Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Premium Brands Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
142,47 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942217–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942217–
Nan ZHANG
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
142,47 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
142,47 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI AC World index via blootstelling aan de internationale aandelenmarkten en de zorgvuldige selectie van aandelen, vooral in de sector van de luxegoederen of van bedrijven met een sterk internationaal merkimago.

+ -

Commentaar 31/01/2018

Het tikt lekker aan en het is tijdloos. De groepsstrategie van Swatch om te investeren in innovatie, mechanische gangwerken en nieuwe materialen werpt zijn vruchten af als grootste onderscheid met de smart watches, die onder consumentenelektronica vallen. Het bedrijf won sterk aan marktaandeel, de divisie horloges en juwelen steeg 10% in de tweede helft van 2017, waarmee het beter presteerde dan de Zwitserse horloge-exportgegevens (+5%) in alle prijssegmenten. Als marktleider in China zou de groep moeten profiteren van haar gediversifieerde portefeuille om te beantwoorden aan de vraag van de groeiende middenklasse. Zij zou het herstel van haar algemene marge moeten doortrekken bij betere verkoopvooruitzichten. LVMH intussen rapporteerde een recordomzet voor het hele jaar (+12% organisch), recht zo die gaat, terwijl Ferragamo nog gebukt gaat onder pijnlijke strategische keuzes om het merk te transformeren naar een meer toekomstgerichte dynamiek, waarvoor wij een kantelpunt verwachten in de komende kwartalen. De premiumisering is te merken in alle productcategorieën, nu consumenten hun deel van het goede leven opeisen. Oogcorrectie is een daarmee samenhangende vraag. De brillensector zal de komende vijf jaar naar verwachting een CAGR van 5% noteren volgens Euromonitor. Luxottica, de onbetwiste marktleider, publiceerde solide resultaten voor het vierde kwartaal, met +4,3% het sterkste van de afgelopen twee jaar, en zijn herstructureringsinitiatieven beginnen vruchten af te werpen. Een zelfde gunstige trend zien we in de wereldwijde speelgoedmarkt, die de komende vier jaar naar verwachting zal groeien met $ 20 miljard, onder aanvoering van de opkomende markten. In dat kader kochten wij Mattel, de eigenaar van Barbie, Fisher Price en Hot Wheels, vanwege zijn aantrekkelijke waardering. Wij denken dat het nieuwe management de juiste maatregelen neemt om het bedrijf ten goede te keren. Ook Starbucks is in de portefeuille opgenomen, gelet op zijn unieke positie, die nog wordt versterkt door de uitrol van de super premium Starbucks Roastery.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,53 %

-1,25 %

-0,53 %

-1,25 %

1 jaar

12,77 %

1,45 %

12,77 %

1,45 %

3 jaar

2,04 %

17,86 %

0,67 %

5,62 %

5 jaar

40,77 %

75,17 %

7,07 %

11,86 %

Sinds oprichting

42,47 %

78,22 %

7,25 %

12,10 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-0,53 %

-1,25 %

12,77 %

1,45 %

2,04 %

17,86 %

40,77 %

75,17 %

42,47 %

78,22 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

12,77 %

1,45 %

0,67 %

5,62 %

7,07 %

11,86 %

7,25 %

12,10 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*7,41 %7,75 %5,61 %0,73 %1,29 %1,29 %
3 jaar*12,79 %11,41 %8,07 %0,78 %-0,72 %0,75 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-6,39 %0,18 %0,69 %
3 jaar*-32,16 %-0,36 %0,87 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting15,44 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,02 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,41 % 12,79 % 7,75 % 11,41 %
Tracking Error 5,61 % 8,07 %
Sharpe-ratio 1,29 % 0,75 %
Alpha 0,18 % -0,36 %
Correlatiecoëfficiënt 0,73 % 0,78 %
Informatieratio 1,29 % -0,72 %
Maximaal maandelijks verlies -15,02 %
Maximale maandelijkse winst 15,44 %
Maximale drawdown -6,39 % -32,16 %
Beta 0,69 % 0,87 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/11/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/01/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082942217
Nettovermogen (fonds)
56 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.