Mobile Logo

EdR Fund Premiumsphere Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
138,13 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942217–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942217–
Nan ZHANG
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
138,13 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
138,13 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI AC World index via blootstelling aan de internationale aandelenmarkten en de zorgvuldige selectie van aandelen, vooral in de sector van de luxegoederen of van bedrijven met een sterk internationaal merkimago.

+ -

Commentaar 31/10/2017

Het fonds Premiumsphere blijft uitstekend presteren dankzij solide fundamentals, die worden ondersteund door een krachtige opleving op het Chinese vasteland en een herstel van de volgroeide consumentenmarkten. De groeivooruitzichten voor de wereldwijde markt van luxegoederen zijn opwaarts herzien naar een CAGR van 4-5% tot 2020. In deze gunstige omstandigheden publiceerden de sectorreuzen LVMH en Kering indrukwekkende kwartaalresultaten: een dubbelcijferige groei voor LMVH in alle segmenten, behalve in wijn en sterkedrank door aanbodbeperkingen, en een organische groei van +28% voor Kering, met een stijging van Gucci met 49% op vergelijkbare basis. De rijzende ster Moncler blijft schitteren met een omzetstijging van 16% in de eerste 9 maanden, verder versterkt door de heropening van het vlaggenschip Via Montenapoleone in Milaan. Wij hebben SMCP, de eigenaar van Sandro, Maje en Claudie Pierlot, in de portefeuille opgenomen vanwege zijn aantrekkelijke aanbod, terwijl wij Brunello Cucinelli hebben verkocht omdat het aandeel duur is geworden. Onze positie in L'Occitane is vergroot na de koerscorrectie van het aandeel, terwijl de doelstellingen op lange termijn intact blijven. De Duitse autobouwers in het premiumsegment presteerden opnieuw sterk op de beurs omdat de daling van de restwaarde van dieselwagens minder uitgesproken is dan sommigen hadden verwacht en omdat de marges groter zijn voor benzinemotoren. Bovendien bewezen Daimler én Volkswagen hun vermogen om voldoende cash te genereren ondanks de grotere investeringen in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Polaris, een belangrijke producent van offroadvoertuigen in Noord-Amerika, kon na 2 jaar van herstructureringen de negatieve omzettrend ombuigen in marktaandeelwinst. Wij hebben winst genomen toen het aandeel +15% was gestegen. Detailhandelaars in de VS ondergaan een massale structurele verschuiving nu de sociale media het nieuwe favoriete kanaal aan het worden zijn. Terwijl consumenten vroeger inspiratie zochten in reclame in tijdschriften, reclameborden en tv-commercials, ontdekken ze nu producten, merken en trends via gepersonaliseerde, aantrekkelijke en doorlopend bijgewerkte kanalen zoals Instagram. Merken zoals Nike die zich hieraan kunnen aanpassen en de consumenten direct bereiken zullen sterk profiteren in het nieuwe digitale tijdperk. Macy's blijft echter het onderwerp van een stroom negatief nieuws in de vakpers alhoewel de e-commerce meer dan 20% van de totale verkoop voor haar rekening neemt en het bedrijf meer dan de helft van haar winkels in eigen bezit heeft. We zijn hier echter tevreden mee en hebben geduld met de veranderingen die er plaatsvinden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

13,27 %

6,25 %

13,27 %

6,25 %

1 jaar

15,91 %

11,37 %

15,91 %

11,37 %

3 jaar

13,40 %

31,60 %

4,27 %

9,57 %

Sinds oprichting

38,13 %

76,08 %

6,97 %

12,53 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

13,27 %

6,25 %

15,91 %

11,37 %

13,40 %

31,60 %

38,13 %

76,08 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

15,91 %

11,37 %

4,27 %

9,57 %

6,97 %

12,53 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*9,29 %9,67 %6,23 %0,78 %0,62 %2,12 %
3 jaar*13,80 %11,74 %8,66 %0,77 %-0,55 %0,92 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-6,39 %0,15 %0,75 %
3 jaar*-32,16 %-0,26 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,96 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,23 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,29 % 13,80 % 9,67 % 11,74 %
Tracking Error 6,23 % 8,66 %
Sharpe-ratio 2,12 % 0,92 %
Alpha 0,15 % -0,26 %
Correlatiecoëfficiënt 0,78 % 0,77 %
Informatieratio 0,62 % -0,55 %
Maximaal maandelijks verlies -14,23 %
Maximale maandelijkse winst 8,96 %
Maximale drawdown -6,39 % -32,16 %
Beta 0,75 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/11/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/01/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082942217
Nettovermogen (fonds)
47 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.