Mobile Logo

EdR Fund Premiumsphere Beleggingsthema-aandelen

Beleggingsthema-aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
176,77 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
176,77 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
176,77 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan dat van de MSCI AC World index via blootstelling aan de internationale aandelenmarkten en de zorgvuldige selectie van aandelen, vooral in de sector van de luxegoederen of van bedrijven met een sterk internationaal merkimago.

+ -

Commentaar 29/09/2017

Door de solide economische fundamentals houdt het positieve momentum onder luxemerken stand. Hermès haalde tijdens de eerste helft van het jaar zijn hoogste bedrijfsmarge ooit (34,3%) en blijft optimistisch doch voorzichtig, vanwege de toenemende geopolitieke onzekerheid in de hele wereld. De export van Zwitserse horloges liet in augustus een groei van +4% op jaarbasis optekenen. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de afbouw van voorraden en lijkt de vraag van de consumenten te herstellen. De trend werd bevestigd door Richemont dat over 5 maanden tot eind augustus 2017 een omzetgroei van +12% rapporteerde, in het bijzonder voor het horlogesegment (+7%). Onder de autofabrikanten lijkt het sentiment na de wereldwijd betere autoverkopen van negatief in positief te zijn veranderd. In het Duitse premiumsegment werden er in augustus op jaarbasis 5% meer wagens verkocht. Daarmee was de vrees voor het einde van het Duitse autotijdperk van de baan. De potentiële waarde die door Daimler en Volkswagen zou kunnen worden gegenereerd, kon bij beleggers op belangstelling rekenen en tilde de aandelen tijdens de maand hoger. Beide bedrijven herbekijken momenteel de structuur van hun conglomeraat en overwegen een holdingstructuur. Dat zou aanzienlijke aandeelhouderswaarde kunnen opleveren. Gezien het zwakke klimaat voor aandelen hebben we onze positie in Tata Motors uitgebreid daar ons beleggingsargument nog steeds standhoudt. We verkochten Rockwell Collins na het bod van United Technologies om een vliegtuigonderdelengigant tot stand te brengen. Het Amerikaanse winkellandschap blijft veranderen: van offline naar online, van full-line naar off-price...Dat zijn omstandigheden waarin bedrijven met een solide merkimago en een uitmuntende klantenservice geacht worden marktaandeel te veroveren. Technogym doet het op de Amerikaanse markt beter dan zijn concurrenten omdat het zich toelegt op een superieur productaanbod en investeringen in nieuwe technologie. RH nam een hoge vlucht nadat het betere kwartaalresultaten boekte dan verwacht, aangezien diens winkelstrategie om zich duidelijk van Amazon te onderscheiden vruchten afwerpt. We schroefden de positie enigszins terug nadat het aandeel een winst van wel +44% had geboekt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

13,49 %

6,96 %

13,49 %

6,96 %

1 jaar

18,21 %

13,94 %

18,21 %

13,94 %

3 jaar

23,84 %

43,70 %

7,37 %

12,82 %

5 jaar

44,87 %

79,65 %

7,69 %

12,42 %

Sinds oprichting

76,76 %

66,94 %

5,90 %

5,29 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

13,49 %

6,96 %

18,21 %

13,94 %

23,84 %

43,70 %

44,87 %

79,65 %

76,76 %

66,94 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

18,21 %

13,94 %

7,37 %

12,82 %

7,69 %

12,42 %

5,90 %

5,29 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*10,07 %10,45 %6,30 %0,81 %1,00 %1,26 %
3 jaar*13,66 %11,64 %8,61 %0,77 %-0,52 %0,87 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-6,30 %0,16 %0,78 %
3 jaar*-31,95 %-0,25 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting28,80 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-31,73 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,07 % 13,66 % 10,45 % 11,64 %
Tracking Error 6,30 % 8,61 %
Sharpe-ratio 1,26 % 0,87 %
Alpha 0,16 % -0,25 %
Correlatiecoëfficiënt 0,81 % 0,77 %
Informatieratio 1,00 % -0,52 %
Maximaal maandelijks verlies -31,73 %
Maximale maandelijkse winst 28,80 %
Maximale drawdown -6,30 % -31,95 %
Beta 0,78 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/11/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/11/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI AC World (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082942308
Nettovermogen (fonds)
47 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.