Mobile Logo

EdR Fund Infrasphere Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
179,47 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160362239–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160362239–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
179,47 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
179,47 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is het nettovermogen in de loop van de aanbevolen beleggingsperiode te verhogen door aandelen te selecteren die zijn genoteerd op de internationale beurzen, in het bijzonder in de infrastructuursector.

+ -

Commentaar 31/05/2017

De overwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen werd uitstekend onthaald door de internationale aandelenmarkten, die in mei een stijging van 1,9% in USD (MSCI ACWI) lieten optekenen, ofschoon dat resultaat door de stijging van de euro over de periode uitkwam op -1,2% in EUR. Het positieve momentum houdt aan, mede dankzij macro-economische indicatoren die bevestigen dat de wereldwijde activiteit, en vooral die in Europa, goed standhoudt: De PMI's voor de industrie in de eurozone bevinden zich in mei op hun hoogste niveau sinds 2011. In de VS boekt de ISM voor de industrie een lichte vooruitgang, terwijl de PMI-indicatoren in China de verwachtingen niet weten in te lossen (Caixin). Tijdens de OPEC-vergadering van mei werd besloten de productiebeperkingen die vorig jaar in november waren aangekondigd, tot maart 2018 te verlengen. De notulen van de Fed bevestigden logischerwijs een nieuwe renteverhoging die de markt overigens al in juni verwacht. Wel blijven de leden van de Fed voorzichtig en zeggen ze toe de rente niet verder te verhogen als de vertraging van het begin van dit jaar niet van voorbijgaande aard blijkt te zijn. De langetermijnrente is tijdens de maand zowel in Europa als in de VS gedaald, wat alweer gunstig was voor het infrastructuurthema. Het fonds behaalde met een stijging van 0,6% een beter resultaat dan de algemene indices. Sinds het begin van het jaar bedraagt het rendement 5,2%, in vergelijking met 3,2% voor de MSCI ACWI. Natuurlijk hebben Europese bedrijven zoals Enel, Dong Energy, Rubis en Italgas een mooie bijdrage geleverd aan het rendement. Dong kondigde aan dat het zijn olie- en gasactiviteiten zou verkopen, waardoor het bedrijf vrijwel alleen offshore windturbines overhoudt. Italgas heeft zijn strategisch plan voor 2017-23 gepubliceerd. Volgens dat plan groeit de gereguleerde basis met 4,5% per jaar en het dividend met 4% per jaar tot 2019. We hebben tijdens de maand onze blootstelling aan aandelen uit de bouwsector in de VS teruggeschroefd ten voordele van Eversource, na de polemiek over de vermeende banden tussen president Trump en Rusland. Ook in Brazilië is president Temer in zwaar weer terechtgekomen na aantijgingen van corruptie. Daardoor liet zowel de markt als de munt, de real, een forse correctie optekenen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een positie te nemen in snelwegexploitant CCR, dat zou moeten profiteren van een toename in het verkeer.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/06/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,17 %

6,17 %

1 jaar

11,21 %

11,15 %

3 jaar

13,52 %

4,31 %

5 jaar

50,17 %

8,47 %

Sinds oprichting

79,47 %

6,86 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

6,17 %

11,21 %

13,52 %

50,17 %

79,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

11,15 %

4,31 %

8,47 %

6,86 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*9,20 %-7,07 %
3 jaar*8,70 %-21,78 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,56 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-25,19 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,20 % 8,70 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -25,19 %
Maximale maandelijkse winst 0,56 %
Maximale drawdown -7,07 % -21,78 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/09/2008
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160362239
Nettovermogen (fonds)
49 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.