Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Infrastructures Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
137,28 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160360886–
Emmanuel PAINCHAULT
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
137,28 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
137,28 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar zijn nettovermogen te verhogen door aandelen te selecteren die op de internationale aandelenmarkten worden genoteerd, vooral in de infrastructuursector, over de aanbevolen minimale beleggingstermijn

+ -

Commentaar 30/06/2018

De internationale aandelenmarkten daalden slechts 0,8% in juni (in EUR) in een context van hoge volatiliteit wegens de oplopende handelsspanningen. De euro bleef in juni stabiel ten opzichte van de dollar. Hoewel de maand goed begon met een beheerste verklaring van de centrale banken die de beleggers zichtbaarheid verschafte, was het nog maar eens Donald Trump die olie op het vuur gooide door nieuwe importheffingen in te voeren en nog hogere heffingen niet uitsluit mocht China tegenmaatregelen treffen. Ondanks het zorgelijke klimaat, weerspiegelden de gepubliceerde macro-economische gegevens geen algemene vertraging van de economie. Wat de centrale banken betreft, zette het verschil in positionering in de cyclus de Fed ertoe aan door te gaan met de verhoging van de rente op korte termijn, terwijl de ECB de rente ten vroegste zal verhogen in de herfst van 2019. De langetermijnrente bleef onveranderd op 1 voortschrijdende maand in de VS, wat zich uitte in een vervlakking van de rentecurve. In juni behaalde het fonds een rendement van -1,2%, een minder goed resultaat dan de aandelenmarkten. Het fonds werd afgestraft voor zijn onderblootstelling aan Amerikaanse aandelen en zijn overblootstelling aan aandelen uit Europa en opkomende markten. De grootste bijdragen aan het rendement werden geleverd door Aéroports de Paris en GAP, de slechtste door Rubi en Airports of Thailand. De Franse overheid heeft Aéroports de Paris overigens groen licht gegeven voor zij privatisering (Pacte-wet). GAP profiteerde van de wijziging van het discours van Lopes Obrador, de nieuwe president van Mexico, die de infrastructuuruitgaven zou willen verhogen en het overheidstekort zou willen verlagen. Daarnaast publiceerde GAP ook verkeerscijfers die in mei +13% hoger lagen op jaarbasis. Rubis verloor 10% tijdens de maand na de neerwaartse herziening van een makelaar. Wij hebben onze positie in Orsted versterkt, dat begonnen is met de verkoop van zijn elektriciteitsdistributieactiviteiten in Denemarken, die worden gewaardeerd op $ 3,5 miljard.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (04/12/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-6,73 %

1,91 %

3,84 %

Sinds oprichting

37,28 %

2,94 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

37,28 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-6,73 %

1,91 %

3,84 %

2,94 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*11,14 %-12,12 %
3 jaar*7,67 %-14,23 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting10,16 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,59 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,14 % 7,67 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -21,59 %
Maximale maandelijkse winst 10,16 %
Maximale drawdown -12,12 % -14,23 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/12/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160360886
Nettovermogen (fonds)
28 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.