Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Investment Grade Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
96,47 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014886–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014886–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
96,47 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
96,47 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds EUR IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De eerste maand van 2018 werd positief ingezet door de aandelenmarkten en, zij het in iets mindere mate, de bedrijfsobligatiemarkten. Aan het einde van de maand was de Main-index (EUR IG) versmald naar 43 basispunten en was de US IG CDX-index met 2 basispunten versmald naar 47 basispunten. De spreaddalingen waren echter niet voldoende om de verkoopgolf in overheidsobligaties te compenseren. Daardoor belandden de totaalrendementen in negatief terrein, met een verlies van -0,30% tot -0,60% voor IG-obligaties, afhankelijk van de markt. De Amerikaanse staatsrente op 5 en 10 jaar steeg met 30 basispunten. De rente op 5-jarige Bunds is sinds het begin van het jaar met bijna 30 basispunten gestegen, en die op 10-jarige Bunds met zo'n 25 basispunten. Na opnieuw een maand van sterke economische cijfers begint de markt zich zorgen te maken over de inflatie. De verklaring na de vergadering van de Fed aan het einde van de maand werd door de markt als matig agressief beschouwd. De bedrijfsobligatiemarkten blijven relatief immuun voor de ontwikkelingen op de staatsobligatiemarkten. De bedrijfsspreads van beleggingskwaliteit bevinden zich nu op hun laagste niveaus in 3 jaar. Twee factoren waren zeer belangrijk voor de aanhoudende spreadversmalling op de Europese markten. In januari werden er minder bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit uitgegeven dan verwacht en de aankoop van bedrijfsobligaties door de ECB ging verder in hetzelfde tempo als vorig jaar, ondanks de afbouw van het programma voor kwantitatieve versoepeling.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,20 %

-1,33 %

-1,20 %

-1,33 %

1 jaar

0,14 %

0,72 %

0,14 %

0,71 %

3 jaar

-0,94 %

4,10 %

-0,31 %

1,35 %

Sinds oprichting

1,36 %

7,75 %

0,38 %

2,10 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-CHF)

Benchmark

-1,20 %

-1,33 %

0,14 %

0,72 %

-0,94 %

4,10 %

1,36 %

7,75 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-CHF)

Benchmark

0,14 %

0,71 %

-0,31 %

1,35 %

0,38 %

2,10 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmark
1 jaar*1,66 %1,75 %0,71 %0,91 %-0,92 %1,53 %
3 jaar*2,59 %2,36 %0,58 %0,98 %-2,96 %0,99 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht B-CHFBenchmark
1 jaar*-1,26 %-0,01 %0,87 %
3 jaar*-4,82 %-0,15 %1,07 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,35 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,80 %
Deelnemingsrecht B-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,66 % 2,59 % 1,75 % 2,36 %
Tracking Error 0,71 % 0,58 %
Sharpe-ratio 1,53 % 0,99 %
Alpha -0,01 % -0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 % 0,98 %
Informatieratio -0,92 % -2,96 %
Maximaal maandelijks verlies -1,80 %
Maximale maandelijkse winst 1,35 %
Maximale drawdown -1,26 % -4,82 %
Beta 0,87 % 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BoA Merrill Lynch 1-15Yr Global Corp HCHF contre $
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080014886
Nettovermogen (fonds)
152 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.