Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Investment Grade Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
97,93 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014456–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014456–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
97,93 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
97,93 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. In het bijzonder streeft het Compartiment naar een hoger rendement dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index.

+ -

Commentaar 30/11/2018

In november was de risicoaversie nog steeds hoog, aangezien de beleggers gefocust waren op politieke kwesties, de teleurstellende wereldwijde groeicijfers en de olieprijzen. De voorlopige PMI-indicatoren in de eurozone waren minder goed dan verwacht en ook het einde van het aankoopprogramma van de ECB woog op het marktsentiment.In deze context daalden de kredietmarkten en verbreedden de kredietspreads, maar de Duitse staatsobligatierente deed het goed. De rente op Amerikaans schatkistpapier op 10 jaar daalde tot bijna 3%, geholpen door de milde verklaringen van de Fed.In het segment van de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit zette de aanzienlijke verbreding van de spreads zich deze maand voort: zowel in de VS als in Europa stegen de spreads met 20 basispunten. In deze risicoaverse context bleven de BBB-uitgiften achter bij de A-uitgiften. Kapitaalgoederen en energie zetten deze maand de slechtste resultaten neer. Gelet op de marktvolatiliteit, waren er weinig uitgiften van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit tijdens de maand.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/03/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp HCHF
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080014456
Nettovermogen (fonds)
232 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.