Mobile Logo

EdR Fund Infrasphere Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
178,07 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160362239–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160362239–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
178,07 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
178,07 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is het nettovermogen in de loop van de aanbevolen beleggingsperiode te verhogen door aandelen te selecteren die zijn genoteerd op de internationale beurzen, in het bijzonder in de infrastructuursector.

+ -

Commentaar 31/08/2017

De internationale aandelenmarkten (MSCI ACWI) zijn in augustus stabiel gebleven (+0,2% in USD) in een context van geopolitieke spanningen tussen de VS en Noord-Korea. De daling van de dollar ten opzichte van de euro heeft er alweer voor gezorgd dat de index op negatief terrein belandde (-0,4% in EUR). Op macro-economisch vlak heeft de opwaartse herziening van de Amerikaanse groei in het tweede kwartaal tot +3% op jaarbasis een geruststellend signaal gegeven over de veerkracht van de economische cyclus. In China is de PMI voor de maakindustrie in augustus gestegen (officiële cijfers van 51,7 tegenover 51,4 in juli). De dynamiek van de wereldwijde economie blijft dus goed. De langetermijnrente is in de VS fors gedaald, onder andere onder invloed van de notulen van het FOMC waaruit bleek dat bepaalde leden van de Fed zich zorgen maakten over de geringe inflatie, wat de normalisering van het monetaire beleid verhindertv. Ook Jackson Hole heeft geen duidelijkheid gebracht over het traject dat Yellen en Draghi voor hun respectieve monetaire beleid zouden willen volgen. De context blijft gunstig voor durationactiva zoals infrastructuurbedrijven. Het fonds behaalt een rendement van +0,7%, een betere prestatie dan de algemene index (MSCI ACWI). Dat brengt het rendement sinds het begin van het jaar op +3,9%.De slechtste bijdrage aan het rendement werd tijdens de maand geleverd door de Noord-Amerikaanse midstream, die lijdt onder het negatieve sentiment dat sinds het begin van het jaar in de energiesector heerst, meer specifiek in verband met de volatiliteit van de aardolieprijs. Granite Construction, Eiffage en Dong Energy leverden de grootste bijdrage aan het rendement. Granite wist een militair infrastructuurproject in de wacht te slepen voor 165 miljoen USD. Eiffage publiceerde voor alle activiteiten halfjaarresultaten boven de verwachtingen. Het bedrijfsresultaat steeg met +7,4% en het nettoresultaat met +30,8% dankzij een verbetering van de financiële kosten. De vooruitzichten zijn verbeterd en bevestigen de herleving van de openbare werken in Frankrijk. Ook Dong Energy publiceerde in het tweede kwartaal goede resultaten, met name dankzij de goede prestaties van offshore windmolens. Ook heeft het zijn vooruitzichten voor 2017 naar boven bijgesteld na de verkoop van een participatie (farmdown) in het windmolenpark van Race Bank.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,34 %

5,34 %

1 jaar

6,83 %

6,83 %

3 jaar

7,29 %

2,37 %

5 jaar

40,76 %

7,07 %

Sinds oprichting

78,07 %

6,59 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

5,34 %

6,83 %

7,29 %

40,76 %

78,07 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

6,83 %

2,37 %

7,07 %

6,59 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*8,60 %-7,07 %
3 jaar*8,30 %-21,78 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting15,75 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,53 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,60 % 8,30 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -21,53 %
Maximale maandelijkse winst 15,75 %
Maximale drawdown -7,07 % -21,78 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/09/2008
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160362239
Nettovermogen (fonds)
49 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.