Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
137,02 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539967–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
137,02 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
137,02 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 29/12/2017

In december evolueerden de wereldwijde indexen over het algemeen in positieve richting. Het begin van de maand werd nog gekenmerkt door winstneming na de rally van eind november, maar het nieuws over het Brexitakkoord en de macro-economische cijfers stelden de beleggers gerust en zorgden ervoor dat de indexen opveerden. De publicaties van de ISM- en PMI-cijfers lagen in de lijn van de verwachtingen en gingen gepaard met ongewijzigde inflatieverwachtingen, zowel in de VS als in Europa, en stuwden de indexen opwaarts. De centrale banken stelden de beleggers gerust door nogmaals te bevestigen dat ze hun monetair beleid voorzichtig en geleidelijk aan zullen normaliseren. Wat de obligaties betreft, vielen de obligaties uit opkomende markten en converteerbare obligaties op door hun positieve resultaten, terwijl de meeste andere segmenten een vlakke of zelfs negatieve maand lieten optekenen. De wegingen van QuAM bleven stabiel tijdens de maand en zijn aandelenblootstelling werd wat gewijzigd ten gunste van de Amerikaanse aandelen. De obligatieposities bleven ongewijzigd en goed geïndexeerd op converteerbare obligaties, die profiteerden van de goede resultaten van de aandelenmarkten. QuAM 10 zette in december de goede trend van 2017 voort en sloot het jaar goed af: de methodologie las de markttrends goed, de switches waren weldoordacht en de spreiding was zeer stabiel, waardoor er voor het volledige jaar een goed rendement werd gegenereerd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,32 %

2,32 %

1 jaar

8,95 %

8,95 %

3 jaar

1,33 %

0,44 %

5 jaar

7,91 %

1,53 %

Sinds oprichting

36,90 %

2,12 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

2,32 %

8,95 %

1,33 %

7,91 %

36,90 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

8,95 %

0,44 %

1,53 %

2,12 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmark
1 jaar*5,45 %-2,40 %
3 jaar*4,89 %-15,20 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,47 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,45 % 4,89 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,47 %
Maximale maandelijkse winst 3,53 %
Maximale drawdown -2,40 % -15,20 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1005539967
Nettovermogen (fonds)
482 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.