Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Investment Grade Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
99,26 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1781815482–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1781815482–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
99,26 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
99,26 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in schuldbewijzen die worden verhandeld op gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. In het bijzonder streeft het Compartiment naar een hoger rendement dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/07/2018

In juli versmalden de kredietspreads aanzienlijk door de lagere activiteit op de primaire uitgiftemarkt en de terugkeer van de risicobereidheid bij de beleggers. In deze context presteerden de effecten met hoge bèta bovengemiddeld en in het universum van beleggingskwaliteit boekten de BBB's de beste resultaten. Op sectoraal vlak voerden technologie, communicatie en basisgoederen de boventoon, terwijl cyclische activiteiten over het algemeen achterbleven door de handelsspanningen tussen de VS en de rest van de wereld.Deze goede resultaten werden afgeremd door de stijging van de staatsrentevoeten: de Duitse rente op 10 jaar sloot de maand af op 0,44% (0,3% op 30 juni) en zijn Amerikaanse tegenhanger eindigde op 2,96% (vs. 2,86%). De toon na afloop van de vergadering van de ECB was mild stimulerend. De Bank of Japan zond gemengde signalen uit. Enerzijds verlaagde de Japanse centrale bank de inflatievooruitzichten en herbevestigde ze haar belofte een zeer stimulerende monetaire koers aan te houden, maar anderzijds liet ze meer bewegingsvrijheid toe voor de rente op 10 jaar (van +0,2% tot -0,2% rond het streefcijfer van 0%), waarna Japanse staatsobligaties in de uitverkoop gingen. Ondanks kritische tweets vanuit het Witte Huis is de Fed op weg om verdere renteverhogingen door te voeren gezien de sterkte van de Amerikaanse economie. Het bbp van de VS groeide met 4,1% op kwartaalbasis, een hoog cijfer ondanks het feit dat het iets onder de verwachtingen bleef. Niettemin boekten zowel de Amerikaanse als de Europese indexen van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit hun beste maand van het jaar.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/04/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp HEUR
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1781815482
Nettovermogen (fonds)
240 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.