Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
105,88 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541351–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
105,88 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
105,88 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 29/09/2017

Na de wisselvallige resultaten in augustus namen de aandelenmarkten in september de draad weer op met stijgende koersen, ondersteund door de macro-economische indicatoren en het vooruitzicht van een belastinghervorming in de VS tegen het einde van het jaar. Aan het einde van de maand zetten de spanningen rond Noord-Korea de aandelenkoersen licht onder druk. De obligatiekoersen vertoonden deze maand veeleer een dalende lijn door de stijging van de rentevoeten. Na de verklaringen van de voorzitster van de Fed steeg de Amerikaanse rente op 10 jaar door het vooruitzicht van een nieuwe renteverhoging tegen het einde van het jaar. In Europa vertoonden de rentevoeten een vergelijkbare evolutie nadat de voorzitter van de ECB de nadruk legde op de huidige sterkte van de economie (betere werkgelegenheidscijfers en een inflatie van 1,5%).In deze context blijft de obligatieportefeuille goed gediversifieerd met een belangrijke rol voor het opkomende universum. De QuAM-methodologie heeft de blootstelling aan bepaalde segmenten aangepast door een verlaging van het deel dat in Aggregate-obligaties is belegd. Terwijl de aandelenmarkten in september op de voorgrond stonden, blijft de QuAM-methodologie nog steeds goed gekoppeld aan deze activaklasse die gevoelig stijgt. Ze biedt bovendien een grotere sectorale diversificatie: de positie in globale fondsen en Growth-fondsen is verlaagd ten gunste van de gezondheidszorg- en de materialensector. Het compartiment heeft ten slotte geprofiteerd van zijn blootstelling aan kleine kapitalisaties, de IT-sector en de financiële sector, die goede resultaten behaalden in deze periode van risicobereidheid.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,17 %

6,17 %

1 jaar

5,32 %

5,32 %

3 jaar

5,67 %

1,85 %

Sinds oprichting

5,88 %

1,55 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

6,17 %

5,32 %

5,67 %

5,88 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

5,32 %

1,85 %

1,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*6,00 %-4,19 %
3 jaar*4,99 %-14,79 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,19 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,44 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,00 % 4,99 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,44 %
Maximale maandelijkse winst 3,19 %
Maximale drawdown -4,19 % -14,79 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/01/2014
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1005541351
Nettovermogen (fonds)
480 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,750 %
Toegepaste beheerkosten
1,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.