Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Premium Brands Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
188,46 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
188,46 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
188,46 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI AC World index via blootstelling aan de internationale aandelenmarkten en de zorgvuldige selectie van aandelen, vooral in de sector van de luxegoederen of van bedrijven met een sterk internationaal merkimago.

+ -

Commentaar 29/12/2017

Das Jahr endete mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen der verschiedenen Teilsegmente des Gesundheitssektors. Die Fortschritte bei der Steuerreform in den USA und das Fortbestehen des Affordable Care Act sin den amerikanischen Krankenversicherern stark zugute gekommen. Wir haben unser Engagement in diesem Sektor allmählich reduziert. Die großen Labore befinden sich im Aufschwung mit einem Gewinnwachstum im Bereich von ca. 8 %. Die Speziallabore und Generika-Hersteller haben bedeutende Korrekturen erlebt. Die Unternehmen haben unter einem durch die Beschleunigung der Zulassungen durch die FDA und die Konsolidierung im Vertriebsbereich verursachten Preisdruck gelitten. Im Biotechnologiesektor wurden bedeutende Innovationen erzielt, insbesondere im Bereich der Immuntherapie und bei den seltenen Krankheiten. Wir haben im Laufe des Jahres einige Positionen abgestoßen (Vertex, Regeneron, Incyte). Wir halten weiterhin Positionen in den großen Biotechnologietiteln (Celgene, Gilead, Biogen) und in kleineren Unternehmen mit starkem Wachstum (Genmab, Tesaro). Die meisten Medizinausrüstungsaktien sind stark überbewertet. Das Segment ist im Fonds nur in geringem Umfang vertreten. Der Gesundheitssektor hat weiterhin solide und dauerhafte Gewinnwachstumsaussichten. Der Bewertungsabschlag gegenüber dem Markt bietet eine echte Anlagegelegenheit in Erwartung eines Jahres 2018, das zahlreiche Innovationen und neue Produkte liefern sollte.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,42 %

2,67 %

1,42 %

2,67 %

1 jaar

15,17 %

10,60 %

15,17 %

10,60 %

3 jaar

13,61 %

31,77 %

4,34 %

9,62 %

5 jaar

39,69 %

83,23 %

6,91 %

12,86 %

Sinds oprichting

86,18 %

74,50 %

6,29 %

5,61 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,42 %

2,67 %

15,17 %

10,60 %

13,61 %

31,77 %

39,69 %

83,23 %

86,18 %

74,50 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

15,17 %

10,60 %

4,34 %

9,62 %

6,91 %

12,86 %

6,29 %

5,61 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*7,68 %7,45 %6,02 %0,68 %1,50 %1,25 %
3 jaar*13,24 %11,74 %8,07 %0,79 %-0,63 %0,84 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-6,30 %0,20 %0,70 %
3 jaar*-31,95 %-0,29 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting28,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-27,76 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,68 % 13,24 % 7,45 % 11,74 %
Tracking Error 6,02 % 8,07 %
Sharpe-ratio 1,25 % 0,84 %
Alpha 0,20 % -0,29 %
Correlatiecoëfficiënt 0,68 % 0,79 %
Informatieratio 1,50 % -0,63 %
Maximaal maandelijks verlies -27,76 %
Maximale maandelijkse winst 28,80 %
Maximale drawdown -6,30 % -31,95 %
Beta 0,70 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/11/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/11/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082942308
Nettovermogen (fonds)
60 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.