUR). Een jaar na de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de Amerikaanse 10-jaarsrente nog steeds ongewijzigd (2,4%), terwijl de dollar sinds november 2016 fors is gedaald (ondanks 3 renteverhogingen van de Fed). Dat weerspiegelt de moeilijkheden van de regering-Trump om de beloofde hervormingen waar te maken. Niettemin zijn de markten nog steeds opgetogen over de vooruitgang op het gebied van de belastinghervorming, al is er nog geen infrastructuurplan aangekondigd. Dat lijkt te zijn uitgesteld tot de tweede helft van de ambtstermijn. In Europa is de langetermijnrente gedaald tot het laagste niveau van de laatste twee maanden, omdat beleggers bezorgd zijn over de geringe inflatie. Die bezorgdheid wordt ook gedeeld door de leden van de Fed, zoals bleek uit de notulen van de laatste FOMC-vergadering. In deze context boekte het fonds een rendement van +0,1%. Daardoor bedraagt de winst sinds het begin van het jaar +8,4%. De grootste bijdragen aan het rendement werden geleverd door: Rubis, dat in het 3e kwartaal een stijging van de geconsolideerde omzet van 36% publiceerde, en CSX Corp, waarvan CEO Hunter Harrison heeft laten verstaan dat hij 'iets langer zou aanblijven' om zijn opvolging zo goed mogelijk te regelen. De slechtste bijdrage aan het rendement werd geleverd door Guandong Investment, dat tijdens de maand 9% verloor na de beslissing van de regering van Hongkong om het tarief van de concessie voor waterdistributie met slechts 0,3% te verhogen voor de periode 2018-20 (in vergelijking met +6% per jaar voor de periode 2015-17). We hebben onze blootstelling aan de opkomende markten versterkt en de Indiase onderneming Indraprastha Gas in de portefeuille opgenomen. Indraprastha Gas is een aardgasdistributiebedrijf dat in Delhi een monopolie heeft. Om de vervuiling tegen te gaan, wil de Indiase regering het aandeel van aardgas in de Indiase energiemix tegen 2025 verdriedubbelen. In Delhi moet het openbaar vervoer gebruikmaken van gecomprimeerd aardgas (CNG). Het bedrijf wil ook uitbreiden naar nieuwe steden, wat de groei van de volumes sterk zou moeten stimuleren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,95 %

8,95 %

1 jaar

10,31 %

10,25 %

3 jaar

15,08 %

4,79 %

5 jaar

45,48 %

7,78 %

Sinds oprichting

92,22 %

8,67 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

8,95 %

10,31 %

15,08 %

45,48 %

92,22 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

10,25 %

4,79 %

7,78 %

8,67 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*7,04 %-5,46 %
3 jaar*8,56 %-22,66 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,61 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-12,85 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,04 % 8,56 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -12,85 %
Maximale maandelijkse winst 12,61 %
Maximale drawdown -5,46 % -22,66 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/02/2010
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160361934
Nettovermogen (fonds)
43 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.