Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Infrastructures Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
179,77 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361934–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361934–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
179,77 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
179,77 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is het nettovermogen in de loop van de aanbevolen beleggingsperiode te verhogen door aandelen te selecteren die zijn genoteerd op de internationale beurzen, in het bijzonder in de infrastructuursector.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De internationale aandelenmarkten (MSCI ACWI) hebben 2018 prima ingezet, met een rendement van 1,8% in euro in januari. Alle grote markten noteerden een stijging: de opkomende markten, de VS, Europa en Japan, dankzij de gunstige economische (het IMF heeft zijn verwachting voor de wereldwijde groei opgetrokken van +2,2% naar +3,9% voor 2018 en 2019) en winstvooruitzichten. De dollar (DXY-index) verloor meer dan 3% in januari. Die daling werd aangescherpt door de verklaringen van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin over de zwakte van de greenback, die op 1,25 voor een euro staat. De lange rente in de VS sloot de maand af op 2,7%, een stijging van 30 basispunten sinds het begin van het jaar. Voor haar laatste bericht verwacht Janet Yellen een toename van de inflatie in 2018, die zich op middellange termijn zou moeten stabiliseren rond het streefcijfer van 2%. Er was zelfs sprake van mogelijke verdere renteverhogingen. De Europese rentevoeten hebben een zelfde dynamiek vertoond als gevolg van de minder soepele verklaringen van de ECB en de verwachting dat er wellicht nog dit jaar een einde wordt gemaakt aan de QE. Deze context van algemene rentestijging is negatief (toch wat het sentiment betreft) voor het thema van de infrastructuur. Het fonds noteerde een rendement van -1,4% in januari, waarmee het aanzienlijk beter presteerde dan de FTSE Core infrastructure (-3,7% in euro), maar achterbleef bij de algemene index. Deze outperformance tegenover de thematische index is te danken aan onze inspanningen om de portefeuille minder gevoelig te maken voor het renterisico. De beste bijdragen aan het rendement waren deze maand afkomstig van Eiffage, Orsted en Guandong Investment. Eiffage blijft de vruchten plukken van een gunstige context: het won de superprijs van 1,7 miljard euro voor de bouw van het eerste stuk van metrolijn 16 in het kader van Grand Paris, en in februari zou de snelwegtol in Frankrijk kunnen worden opgetrokken. Na een verhoging van zijn prognose eerder in de maand publiceerde Orsted uiteindelijk uitstekende cijfers voor het vierde kwartaal, een solide balans (negatieve netto schuld) en veelbelovende vooruitzichten, met een afname van de kapitaaluitgaven. Wij hebben ook een nieuwe participatie genomen in het Indiase Adani Ports, dat zou moeten profiteren van een verbetering van de handelsuitwisselingen tussen India en de rest van de wereld.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-6,02 %

-6,02 %

1 jaar

-1,21 %

-1,21 %

3 jaar

-2,17 %

-0,73 %

5 jaar

33,02 %

5,87 %

Sinds oprichting

79,77 %

7,55 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-6,02 %

-1,21 %

-2,17 %

33,02 %

79,77 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-1,21 %

-0,73 %

5,87 %

7,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*7,17 %-5,46 %
3 jaar*8,39 %-22,66 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,36 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-12,85 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,17 % 8,39 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -12,85 %
Maximale maandelijkse winst 7,36 %
Maximale drawdown -5,46 % -22,66 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/02/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160361934
Nettovermogen (fonds)
40 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.