Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
160,55 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539611–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
160,55 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
160,55 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De maand augustus werd gekenmerkt door de nieuwe hoogtepunten op de Amerikaanse markten, die scherp contrasteerden met de dalingen op de andere effectenbeurzen. De Amerikaanse markten hebben hun rally doorgetrokken – ondanks de lichte vertraging aan het begin van de maand – dankzij het uitstel van de beslissingen over de douanetarieven tussen China en de Verenigde Staten naar begin september. De druk op de Turkse lira heeft de bezorgdheid verscherpt en ligt aan de basis van de bewegingen in augustus. De opkomende markten werden het zwaarst getroffen: de aandelen- en obligatie-indexen noteerden een scherpe correctie tijdens de maand. Ook in Europa gaven de aandelenmarkten tekenen van zwakte, maar de aandacht ging vooral naar het Italiaanse schatkistpapier, waar de spread met de 10-jarige Duitse rente zijn hoogste punt bereikte sinds het aantreden van de nieuwe regering, het gevolg van het besmettingsrisico in verband met Turkije. De QuAM-methodologie handhaafde dezelfde positionering als in juli wat de activaklassen betreft, en zette haar herschikking in het aandelensegment voort, wat de portefeuille in augustus aan winst hielp ondanks de moeilijke marktcontext: de aandelenbeleggingen in Europa en de opkomende landen gingen in de uitverkoop, terwijl de VS-weging werd versterkt en nu al goed is voor bijna 50% van de aandelenweging. Het obligatiepercentage is stabiel gebleven, buiten de zones van turbulentie tijdens de maand (opkomende markten en perifeer Europa).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-4,37 %

0,40 %

0,65 %

Sinds oprichting

60,55 %

3,03 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

60,55 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-4,37 %

0,40 %

0,65 %

3,03 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*6,94 %-8,09 %
3 jaar*4,59 %-8,09 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,65 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,34 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,94 % 4,59 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,34 %
Maximale maandelijkse winst 3,65 %
Maximale drawdown -8,09 % -8,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/11/2002
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
ISIN-code
LU1005539611
Nettovermogen (fonds)
453 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.