Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Investment Grade Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
93,62 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014886–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014886–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
93,62 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
93,62 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. In het bijzonder streeft het Compartiment naar een hoger rendement dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De centrale banken zetten de afbouw van hun ultrasoepele beleid geleidelijk voort. In de VS is een renteverhoging in september duidelijk aangekondigd door de Fed en een tweede verhoging in december is al gedeeltelijk ingecalculeerd door de beleggers, zeker nu de in augustus gepubliceerde economische indicatoren zo goed zijn gebleken. Zo is het Amerikaanse bbp gegroeid met 4,2% op jaarbasis. Het gerucht deed de ronde dat de Bank of Japan begin augustus op het punt stond een minder expansiegericht beleid aan te geven, maar de aanhoudend lage inflatie lijkt voorzitter Kuroda op andere gedachten te hebben gebracht. Hoewel het nieuws niet bevestigd is, versterkte het wel het agressieve beleggerssentiment nadat de BoJ in juli een meer flexibel streefcijfer naar voren had geschoven voor de rente van de 10-jarige staatsobligatie, waardoor die +0,2% steeg. Bij de Europese Centrale Bank viel in augustus geen specifiek nieuws te rapen en de beleggers keken vooral uit naar de vergadering van september. De ECB zal haar programma voor activa-aankopen vanaf september halveren (van EUR 30 miljard naar 15 miljard per maand).Na een aanzienlijke versmalling in juli zijn de wereldwijde spreads van de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in augustus weer wat breder geworden vanwege de opnieuw aan de oppervlakte gekomen geopolitieke factoren (handelsspanningen tussen de VS en China, begrotingsonderhandelingen in Italië, en vooral de valutacrisis in Turkije en Argentinië). Deze verbreding kwam er ondanks de solide kwartaalresultaten van de bedrijven en de relatieve rust op de primaire markt. De Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit boekten echter wel een positief rendement dankzij de daling van de referentierentevoeten. De Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit deden het daarbij tijdens de periode aanzienlijk beter dan hun Europese tegenhangers.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,79 %

-1,84 %

0,03 %

1,52 %

Sinds oprichting

-0,63 %

6,61 %

-0,15 %

1,55 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-CHF)

Benchmark

-0,63 %

6,61 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-CHF)

Benchmark

-2,79 %

-1,84 %

0,03 %

1,52 %

-0,15 %

1,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmark
1 jaar*1,47 %1,33 %0,77 %0,86 %-1,57 %-0,44 %
3 jaar*2,31 %2,10 %0,64 %0,96 %-2,62 %1,13 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmark
1 jaar*-3,93 %-0,02 %0,95 %
3 jaar*-3,93 %-0,15 %1,06 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,35 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,80 %
Deelnemingsrecht B-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,47 % 2,31 % 1,33 % 2,10 %
Tracking Error 0,77 % 0,64 %
Sharpe-ratio -0,44 % 1,13 %
Alpha -0,02 % -0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,86 % 0,96 %
Informatieratio -1,57 % -2,62 %
Maximaal maandelijks verlies -1,80 %
Maximale maandelijkse winst 1,35 %
Maximale drawdown -3,93 % -3,93 %
Beta 0,95 % 1,06 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp HCHF
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080014886
Nettovermogen (fonds)
251 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.