Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
131,04 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
131,04 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
131,04 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/10/2017

Net zoals in de afgelopen maanden stegen de aandelenmarkten ook in oktober. De Amerikaanse aandelen profiteerden van de macro-economische omgeving en van de vooruitgang in de belastinghervormingen, nadat het voorstel over de begroting van 2018 werd goedgekeurd. De Europese aandelen bleven stabiel voordat ze stegen aan het einde van de maand nadat Mario Draghi aankondigde dat de activa-aankopen zouden worden verlengd tot eind september 2018, zij het voor een lager bedrag van 30 miljard euro per maand. In Japan behaalde premier Abe een grote overwinning bij de verkiezingen, wat de beleggers geruststelde dat het QE-programma zou worden voortgezet. QuAM blijft dus volledig belegd en maakt ten volle gebruik van zijn risicobudget om blootstelling te verwerven aan risicoactiva. Het fonds profiteerde in grote mate van zijn beleggingen in aandelen via zijn geografische voorkeuren in Amerika en Azië-Pacific, en van zijn beleggingen in kleine kapitalisaties, nutsbedrijven en energie. In deze context, die gunstig was voor het nemen van risico's, evolueerden de obligatiemarkten neerwaarts, met uitzondering van de markten voor hoogrentende en converteerbare obligaties - de obligatiespreiding van de portefeuille blijft dus georiënteerd op deze sectoren, teneinde van betere rendementen te profiteren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (07/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement E-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,62 %

5,62 %

1 jaar

6,15 %

6,15 %

3 jaar

0,21 %

0,07 %

5 jaar

10,54 %

2,02 %

Sinds oprichting

31,04 %

2,18 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-CHF)

Benchmark

5,62 %

6,15 %

0,21 %

10,54 %

31,04 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-CHF)

Benchmark

6,15 %

0,07 %

2,02 %

2,18 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht E-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht E-CHFBenchmark
1 jaar*5,55 %-2,33 %
3 jaar*4,81 %-14,51 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,25 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,31 %
Deelnemingsrecht E-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,55 % 4,81 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,31 %
Maximale maandelijkse winst 3,25 %
Maximale drawdown -2,33 % -14,51 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
24/05/2005
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
5000000.00 CHF EQ EUR
ISIN-code
LU1005541278
Nettovermogen (fonds)
470 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.