Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
125,29 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540973–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
125,29 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
125,29 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/01/2018

Tijdens deze eerste maand van 2018 zijn de aandelenindexen verder gestegen tegen een achtergrond van positief ogende macro-economische indicatoren: de arbeidsmarkt en de industriële en maakactiviteit blijven solide en de inflatie vertoont tekenen van leven. De centrale banken hebben dan ook hun positieve teneur aangehouden, met een duidelijke koers voor de beleggers. De ECB heeft aangegeven dat zij de verbetering van de economische groeivooruitzichten zal weerspiegelen, bijvoorbeeld in het bedrag van haar programma voor activa-aankopen, dat normaliter in het derde kwartaal zou moeten aflopen. In Japan heeft BoJ-voorzitter Kuroda, naast de vermindering met 5% van zijn obligatieaankopen, op de internationale top van Davos ook gemeld dat de inflatie de drempel van 2% nadert. De terugkeer van de zoveelste shut-down in de Verenigde Staten was voor de markten de gelegenheid om even op adem te komen aan het einde van de maand, na het uitzonderlijk sterke jaarbegin. Op obligatiegebied heeft de sterke rentestijging, vooral in de Verenigde Staten vanwege de afname van de aankopen van staatsobligaties, geleid tot een negatief rendement voor de staatsschuldsector.In de loop van de maand is de activaspreiding van QuAM 10 relatief stabiel gebleven. Binnen de aandelenspreiding heeft de methodologie wel geprofiteerd van de historische stijging van de Amerikaanse aandelenkoersen om winst te nemen en de blootstelling aan de Verenigde Staten wat te verlagen, met herbelegging in Europa en Japan. De methodologie concentreerde zich ook sterker op de energiesector. Bij de obligaties veranderde er zeer weinig. De gevoeligheid voor de staatsobligatierente is wat verlaagd (verkoop van staatsobligaties en langetermijnobligaties) ten gunste van opkomende en converteerbare obligaties, die de beleggers een betere opbrengst bieden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement D-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,89 %

-0,89 %

1 jaar

4,45 %

4,45 %

3 jaar

-2,22 %

-0,74 %

5 jaar

5,00 %

0,98 %

Sinds oprichting

25,29 %

1,79 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (D-CHF)

Benchmark

-0,89 %

4,45 %

-2,22 %

5,00 %

25,29 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (D-CHF)

Benchmark

4,45 %

-0,74 %

0,98 %

1,79 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht D-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht D-CHFBenchmark
1 jaar*5,40 %-2,35 %
3 jaar*4,85 %-14,72 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,24 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,40 %
Deelnemingsrecht D-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,40 % 4,85 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,40 %
Maximale maandelijkse winst 3,24 %
Maximale drawdown -2,35 % -14,72 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/06/2005
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1000000.00 CHF EQ EUR
ISIN-code
LU1005540973
Nettovermogen (fonds)
472 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.