Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
130,51 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
130,51 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
130,51 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 30/06/2017

Juni werd gekenmerkt door afwisselende golven van risicobereidheid en risicoaversie, wat te wijten was aan de economische gegevens en de interventies van de centrale banken, die de onzekerheid van de beleggers versterkten. Eerst en vooral kondigde de Fed een verhoging van de rente aan en stelde ze een plan op om haar balans af te bouwen. Dankzij deze maatregelen boekte de Amerikaanse S&P-index in het midden van de maand een nieuw historisch record. De gemengde werkgelegenheidscijfers in de VS en het discours van Mario Draghi over een eventueel, geleidelijk einde van de kwantitatieve versoepeling in Europa wogen daarna op de markten. Als gevolg daarvan stonden de obligaties onder hoge druk, terwijl de aandelen een correctie ondergingen vanwege de aardolieprijzen. De opkomende Aziatische landen, en dan met name China, bleken daarentegen beter bestand tegen deze risicoaverse context, vooral dankzij een lichte stijging van de economische indicatoren.Net zoals de vorige maanden profiteerde de spreiding van de QuAM 10 in eerste instantie van de stijgingen van de markten, met een gediversifieerd aandelensegment dat goed op Europa gericht is. Tijdens de tweede helft van de maand werd de QuAM 10 beïnvloed door de risicoaverse context en roteerde hij zijn spreiding: de positie in de informatietechnologiesector in Europa werd verkleind, en overheidsobligaties op korte termijn werden van de hand gedaan.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement E-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,19 %

5,19 %

1 jaar

5,13 %

5,13 %

3 jaar

0,89 %

0,30 %

5 jaar

12,92 %

2,46 %

Sinds oprichting

30,51 %

2,21 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-CHF)

Benchmark

5,19 %

5,13 %

0,89 %

12,92 %

30,51 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-CHF)

Benchmark

5,13 %

0,30 %

2,46 %

2,21 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht E-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht E-CHFBenchmark
1 jaar*5,64 %-4,58 %
3 jaar*4,85 %-14,51 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,25 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,31 %
Deelnemingsrecht E-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,64 % 4,85 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,31 %
Maximale maandelijkse winst 3,25 %
Maximale drawdown -4,58 % -14,51 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
24/05/2005
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
5000000.00 CHF EQ EUR
ISIN-code
LU1005541278
Nettovermogen (fonds)
500 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.