Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
123,86 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539967–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
123,86 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
123,86 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/05/2019

Tijdens de maand mei noteerden de aandelenindexen sterke dalingen door een terugkeer van de ongerustheid over de afloop van de handelsgesprekken: de Verenigde Staten hebben hun invoerbelastingen op bijna 200 miljard dollar aan Chinese goederen immers opgetrokken van 10% naar 25%. President Trump vaardigde ook een decreet tegen Huawei uit, dat Amerikaanse bedrijven verbiedt telecommunicatiemateriaal te gebruiken dat afkomstig is van bedrijven die de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Daarnaast nam Trump ook Mexico in het vizier, door te dreigen met douaneheffingen op alle goederen die vanuit dit land worden ingevoerd. In Europa trad de brexit weer op de voorgrond: T. May bezweek onder de druk en kondigde aan dat ze begin juni zou opstappen. Zo kwam B. Johnson, die zich kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de conservatieve partij, weer in de schijnwerpers te staan. Al deze nieuwsfeiten verontrustten de beleggers, die daarom naar de rentemarkten vluchtten. De QuAM-portefeuille werd tijdens de maand afgestraft voor zijn aandelenweging. De blootstelling aan opkomende markten van aandelen- en obligatiefondsen werd aanzienlijk verlaagd, de opkomende markten noteerden een duidelijke terugval en de handelsoorlog tussen China en de VS beheerste opnieuw het nieuws. De defensieve sectoren, zoals de consumptiegoederen, profiteerden van een groter gewicht in de portefeuille. In het obligatiesegment gaf de methodologie de voorkeur aan gediversifieerde fondsen en obligaties met een lange looptijd. Die laatste profiteerden immers van de “vlucht naar kwaliteit” tijdens de afgelopen maand.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (25/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,78 %

0,23 %

-1,40 %

Sinds oprichting

23,86 %

1,31 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

23,86 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

-2,78 %

0,23 %

-1,40 %

1,31 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmark
1 jaar*5,18 %-7,41 %
3 jaar*5,48 %-13,35 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,47 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,18 % 5,48 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,47 %
Maximale maandelijkse winst 3,53 %
Maximale drawdown -7,41 % -13,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
ISIN-code
LU1005539967
Nettovermogen (fonds)
429 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.